Jak napisać referencje dla pracownika?

Jak napisać referencje dla pracownika?

Gdy pracownik kończy współpracę z firmą może poprosić pracodawcę o referencje. Dokument z całą pewnością będzie mu przydatny w przyszłych rekrutacjach- jest to potwierdzenie jego CV.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym są referencje;
✔ co powinny zawierać referencje;
✔ jak wyglądają przykładowe referencje.

Czym są referencje?

O referencje może prosić każdy z pracowników, niekoniecznie związany z firmą umową o pracę, ale także umową zlecenie, umowy o dzieło czy na zasadach B2B. Oczywistym jest, że prosić będzie o nie pracownik, który należycie wykonywał swoje obowiązki i wie, że może liczyć na dobre słowo od pracodawcy.

Referencje to nic innego jak swoista rekomendacja. Pracodawca wystawia swoją opinię o pracowniku i jego pracy, potwierdzając tym samym jego umiejętności.

W dzisiejszych czasach należy także liczyć się z tym, że przyszli rekruterzy lub pracodawcy będą chcieli się skontaktować z osobą wystawiającą referencje w celu ich weryfikacji.

Referencje - jak dobrze je stworzyć?

W internecie roi się od stron oferujących szablony referencji z miejscem na wstawienie danych personalnych. Są napisane ogólnikami i z całą pewnością nie będą zbyt wiarygodne dla przyszłego pracodawcy. Oczywiście owe szablony mogą służyć nam jako wsparcie chociażby co do formy takiego dokumentu.

Dokument powinien zmieścić się na arkuszu A4 i mieć formę podania. W prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę, a po lewej stronie powinny znajdować się dane osoby wystawiającej referencje, nazwa firmy, stanowisko oraz dane kontaktowe. Jako nagłówek możemy napisać “REFERENCJE’ LUB “REFERENCJE PRACOWNIKA”.

Treść referencji rozpoczynamy od przedstawienia pracownika, jego stanowiska oraz okresu zatrudnienia.

Następnie opisujemy zakres obowiązków pracownika na pełnionym przez siebie stanowisku oraz sposób ich realizowania.

Istotnym elementem jest także opisanie cech i predyspozycji pracownika, które pozwoliły mu realizować obowiązki.

Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia odbył jakiś kurs lub szkolenie albo odniósł jakiś sukces, także powinniśmy to zawrzeć dokumencie referencji.

Na koniec podsumowujemy współpracę polecając pracownika i proponujemy kontakt w celu potwierdzenia dokumentu.

Referencje kończymy zwrotem Z poważaniem, podpisem i pieczątką firmową.

Należy pamiętać, aby dokument był napisany, w miarę możliwości, krótko i zwięźle. Nadmierne pochwały i długa forma może wydać się za mało wiarygodna.

Przykładowe referencje

Warszawa 1.01.2021

Jan Kowalski
NAZWA FIRMY
Wiceprezes Zarządu
[email protected]
tel. XXX XXX XXX

REFERENCJE


Pan Paweł Nowak był zatrudniony w NAZWA FIRMY od 1.04.2007 do 31.12.2020 na stanowisku Eksperta ds. Rozwoju Produktu.

Do obowiązków Pana Pawła należało projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań dla kluczowego produktu spółki, współpraca z inżynierami procesów produkcji, sporządzanie specyfikacji technicznej projektów oraz innych dokumentów związanych z produktem.

Pan Paweł wykonywał powierzone mu zadania z zaangażowaniem oraz terminowością. Świetnie komunikował się ze współpracownikami, zawsze służył dobrym słowem i pomocą. Pan Paweł jest osobą ambitną, często wykazywał się inicjatywą i pomysłami na rozwój produktu nad którym pracował. Dzięki jego pomysłowości i wdrożonym rozwiązaniom, nasze produkty zostały docenione na targach branżowych.

Pa Paweł Nowak z całą pewnością doskonale poradzi sobie z każdym powierzonym mu tematem co czyni z niego bardzo cennego pracownika.

Chętnie potwierdzę powyższe słowa - proszę o kontakt pod numerem telefonu XXX XXX XX
lub na adres mailowy: [email protected]

Z poważaniem
Jan Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Źródło zdjęcia: https://unsplash.com/photos/gUW8waI74AQ


Wzory umowy o dzieło w formacie DOCX i PDF znajdują się poniżej:


Wzory referencji dla pracownika w formacie DOCX i PDF znajdują się poniżej:

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co trzeba wiedzieć?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co trzeba wiedzieć?

Udokumentowanie formy zatrudnienia i osiąganych zarobków nie jest wymagane w każdej sytuacji administracyjnej. Istnieją jednak momenty, w których posiadanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach może bardzo nam pomóc. Kiedy tego typu zaświadczenie o zarobkach naprawdę się przydaje i jakie elementy powinno zawierać?

Wypowiedzenie umowy zlecenia - najważniejsze informacje

Wypowiedzenie umowy zlecenia - najważniejsze informacje

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wiąże się z wieloma korzyściami dla pracodawców, dając im większą swobodę i możliwości zatrudniania, za którymi stoją zwolnienia z opłacania składek. Niestety, nie zawsze współpraca układa się tak, jak obie strony by sobie tego życzyły, lub pojawiają się okoliczności, dla których umowę zlecenia trzeba po prostu wypowiedzieć. Jak to zrobić i o czym pamiętać, wypowiadając umowę zlecenia?