Wyszukiwarka REGON

Skorzystaj z wyszukiwarki REGON i odszukaj działające w Polsce podmioty gospodarcze.

4228853 firm

Czym jest REGON?

REGON (akronim od nazwy Rejestr Gospodarki Narodowej) to rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jego pełna nazwa to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi źródło informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju, a zarazem jest jednym z najlepszych źródeł informacji używanych do badań statystycznych.

Ile cyfr ma REGON?

Jest to numer, pod którym dany podmiot widnieje w rejestrze. Początkowo składał się z 7 cyfr, a obecnie jest to numer dziewięciocyfrowy. Aby ujednolicić oznaczenia, starym numerom dodano na początku dwa zera.

Numer REGON tworzy się w oparciu o następujące zasady:
• dwie pierwsze cyfry stanowią wyróżnienie terytorialne;
• sześć kolejnych cyfr to numer seryjny;
• na końcu znajduje się tak zwana cyfra kontrolna.

Jakie informacje znajdziesz na ALEO.com

1.

Aktualne dane rejestrowe oraz odpisy z KRS i CEIDG

2.

Dokumenty finansowe, w tym
e-sprawozdania

3.

Wiarygodne opinie i oceny wystawione przez klientów

Czy REGON jest obowiązkowy?

Wpis do ewidencji REGON jest obowiązkowy dla:
• osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;
• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
• jednostki lokalne wymienionych podmiotów gospodarki narodowej.

Nie ma tu znaczenia, czy organizacja jest już wpisana do KRS.

Uzyskanie numeru REGON jest bezpłatne, ale już sam sposób uzyskania zależy od formy prawnej rejestrowanego podmiotu.

Numer REGON jest przypisany do osoby fizycznej na zawsze. Jeśli na przykład zlikwiduje ona działalność, a po jakimś czasie zacznie nową, to REGON pozostaje niezmienny.

Kto nadaje REGON?

Proces rejestracji w bazie REGON różni się w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarki.

Numer REGON nadaje się automatycznie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym celu korzysta się z danych podawanych podczas rejestracji w CEIDG. Przedsiębiorca nie musi przekazywać do urzędu statystycznego żadnych dodatkowych danych.

W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego także nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Numer REGON nadaje się na podstawie informacji z KRS.

Podmioty, których nie dotyczy obowiązek wpisu do CEIDG lub KRS składają wniosek o nadanie REGON do GUS-u:
• osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej składają wniosek RG-OP;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których nie dotyczy obowiązek rejestracji w CEIDG (na przykład rolnicy) składają wniosek RG-OF.

Spółki cywilne mają obowiązek zgłoszenia przyznanego im numeru REGON do CEIDG.

Ile trwa nadanie numeru REGON?

Podmioty, na które nałożono obowiązek składania wniosku o nadanie numeru REGON, powinny złożyć odpowiednie dokumenty w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Mogą to zrobić również przez internet.

Na wpis do ewidencji czeka się kilka dni. Status całego procesu można sprawdzić za pośrednictwem Bazy Internetowej REGON, znajdującej się pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

Czy REGON powinien znaleźć się na pieczątce przedsiębiorstwa?

Obecnie nie ma takiego obowiązku. Na pieczątce firmowej powinny znaleźć się:
• imię i nazwisko właściciela;
• NIP firmy.

Do czego służy REGON?

Od 2009 roku numer REGON stracił na znaczeniu, nie ma obecnie potrzeby identyfikowania się nim na różnego rodzaju dokumentach czy też fakturach VAT. Nie jest on wymagany na przykład podczas rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, gdy zgłaszającym jest osoba prawna.

Obecnie nadawany jest głównie w celach statystycznych. Pozwala szybko zebrać rzetelne informacje na temat rynku. Ponadto raz do roku GUS wysyła do wytypowanych do badania przedsiębiorców ankiety, których termin wypełnienia i odesłania jest określony, a udział obowiązkowy.

Jak sprawdzić REGON?

Od 1998 roku rejestr REGON jest prowadzony w oparciu o ustawę z 1995 roku o statystyce publicznej. Na podstawie REGON można ustalić:
• nazwę firmy;
• imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
• NIP;
• adres siedziby firmy;
• formę prawną prowadzonej działalności;
• formę własności;
• formę dokonanej rejestracji podmiotu;
• wykaz rodzajów działalności;
• liczbę pracujących;
• datę założenia, zawieszenia oraz zakończenia działalności.

Aby odnaleźć szukaną firmę, wystarczy skorzystać z poręcznej wyszukiwarki REGON, udostępnianej przez ALEO.com. W polu tekstowym wyszukiwarki znajdującej się na górze ekranu wystarczy wpisać numer REGON lub nazwę firmy, a następnie wybrać przedsiębiorstwo z listy podpowiedzi lub nacisnąć przycisk “Enter”.

Po przejściu na profil wskazanej firmy można dokonać szczegółowej analizy w oparciu o dane kontaktowe, rejestrowe i finansowe udostępnione na stronie.