Wyszukiwarka NIP

Skorzystaj z wygodnej i łatwej w obsłudze wyszukiwarki NIP i znajdź dowolnego polskiego podatnika.

Co to jest NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to dziesięciocyfrowy kod nadawany polskim obywatelom w celu ewidencji płatników i podatników. NIP wprowadzono 13 października 1995 roku na mocy ustawy "O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz płatników podatków i składek ubezpieczeniowych”.

Ustawa nakłada obowiązek podawania NIP we wszystkich dokumentach podatkowych i niepodatkowych związanych z pobieraniem należności przez organy podatkowe lub celne. NIP podaje się również w dokumentach składanych w bankach, organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach kontroli skarbowej oraz u przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli.

Ile cyfr ma NIP firmy?

NIP składa się z 10 cyfr. Każda z nich ma swoje znaczenie. Trzy pierwsze cyfry (zwane prefiksem PL) oznaczają urząd skarbowy, który nadał NIP. Dziesiąta cyfra (tak zwana cyfra kontrolna) służy do sprawdzenia poprawności przetwarzania danych.

Numer NIP tworzy się tak, aby po wykonaniu obliczenia kontrolnego nie otrzymać wyniku równego 10. Jeśli jednak otrzyma się taką liczbę - oznacza to, że numer nie jest prawidłowy i nie został nadany przez urząd skarbowy.

Jak sprawdzić NIP firmy w wyszukiwarce?

Podstawowym sposobem takiej weryfikacji wiarygodności potencjalnego kontrahenta lub pracodawcy jest sprawdzenie NIP.

Dzięki ALEO.com możesz sprawdzić firmę po nipie w bardzo prosty sposób, używając zamieszczonej powyżej wygodnej wyszukiwarki NIP. Wystarczy, że wpiszesz Numer Identyfikacji Podatkowej danej firmy lub jej nazwę.

Na profilu firmy znajdziesz takie informacje jak: dane rejestrowe i dane kontaktowe, sprawozdania finansowe oraz wskaźniki finansowe (jak na przykład zysk lub strata brutto) i informacje o przyznanych danej firmie dotacjach, a także wiarygodnych opiniach klientów.

Z kolei w przypadku podmiotów zagranicznych należy posiłkować się systemem VIES, czyli VAT Information Exchange System, który funkcjonuje na stronie Komisji Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl.

Dodatkowo dzięki ALEO.com w jednym miejscu, możesz skorzystać z wyszukiwarki KRS, wyszukiwarki REGON oraz wyszukiwarki VAT.

Kto powinien posługiwać się numerem NIP, a kto - numerem PESEL?

Przed 2012 rokiem każdy podatnik musiał mieć NIP. Obecnie, Numeru Identyfikacji Podatkowej powinni używać głównie przedsiębiorcy, ale tylko i wyłącznie w dokumentach ściśle dotyczących działalności ich firmy. Pozostali podatnicy powinni posługiwać się numerem PESEL.

Jak uzyskać NIP?

Najłatwiej mają właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych. W ich przypadku Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest przy rejestracji firmy, niezwłocznie po złożeniu i przyjęciu wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby fizyczne, które posiadały wcześniej NIP, a chcą założyć firmę, nie mogą jednak wnioskować o jego utworzenie. Jest on przyporządkowany do danej osoby na całe życie. Nie można go zmienić ani starać się o nowy.

Kto nadaje NIP?

NIP nadaje naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla obszaru działalności danej firmy. Jego nadanie jest bezpłatne. Okres oczekiwania od momentu złożenia wniosków (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) wynosi maksymalnie dwa tygodnie.

Podatnik musi zgłosić w urzędzie skarbowym każdą zmianę, dotyczącą na przykład: nazwy firmy, nazwiska podatnika, adresu zamieszkania czy miejsca wykonywanej działalności.

Czy urząd skarbowy może odmówić nadania NIP?

Tak, ale tego typu sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, na przykład, gdy:• naczelnik urzędu skarbowego nie jest w stanie potwierdzić tożsamości danego podmiotu;• wniosek o wydanie NIP zawiera błędy formalne;• o wydanie Numeru Identyfikacji Podatkowej stara się podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli do rejestracji użyto fałszywych danych, nadany już NIP może zostać unieważniony.

Jak sprawdzić czy NIP jest prawidłowy?

Aby sprawdzić, czy dany Numer Identyfikacji Podatkowej spełnia standardy, należy wykonać następujące działanie:• każdą z pierwszych 9 cyfr pomnożyć przez następujące wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7;• kolejno zsumować otrzymane wyniki;• wyliczyć resztę z dzielenia otrzymanej liczby przez 11.

Jak sprawdzić PKD firmy?

Z ALEO.com to bajecznie proste. Wystarczy skorzystać z dostępnej w naszym serwisie wyszukiwarki NIP i odnaleźć szukaną firmę. W pole wyszukiwarki wystarczy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej lub nazwę przedsiębiorstwa, a następnie przejść do sekcji Dane rejestrowe.

Dane dostępne dla subskrybentów

Jakie informacje znajdziesz na ALEO.com

Aktualne dane rejestrowe oraz odpisy z KRS i CEIDG
Znajdziesz u nas zawsze aktualne dane wszystkich firm zarejestrowanych w CEIDG, KRS i REGON. Możesz przeglądać je bezpłatnie i bez rejestracji.
Dokumenty finansowe, w tym e-sprawozdania
Udostępniamy informacje o przyznanych dotacjach unijnych oraz wskaźniki finansowe, np. przychody netto ze sprzedaży, zysk lub strata brutto, EBITDA.
Wiarygodne opinie i oceny wystawione przez klientów
Sprawdź, co piszą o firmie jej kontrahenci. Możesz też ocenić firmę i pomóc innym podjąć właściwe decyzje biznesowe.

Inne wyszukiwarki ALEO.com

wyszukaj swoich kontrachentów
wyszukaj swoich kontrachentów
wyszukaj swoich kontrachentów