Baza firm

ALEO.com to największa w Polsce baza informacji o firmach. Znajdziesz u nas zawsze aktualne dane wszystkich firm zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub REGON. Możesz przeglądać je bezpłatnie i bez rejestracji.

Przeglądaj
4305904 firm

Baza firm online - jak to działa?

1.

W wyszukiwarce u góry strony wpisz NIP, KRS, REGON lub nazwę firmy

2.

Spośród sugerowanych podpowiedzi, wybierz dany profil

3.

Przeglądaj interesujące Cię informacje i pobieraj dokumenty

ALEO.com to darmowa baza przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Na ALEO.com znajdziesz 4305904 przedsiębiorstw widniejących w publicznych katalogach CEIDG, KRS i REGON. Każda z nich posiada swój indywidualny profil firmy, na których można znaleźć takie informacje jak:
• dane rejestrowe i kontaktowe;
• dostępne za darmo sprawozdania finansowe, odpisy z rejestrów i sprawozdania zarządów z działalności firm;
• wskaźniki finansowe, takie jak na przykład zysk / strata brutto;
• informacje o władzach przedsiębiorstwa;
powiązania kapitałowe i osobowe;
• wiarygodne opinie klientów.

Interesującą Cię firmę znajdziesz za pomocą poręcznej wyszukiwarki NIP, znajdującej się u góry strony. Jeśli nie znasz Numeru Identyfikacji Podatkowej danej firmy, możesz równie dobrze użyć jej numeru KRS, REGON lub po prostu nazwy.

Oprócz dostępnego dla wszystkich spisu firm, oferujemy również możliwość uzupełnienia informacji na temat własnej firmy. Sam proces rejestracji jest niezwykle prosty i sprowadza się do podania danych, takich jak NIP czy pełna nazwa firmy, adresu kontaktowego, a następnie wyboru kategorii działalności firmy. Odpowiednio skonfigurowany profil ułatwi znajdowanie szans sprzedażowych oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Nasza internetowa baza przedsiębiorców i przedsiębiorstw jest całkowicie darmowa. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, podobnie jak wyszukiwanie i przeglądanie wizytówek firm.

Czy informacje są rzetelne?

Źródłem, z którego pochodzą prezentowane przez nas informacje, są ogólnodostępne rejestry, takie jak CEIDG, KRS czy REGON. Dane te są aktualizowane codziennie, stąd też pewność, że są one wiarygodne i rzetelne. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo znajdziesz w niej informacje także o nowo powstałych firmach.

Jakie informacje znajdują się na profilach firmowych?

Dane kontaktowe
Pochodzące z oficjalnych rejestrów: adres e-mail, numer telefonu oraz adres strony internetowej.

Dane rejestrowe
Informacje takie jak:
• numery NIP, REGON, KRS;
• forma prawna;
• numery PKD;
• data rejestracji w rejestrze;
• kapitał zakładowy.

Odpisy z KRS-u
Znajdziesz je na profilach firm z KRS. W dokumentach widnieją szczegółowe informacje o zarządzie, w tym dane osób wchodzących w skład organu.

Sprawozdania finansowe
Dokumenty zawierają szczegółowe informacje między innymi o bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. E-sprawozdania możesz pobierać bezpłatnie z każdego profilu firmowego.
Udostępniamy dokumenty finansowe firm zarejestrowanych w KRS, znajdziesz więc u nas na przykład sprawozdania finansowe spółki akcyjnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością i innych.
Więcej informacji o sprawozdaniach finansowych znajdziesz na naszym blogu, w tym w artykułach: Sprawozdanie finansowe, czyli drogowskaz w biznesie i Analiza sprawozdania finansowego w kilku krokach.

Wskaźniki finansowe
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych informacje takie jak między innymi:
• przychody netto ze sprzedaży;
• zysk / strata brutto;
• EBITDA;
• aktywa obrotowe;
• kapitał własny;
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Informacje o przyznanych dotacjach unijnych
Dane na temat dotychczas realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Informacje o władzach firmy
Dane dotyczące osób zasiadających w organach reprezentacyjnych i nadzorczych oraz o prokurentach

Powiązania kapitałowe i osobowe
W formie przejrzystego grafu przedstawiamy powiązania pomiędzy firmami oraz członkami zarządów i rad nadzorczych (lub innych ról kierowniczych) tych podmiotów

Wiarygodne opinie klientów
Użytkownicy serwisu mają możliwość dodawania opinii na temat firm. Jest to znakomite źródło informacji o wiarygodności kontrahentów.