Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Według Kodeksu Pracy — osoba pracująca na pełen etat otrzymuje każdego roku 20 lub 26 dni wolnych od świadczenia pracy. Liczba ta jest ściśle uzależniona od przepracowanych lat, a także wykształcenia.Są jednak sytuacje, gdy pracownik z urlopu nie skorzysta, a tym samym te dni zaczynają się odkładać na "lepszą okazję". Jak w takiej sytuacji obliczyć ekwiwalent urlopowy?

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ komu przysługuje ekwiwalent;
✔ co z niewykorzystanym urlopem gdy kończymy umowę o pracę;
✔ jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop — komu przysługuje?

W sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy, pracownik wciąż ma prawo udać się na zaległy urlop, za który przysługuje mu wynagrodzenie. Jednak okres wypowiedzenia rządzi się swoimi prawami i niejednokrotnie taka osoba decyduje się świadczyć pracę do końca trwania umowy. Co wtedy?

Przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który jest świadczeniem pieniężnym. Jest to jedyna sytuacja, gdy pracodawca może wypłacić pieniądze w zamian za okres, który pozostał pracownikowi do wybrania. Jednak czy zawsze?

Prawo zna jedną sytuację, gdy taki ekwiwalent może nie być wypłacony, a będzie przechodzić z nową umową. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownik znalazł nowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy, jednak na innym stanowisku. Jednakże warto zaznaczyć, że nie musi decydować się na takie rozwiązanie i może wskazać na chęć otrzymania świadczenia pieniężnego.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop — porozumienie trójstronne

Jest to bardzo kontrowersyjny temat, który wielokrotnie był poruszany przez Państwową Inspekcję Pracy. W porozumieniu trójstronnym biorą udział aż trzy różne podmioty — pracodawca, nowy zatrudniający i pracownik. Idea jest prosta — przeniesienie niewykorzystanego urlopu na nową umowę w przyszłej pracy u zupełnie innego podmiotu. Czy jest to zgodne z prawem? Sądy twierdzą że tak, ale PIP często podważa takie decyzje podczas kontroli.

Ekwiwalent za urlop a rozwiązanie umowy — jak go obliczyć?

Zastanawiasz się, jak obliczyć ekwiwalent za zaległy urlop? Zasada jest tutaj taka sama, jak przy obliczaniu wypłaconej pensji przy standardowym urlopie — niezbędny do tego jest współczynnik urlopowy (obliczenia znajdziesz w poniższym przykładzie), miesięczne wynagrodzenie (części stałe oraz ewentualne dodatki i premie) i liczba dni urlopowych, które przysługiwały pracownikowi.

Pierwszym elementem, który jest niezbędny do obliczeń, jest tzw. współczynnik ekwiwalentu. Jest to zmienna wartość, która jest obliczana na początku każdego roku. Od liczby dni w roku (365 lub 366) odejmujemy liczbę sobót, niedziel i dni wolnych z ustawy od pracy (czyli m.in. dni świątecznych) i dzielimy przez 12 (miesięcy).


Idąc dalej, chcąc zgodnie z zasadami PIP obliczyć ekwiwalent za urlop, należy podzielić podstawę wymiaru (miesięczną pensję wraz z dodatkami) przez współczynnik urlopowy, a następnie przez 8 (godzin). Taki wynik pozwala na dokładne przeliczenie wynagrodzenia za niewykorzystany urlop, który będzie wypłacany wraz z ostatnią pensją. Teraz wystarczy pomnożyć przez liczbę godzin zaległego urlopu. Jeżeli zastanawiasz się jak obliczyć ekwiwalent za urlop dla osoby zatrudnionej na niepełnym etacie, wystarczy podzielić współczynnik przez jego wymiar.Warto pamiętać, że każdy ekwiwalent podlega opodatkowaniu i należy odprowadzić za niego pełne składki ZUS, jak w przypadku pensji zasadniczej. Przyjęło się, że wypłata świadczenia następuje w ostatnim dniu zatrudnienia lub z ostatnią pensją, jeżeli ta jest wypłacana do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Czy możliwe jest niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Wiele kontrowersji budzą nadużycia pracowników, którzy np. znajdują zatrudnienie, pracują minimalną liczbę dni, a następnie przechodzą na chorobowe, trwające nawet do końca trwania umowy. Czy zatem po ustaniu zatrudnienia możliwe jest niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Nie. Jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu, nie wykorzystał go — gdy umowa o zatrudnieniu wygasa — pracodawca jest zobligowany do wypłacenia ww. świadczeń.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop po długiej chorobie? Jedynym elementem, który wymaga odpowiedniego przeliczenia, jest podstawa wymiaru, dalsze kroki są dokładnie takie same, jak w każdym innym przypadku.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/KVym2PAn1gA

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?

W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?

Prawo pracy przyznaje pracownikowi tzw. urlop okolicznościowy. Czym dokładnie jest urlop okolicznościowy i kiedy pracownik może z niego skorzystać?.

Wszystko, co warto wiedzieć o urlopie na żądanie

Wszystko, co warto wiedzieć o urlopie na żądanie

Urlop na żądanie został celowo wyróżniony przez ustawodawcę spośród innych urlopów opisanych w Kodeksie pracy. To dzień wolny przysługujący pracownikowi w nagłej, losowej sytuacji, która uniemożliwia mu stawienie się w pracy. Sprawdź, czym charakteryzuje się urlop na żądanie.

Urlop bezpłatny - co warto wiedzieć?

Urlop bezpłatny - co warto wiedzieć?

Z urlopu bezpłatnego korzystają głównie osoby, które potrzebują dłuższej przerwy, aby odpocząć od codziennych spraw zawodowych, poukładać sprawy osobiste lub po prostu udać się na dłuższe wakacje. Kto może go wziąć i jak powinien go uzasadnić? Sprawdzamy w naszym najnowszym artykule.

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski - kompendium wiedzy

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski - kompendium wiedzy

Narodziny dziecka to niezwykła chwila w życiu, ale także nowe wyzwania. Każda pracująca kobieta, bez względu na rodzaj umowy, musi po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka, udać się na urlop macierzyński. Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się wszystkiego na ten temat..