Klauzula CV w 2024 - aktualna treść RODO

Od 2018 roku, mamy do czynienia z nową klauzulą poufności o ochronie danych osobowych, która jest obowiązkowym elementem na powszechnie znanym dokumencie CV. Obecnie RODO, zmieniło treść starej klauzuli, w tym również treść składanych dokumentów aplikacyjnych.

W poniższy artykule dowiesz się między innymi:

  • Jak brzmi nowa klauzula RODO w języku polskim, angielskim i niemieckim?
  • Gdzie należy umieścić zapis o ochronie danych osobowych?
  • W jaki sposób prawidłowo umieścić klauzulę cv?

Klauzula CV 2024 - co to?

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i Rady UE dn. 27 kwietnia 2016 roku, wydano unijne rozporządzenie, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Dotyczy ono przetwarzania danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz tych bieżących, mając na celu ochronę danych osób fizycznych.

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i wprowadzenie zmodernizowanych treści dotyczących klauzuli ma na celu ujednolicenie prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych, a także dopasowanie się do dzisiejszych realiów postępu technologicznego.

Ochronie danych osobowych według wyżej wspomnianego rozporządzenia podlegają, takie elementy jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail i numer telefonu,
  • identyfikator internetowy (adres IP, identyfikator plików cookie),
  • specyficzne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Klauzula RODO do CV w 2024 roku

Od wejścia w życie przepisów RODO, każdy kandydat starający się o pracę i/lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, powinien zamieścić w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chodzi o to, aby osoby przyjmujące Twoje CV (rekruter, dział HR czy zarząd), mogły korzystać z Twoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Bez Twojej zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z polskim prawem nie mogą tego zrobić.

Dodanie charakterystycznego sformułowania, rozpoczynającego się słowami ,,Wyrażam zgodę (...)" jest obowiązkowe, a jego brak może spowodować pominięcie Twojej aplikacji a w rezultacie nie otworzenie jej wcale.

Należy jednak pamiętać, że niektóre przedsiębiorstwa, w ogłoszeniu o pracę proszą o zamieszczenie w treści CV spersonalizowanej klauzuli. W tym wypadku dokumenty należy uzupełnić o treść klauzuli dedykowaną przez pracodawcę.

Aktualna klauzula - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych CV

Dokumenty aplikacyjne mogą być opatrzone krótszym lub dłuższym sformułowaniem, mówiącym o ochronie danych osobowych. Obie formy są wymienne i od Ciebie zależy, którą chcesz zawrzeć na swoim CV.

Podstawowa wersja klauzuli na przetwarzanie danych osobowych

Powyższa formuła jest jak najbardziej jasna i wystarczająca. Powołując się na wskazanie nazwy firmy, pokazujesz pracodawcy, że indywidualnie dopasowujesz treści do konkretnej rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji

Zgodę na przetwarzanie danych można udzielić nie tylko odnosząc się do bieżącej rekrutacji, ale również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych.

lub w brzmieniu dla konkretnej i przyszłej rekrutacji:

Wzór klauzuli - dłuższa wersja

Nie jest wymagane, aby klauzula CV przyjmowała dłuższą formę i zawierała konkretną ustawę. Ważne natomiast jest to, aby spełniała najważniejsze warunki RODO. Poniżej przykładowy wzór dłuższej treści zgody na przetwarzanie danych:

Gdzie zamieścić aktualną klauzulę w dokumentach aplikacyjnych?

Odpowiednim miejscem do zamieszczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dół strony CV. Najlepiej jest umieścić ją w stopce dokumentu, niezależnie od tego czy jest to CV czy list motywacyjny - zawsze do tego miejsca rekruterzy będą kierowali swój wzrok.

Jeśli Twoje CV ma więcej, niż jedną stronę, dobrze jest zamieścić klauzulę na każdej ze stron. Odpowiednim wyróżnieniem dla tej treści będzie nadanie jej mniejszej czcionki i ewentualnie kursywy.

Klauzula CV w innym języku

Należy pamiętać, że obecnie znana nam klauzula CV jest wymagana jedynie w niektórych krajach Unii Europejskiej, pomimo tego, że RODO obowiązuje na terenie całej UE.

Jeśli kierujesz swoje CV do zagranicznej firmy działającej na terenie Polski, bądź firma do której rekrutujesz prosi Cię o przesłanie CV po angielsku, również musisz napisać klauzulę w tymże języku.

Poniżej znajduje się aktualna klauzula do CV dla języka angielskiego i niemieckiego:

Klauzula do CV w języku angielskim:

,,I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)''

Klauzula do CV w języku niemieckim:

,,Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch (der Firmenname) für die Rekrutierungszwecke verwendet werden.''

Czytaj także