Kiedy można wnioskować o sprostowanie świadectwa pracy?

Kiedy można wnioskować o sprostowanie świadectwa pracy?

Pozytywne świadectwo pracy bez wątpienia stanowi ważny argument, który może nam pomóc podczas ubiegania się o pracę w nowej firmie. Co, jeśli jednak dopiero po czasie, np. po kilku dniach od jego otrzymania, zauważymy pewne rozbieżności pomiędzy tym, co jest zawarte w treści dokumentu, a tym, co miało miejsce w rzeczywistości? Na szczęście obowiązujące prawo (art. 97 § 21 Kodeksu Pracy) uwzględnia możliwość jego sprostowania. Co dokładnie należy zrobić?

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔na czym polega sprostowanie świadectwa pracy,
✔ w jakim terminie można dokonać sprostowania,
✔ co grozi za odmowę sprostowania świadectwa pracy;

Sprostowanie świadectwa pracy — na czym polega?

Sprostowanie świadectwa pracy to nic innego, jak korekta, poprawienie lub usunięcie informacji, niezgodnych ze stanem faktycznym, które na przykład przez niedopatrzenie znalazły się w jego treści. Mogą one dotyczyć drobnych spraw, jak chociażby pomyłki w dacie, ale również takich szczegółów, jak wysokości otrzymywanego wynagrodzenia lub warunków rozstania się z poprzednim pracodawcą. Mogło ono np. nastąpić za porozumieniem stron, w wyniku wygaśnięcia umowy lub też w wyniku jej wypowiedzenia.

Tak czy inaczej, każda nieścisłość powinna być skorygowana. Przepisy działają tu na korzyść zatrudnionych. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, a jeśli z ważnych przyczyn nie jest to możliwe, zostaje zobowiązany do tego, aby w ciągu 7 dni dostarczyć pracownikowi dokument za pośrednictwem operatora pocztowego. Jeśli ten po zapoznaniu się z treścią, wykryje nawet drobny błąd, powinien niezwłocznie złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

Stosowne przepisy, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862) jasno określa także, że:

Sprostowanie świadectwa pracy po terminie jest jednak możliwe nawet długo po wyznaczonym czasie. Najważniejsza jest dobra wola obu stron.

Co zrobić, gdy błąd zauważy pracodawca?

Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, która ze stron zauważy błąd. Pomimo że prawo wyraźnie określa termin na wydanie świadectwa pracy, może się zdarzyć, że pracodawca dostrzeże błąd dużo później. Wówczas nie ma przeciwwskazań, aby dokonać korekty świadectwa długo po wymaganym terminie. Kluczowe w tym jest dobro pracownika, który, wierząc w słuszne intencje pracodawcy, może nie dostrzec pomyłki.

Prawo uwzględnia takie sytuacje, co sprawia, że sprostowanie świadectwa pracy po latach jest jak najbardziej możliwe. W interesie pracodawcy leży, aby zauważając jakikolwiek błąd na przykład podczas porządków w dokumentach, niezwłocznie wystawić nowe świadectwo z bieżącą datą i powiadomić o tym byłego już pracownika.

Procedura wprowadzenia sprostowania do świadectwa pracy

Załóżmy zatem, że były już pracownik dostrzegł błąd we właśnie otrzymanym świadectwie pracy. Zgodnie z przepisami, na sprostowanie termin mija 14 dni od daty jego otrzymania. O ile oczywiście były pracownik zwróci się ze stosownym wnioskiem, pracodawca ma 7 dni na wydanie nowego dokumentu. W przypadku odmowy, ma on również tydzień na powiadomienie pracownika o swojej decyzji.

Następstwem wyżej wymienionej sytuacji, gdy pracodawca nie uwzględnia wniosku o korektę świadectwa pracy, jest pozew o sprostowanie świadectwa pracy, który pracownik ma prawo złożyć do Sądu Pracy. Później nie pozostaje nic innego, jak czekać na decyzję Sądu. Jeśli ten przychylił się do wniosku pracownika, pracodawca ma 7 dni na wystawienie nowego świadectwa pracy, licząc od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Jeśli z niewiadomych przyczyn, pracodawca wcale nie wydał świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o należne mu roszczenie na poczet naprawy szkód, których zaznał z tytułu niewydania dokumentu lub niewłaściwych danych tam zawartych. Maksymalna wysokość kary z tego tytułu opiewa na 30 tysięcy złotych.

Podsumowanie

Poprawnie wystawione świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, który przydaje się w wielu okolicznościach: nie tylko podczas ubiegania się o posadę w nowej firmie. Może być ono również wiarygodnym potwierdzeniem podczas ustalania uprawnień pracowniczych (staż) czy wysokości przyszłej emerytury. I chociażby z tego względu nie może być mowy o żadnym przeoczeniu, niedopatrzeniu, które mogłoby nam zaszkodzić w przyszłości. Dlatego ważne jest dbanie o poprawność informacji na świadectwie pracy, a w przypadku błędu szybka reakcja i korekta.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/sNwnjxm8eTY

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Najczęściej mówi się o tym, jakie prawa ma pracownik. A jakie obowiązki powinien spełniać pracodawca i jakich przepisów przestrzegać? Co z prawami pracodawcy? Czy jest to takie oczywiste? Przeczytaj nasz artykuł, by rozwiać swoje wątpliwości.

Umowa B2B vs praca na etat

Umowa B2B vs praca na etat

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem formy zatrudnienia, to nie jesteś sam. Wiele osób poszukuje informacji, a czasem także inspiracji, co do możliwości, jakie oferuje rynek. Zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt, czyli umowa B2B - mają swoje plusy i minusy. Pisząc artykuł, pytaliśmy wiele osób, co wybrać. Odpowiedź zawsze brzmiała „to zależy”. Czytaj dalej, a dowiesz się, dlaczego nie da się jednoznacznie przechylić szali na jedną ze stron.

Czym jest umowa o pracę?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to podstawowy dokument regulujący stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wydaje się proste. Sprawdź czy Twoja wiedza na jej temat jest kompletna - zapraszamy na bloga..

Ile kosztuje założenie firmy?

Ile kosztuje założenie firmy?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet tego rozwiązania jest wiele, niezależnie od tego, jaką formę prawną przedsiębiorstwa wybierzemy. Osoby, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi zadają sobie jednak jedno, kluczowe pytanie: ile kosztuje założenie firmy?