Czym jest monit?

Czym jest monit?

Prowadzenie własnego biznesu to nie tylko wykonywanie przedmiotu tego biznesu ale także wszystkie formalności, które są z nim związane. Pilnowanie płatności, które się spóźniają spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Rozwiązaniem jest monit przypominający o zadłużeniu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest monit
✔ jakie elementy powinien zawierać
✔ jak wygląda przykładowy wzór pisma

Czym jest monit?

Mówiąc prosto jest to przypomnienie o terminie zapłaty lub wezwanie do spłaty zobowiązania. Wysłanie monitu do wierzyciela wykonujemy kiedy zalega on ze spłatą na przykład za fakturę.

Monit nie ma określonej formy, ale cel jest ten sam - zmotywowanie dłużnika do uregulowania płatności.

Niestety nieuregulowane płatności stanowią “gwóźdź do trumny” wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza jednoosobowych firm gdzie na właścicielu, oprócz wykonywania pracy, spoczywają także kwestie biurowe w tym pilnowanie płatności.

W natłoku obowiązków często zapominamy o należnościach klientów. Oczywistym jest także, że i klienci zapominają o regulowaniu należności. Jak sobie z tym poradzić, zanim zdecydujemy się na wysłanie monitu?

Pisaliśmy na naszym blogu o zatorach płatniczych i jednym z rozwiązań na ich zapobieganie jest serwis Moje Usługi dla firm, którego operatorem jest ING Usługi dla Biznesu S.A.

Na czym to polega? Dzięki temu narzędziu możesz tworzyć powiadomienia z przypomnieniami o zbliżającej się płatności. Mogą one mieć formę przypomnień cyklicznych, pojedynczych, mogą być wysyłane jednostkowo lub grupowo.

W prosty sposób wprowadzisz lub zaimportujesz dane klientów do serwisu Moje Usługi dla firm, możesz tego dokonać przy okazji wystawiania faktury. Wtedy też możesz ustawić przypomnienie. Gotowe szablony powiadomień możesz modyfikować i spersonalizować - gotowa wiadomość zostanie wysłana poprzez sms lub e-mail z linkiem do płatności na przykład poprzez Blik. Wysyłkę gotowego komunikatu można zaplanować przed terminem płatności lub w jej dniu co pozwoli uniknąć opóźnień w płatnościach. W przypadku braku zapłaty system automatycznie przypomina spóźnionym o zaległych płatnościach, a firmy otrzymują zestawienia dotyczące zebranych pieniędzy.

Monit - jak powinien wyglądać?

Monit nie ma określonej formy - nie ma na niego regulacji prawnej. Najczęściej używanymi formami są:

 • pisemna - wysyłana pocztą tradycyjną
 • telefoniczna - polega na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem
 • sms - przesłanie dłużnikowi informacji o zadłużeniu
 • elektroniczna - wysyłanie treści monitu poprzez e-mail
 • terenowa - wizyta wierzyciela lub jego przedstawiciela u dłużnika.

Monity wysyłamy kiedy następuje opóźnienie w spłacie, niestety nic nie określa ile owo opóźnienie powinno wynosić, tym samym kiedy możemy wysłać monit. Banki i inne instytucje finansowe często zawierają w swoich umowach informacje o wysyłce monitu w przypadku opóźnienia na przykład spłaty kredytu. Termin ten waha się od 7 do 21 dni i obciążony jest opłatą.

Jakie elementy powinien zawierać monit? Oczywiście powinien zawierać same konkrety to jest:

 • miejsce i data wystawienia monitu
 • adres i siedziba wierzyciela
 • dane dłużnika
 • sformułowanie odnoszące się do rodzaju zaległości na przykład faktura czy też numer umowy
 • kwota zadłużenia
 • termin na dokonanie płatności
 • sposób dokonania płatności
 • informacje o krokach jakie podejmie wierzyciel w przypadku dalszego braku uregulowania należności

Jeśli wysłany monit nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, w kolejnym piśmie wysyłamy dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty stanowi oficjalne pismo, które dodatkowo zawiera ostrzeżenie o możliwości podjęcia kroków prawnych w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Można także zawrzeć informację o odsetkach(w przypadku rozstrzygnięcia sądowego) oraz przekazanie informacji o zaległościach do rejestrów dłużników. Formę prawną wezwania do zapłaty regulują artykuły 455 i artykuł 476 Kodeksu cywilnego.

Monit - wzór

Miejscowość, Data

…………………………………………………………
(Nazwa i adres wierzyciela)

…………………………………………………………
(Nazwa i adres dłużnika)

Wezwanie do zapłaty


Wobec nieuregulowanych płatności z tytułu ……………………………………(nazwa dokumentu), wzywamy do zapłaty należności w wysokości ……………………………………(kwota należności), wynikającej z wyżej wymienionego dokumentu, w terminie …………………………………… dni od daty otrzymania dokumentu (lub konkretna data do której ma być wykonana płatność).

Powyższa kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy o numerze ………………………………………………………………………………………………………………, którego właścicielem jest …………………………………………………………………………(dane wierzyciela).

Opłata zadłużenia we wskazanym terminie jest gwarancją zakończenia sprawy w sposób polubowny. Nieuregulowanie zadłużenia spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, tym samym narażając Państwa na dodatkowe koszty związane z postępowaniem procesowym.


Z poważaniem

……………………………………
Podpis wierzyciela

Adres URL grafiki tytułowej: https://unsplash.com/photos/G_lwAp0TF38


Wzory monitu w formacie DOCX i PDF znajdują się poniżej:

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jak chronić własność intelektualną w firmie?

Jak chronić własność intelektualną w firmie?

Innowacyjność przedsiębiorstwa często decyduje o jego powodzeniu. Dlatego też coraz częstszym problemem na rynku są kradzieże pomysłów czy rozwiązań. Jak chronić własność intelektualną firmy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej

Podatek od spadku i darowizn - co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Podatek od spadku i darowizn - co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może chcieć ją przekazać członkowi rodziny. W gorszym scenariuszu członek rodziny dziedziczy przedsiębiorstwo w spadku. Jak wyglądają kwestie opodatkowania takiej darowizny czy spadku w przypadku dziedziczenia po właścicielu jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawdź w naszym najnowszym tekście.

Kiedy warto być podatnikiem VAT?

Kiedy warto być podatnikiem VAT?

W polskim prawie zagwarantowano podatnikom możliwość wyboru: czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług czy skorzystać ze zwolnienia? Może ono jednak przysługiwać im tylko w ściśle określonych sytuacjach, a do tego w wielu przypadkach rejestracja jako czynny płatnik VAT jest obowiązkowa.

Czym jest Whitelista podatników VAT?

Czym jest Whitelista podatników VAT?

1 września 2019 roku zaczął obowiązywać wykaz informacji o podatnikach VAT, wprowadzony przez Ministerstwo Finansów. Biała lista podatników zastąpiła dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest Whitelista i jakie daje Ci możliwości