Co powinno zawierać pełnomocnictwo do czynności prawnych?

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do czynności prawnych?

Pełnomocnictwo może przydać się nam zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest i jakie powinno zawierać elementy. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest pełnomocnictwo
✔ jakie rodzaje pełnomocnictw wyróżniamy
✔ jakie elementy powinno zawierać pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to zarówno czynność, jak i dokument ją określający. Definicję pełnomocnictwa określa Kodeks cywilny poprzez:

Polskie prawo nie określa jednej, konkretnej formy, jaką musi przyjąć pełnomocnictwo. Może być ono ustne, jednak jeśli do czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, to pełnomocnictwo w tym zakresie również musi zostać udzielone w takiej samej szczególnej formie.

Pełnomocnictwo może wynikać z upoważnienia, o czym piszemy w naszym artykule, ale także z mocy prawa. Takim pełnomocnictwem dysponują rodzice swoich niepełnoletnich dzieci.

Rodzaje pełnomocnictwa

Wyróżniamy trzy typy pełnomocnictwa:

  • ogólne – obejmuje ono umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • rodzajowe (gatunkowe) – wskazuje ono określoną kategorię czynności prawnych, do których umocowany jest pełnomocnik.
  • szczególne – dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.

Jakie elementy powinno zawierać pełnomocnictwo?

Nie każde pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, jednak forma pisemna jest dokładniejsza i nie pozostawia wątpliwości. Taka forma powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia
  • oznaczenie mocodawcy oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego
  • oznaczenie osoby pełnomocnika oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego
  • określenie zakresu pełnomocnictwa
  • podpis mocodawcy.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Pełnomocnictwo wygasa na kilka sposobów, poprzez:

  • odwołanie pełnomocnika przez mocodawcę;
  • zrzeczenie się pełnomocnictwa przez upoważnionego.

Pełnomocnictwo może także zakończyć się po czasie, jeśli takowy był określony w dokumencie. Może również nastąpić częściowe cofnięcie pełnomocnictwa i ograniczenie go do określonych czynności.

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik ma obowiązek zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo kończy się także wraz ze śmiercią którejś ze stron oraz wraz utratą przez osobę prawną osobowości prawnej (na przykład w przypadku całkowitego ubezwłasnowolnienia).

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/veNb0DDegzE

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Podatek od spadku i darowizn - co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Podatek od spadku i darowizn - co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może chcieć ją przekazać członkowi rodziny. W gorszym scenariuszu członek rodziny dziedziczy przedsiębiorstwo w spadku. Jak wyglądają kwestie opodatkowania takiej darowizny czy spadku w przypadku dziedziczenia po właścicielu jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawdź w naszym najnowszym tekście.

Śmierć przedsiębiorcy - co się dzieje z firmą i pracownikami?

Śmierć przedsiębiorcy - co się dzieje z firmą i pracownikami?

Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Jeszcze do niedawna w chwili jego śmierci umowa o pracę zawarta z pracownikiem wygasała. Zmiany wprowadzone w 2018 wprowadzają nowe regulacje. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się wszystkiego

Czy niepełnoletni może prowadzić działalność gospodarczą?

Czy niepełnoletni może prowadzić działalność gospodarczą?

Ze względu na niejasność przepisów w kwestii tego, czy osoba niepełnoletnia może posiadać status przedsiębiorcy, pojawia się wiele wątpliwości w tym zakresie. Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? Wyjaśniamy w naszym najnowszym wpisie.

Czym jest osobowość prawna?

Czym jest osobowość prawna?

Definicja osobowości prawnej pojawia się często w życiu codziennym i zapewne o niej słyszeliście. Tym określeniem możemy nazwać bank, spółkę czy Skarb Państwa, ale czy to nam wyjaśnia czym jest osobowość prawna? Jeśli masz wątpliwości przeczytaj nasz artykuł.