Podatek do 26 roku życia - ile wynosi ulga i czy każdy z niej skorzysta?

Od 1 sierpnia 2019 roku w związku z nowelizacją rządową weszły w życie nowe zasady podatkowego rozliczania się dla osób do 26 roku życia. Ulga nie obejmuje jednak całości osiągniętych przychodów, a kwota wolna od podatku musi mieścić się w określonym progu podatkowym.

W poniższym artykule dowiesz się między innymi:

 • Czego dotyczy ulga podatkowa dla młodych?
 • Jaki jest próg podatkowy dla korzystających z ulgi?
 • Czy każdy podlega zwolnieniu z PIT-u do 26 roku życia?

Na czym polega zwolnienie z podatku do 26 roku życia?

Program zwany “Ulga dla młodych” lub “Zerowy PIT dla młodych” jest tożsamym terminem, który dopuszcza zwolnienie z podatku dochodowego osoby do 26 roku życia.

Podstawowym założeniem ustawy jest niewliczanie przychodów objętych ulgą do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku i dotyczą przychodów uzyskanych w wyniku:

 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • stosunku służbowego,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zleceń zawartych z firmą,
 • z zasiłków macierzyńskich.

W związku z tym jeśli jesteś osobą poniżej 26 roku życia, a suma twoich dochodów w ciągu roku nie przekracza progu 85 525 zł (pozyskanych na podstawie powyższych założeń) - możesz skorzystać z ulgi.

W celu uzyskania zwolnienia, podatnicy nie są zobligowani do składania dodatkowych dokumentów czy oświadczeń do swoich pracodawców, ponieważ zwolnienie z podatku do 26 lat działa na podstawie prawomocnej ustawy.

Ulga podatkowa do 26 roku życia a próg podatkowy

Od 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe progi podatkowe w Polsce. Wprowadzenie Polskiego Ładu 2.0, znacząco zwiększyło wysokość pierwszego progu podatkowego do 120.000 zł. Jest to znacząca różnica w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to pierwszy próg podatkowy wynosił 85 525 zł.

W przypadku rozliczania PIT-u do 26 roku życia, próg podatkowy dla tej grupy został niezmieniony - wynosi zatem 85 525 zł. W przypadku nadwyżki ponad tę kwotę, jest ona rozliczana na zasadach ogólnych, według obowiązującej skali podatkowej.

Można uznać, że aby “zmieścić” się w limicie progu podatkowego dla korzystających z ulgi, należałoby zarabiać miesięcznie 7 127 zł (brutto). Jest to jednak poglądowa kwota, obliczona dla pracy wykonywanej w sposób ciągły. Najważniejsze jest, aby suma dochodów w ciągu roku nie przekroczyła 85 525 zł (brutto).

Poniższa tabela przedstawia, jak kształtowały się progi podatkowe w 2019 i 2022 r. dla zwolnionych z podatku do 26 roku życia.

LIMIT OBOWIĄZUJĄCY
W 2019 ROKU*
LIMIT OBOWIĄZUJĄCY
W 2022 ROKU
Ulga dla młodych
limity przychodów
35 636,67 zł 85 528,00 zł

* W 2019 r. limit zwolnienia wyniósł 35.636,67 zł, ponieważ ulga obowiązywała przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia).

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT?

Podatnicy objęci ulgą dla młodych są zwolnieni ze składania zeznania podatkowego za 2022 r. w roku bieżącym. Jeśli więc w ciągu roku młody podatnik uzyskał przychody wolne od podatku do kwoty 85.528.00 zł nie musi składać rocznej deklaracji PIT.

Pozostałe osoby zgodnie z zasadami ogólnymi opodatkowania muszą złożyć zeznanie, wykazując wszystkie kwoty wynagrodzeń osiągnięte w ciągu roku oraz je rozliczyć na podstawie obowiązujących zasad.

Wyjątki rozliczenia PIT-u do 26 roku życia

Czy wszystkie osoby do 26 roku życia muszą składać PIT? - w niektórych przypadkach złożenie deklaracji jest wymagane, a brak rozliczenia rocznego może skutkować późniejszymi konsekwencjami.

Deklarację roczną powinny złożyć osoby, które:

 • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskały przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach,
 • ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • chcą skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci,
 • mające obowiązek doliczenia do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracili wcześniej prawo.

Podatek do 26 roku życia a składki społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Podleganie pod zerowy PIT do 26 roku życia nie zwalnia z zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - w przypadku jeśli osoba jest objęta ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jedynym wyjątkiem jest status podatnika, który ma mniej niż 26 lat i uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej czy ponadgimnazjalnej lub posiada status studenta. Ponadto musi być zatrudniony na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług.

Zwrot podatku do 26 roku życia

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli podlegasz pod ulgę podatkową do 26 roku życia, nie otrzymasz zwrotu z podatku, bo zwyczajnie nie odprowadzasz żadnych składek.

Czy umowa o pracę do 26 roku życia wyklucza ze zwolnienia z podatku?

W przypadku przekroczenia progu podatkowego w wysokości 85.528,00 zł i jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę, Twój przychód będzie podlegać opodatkowaniu. Są to jednak zazwyczaj małe kwoty.

Jeśli chodzi o umowę zlecenie, pensja w całości trafi do Twojego portfela, gdyż nie ma konieczności przekazywania podatku z tego rodzaju zatrudnienia do ZUS-u.

Sprawdź też artykuły na Firmove.pl:
1) Stawka godzinowa 2023 – jak się zmieniła i ile wynosi?
2) Jak samodzielnie rozliczać ryczałt krok po kroku?
3) Zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym – kiedy może być potrzebne?

Czytaj także