Ubezpieczenie od utraty dochodu - co to jest i na czym polega?

Polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu to forma zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej, spowodowaną różnego rodzaju wypadkami, utratą zdrowia lub pracy. Na skutek niezdolności do wykonywania zawodu, tego rodzaju wsparcie finansowe od ubezpieczyciela może zapewnić regularne spłaty zobowiązań, kredytów i pokryć koszty życia pozostałych członków rodziny.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu? Jakie warunki należy spełnić oraz co dokładnie zapewnia polisa? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu (zwane również, jako ubezpieczenie z tytułu choroby lub niezdolności do pracy) to rodzaj ubezpieczenia, który ma na celu ochronę finansową przedsiębiorców lub pracowników w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

W ramach tego rodzaju ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty pieniężnej. Sama wysokość wypłaty zależeć będzie od warunków umowy ubezpieczenia, a także od wynagrodzenia, jakie osoba ubezpieczona otrzymywała przed wystąpieniem niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie od utraty dochodu może działać w różny sposób, w zależności od konkretnej polisy. Niektóre wymagają od osoby ubezpieczonej określonej liczby dni niezdolności do pracy, zanim ubezpieczyciel zacznie wypłacać świadczenia. Inne polisy mogą oferować opcję wypłacenia świadczeń od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Często również w polisach określa się limit czasowy, w którym świadczenia będą wypłacane.

W jakich przypadkach ubezpieczenie od utraty dochodu nie przysługuje?

Ubezpieczenie od utraty dochodu może nie przysługiwać w przypadku, gdy niezdolność do pracy wynika z okoliczności, które są wykluczone z ubezpieczenia (wykaz wyłączeń znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia), mogą być nimi:

  • choroby lub urazy, które wynikają z działalności przestępczej lub związanej z zażywaniem narkotyków lub alkoholu,
  • choroby lub urazy, które wystąpiły przed rozpoczęciem polisy ubezpieczeniowej,
  • choroby lub urazy, które wystąpiły w okresie karencji, czyli okresie czasu od podpisania umowy ubezpieczeniowej do momentu, w którym polisa zaczyna obowiązywać.
  • utrata pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego przez ubezpieczonego za porozumieniem stron, z powodu wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • wykonywanie w okresie pobierania świadczenia pracy dodatkowej - na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i zwrócić uwagę na szczegóły, takie jak okres karencji, maksymalna kwota wypłat, rodzaje chorób i urazów objętych ubezpieczeniem, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach otrzyma się ochronę finansową.

Ubezpieczenie utraty dochodu - czy warto?

Dłuższy pobyt w szpitalu czy nagły wypadek i uszczerbek na zdrowiu - to sytuacje losowe, które mogą ograniczyć naszą sprawność do wykonywania pracy, co za tym idzie zarabiania na życie.

Równie warte jest posiadanie ubezpieczenia od utraty dochodu w przypadku nagłego zwolnienia i braku wystarczających środków na spłatę zobowiązania, takiego jak np. kredyt hipoteczny lub gotówkowy.

Ubezpieczenie od utraty dochodu może być szczególnie korzystne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, ponieważ nie posiadają one zapewnionego stałego wynagrodzenia w razie niezdolności do pracy.

Czytaj także