Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta jest zalecana nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji, ale powinna być także procesem ciągłym. Pozwoli to uchronić firmę przed nieuczciwymi kontrahentami lub przynajmniej zminimalizować ryzyko utraty należności. Czym są wywiadownie gospodarcze, i co mogą one ustalić o potencjalnym kontrahencie? Z jakich źródeł czerpią dane, ile kosztuje sprawdzenie firmy? Na te pytania odpowiada Tomasz Starzyk z wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska.

Celem każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest minimalizacja ryzyka współpracy. Jedną z czynności minimalizujących ryzyko utraty należności jest sprawdzenie wiarygodności swojego kontrahenta. Weryfikacja powinna być procesem ciągłym. W stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej sytuacja finansowa kontrahenta może ulegać gwałtownym zmianom.

Infografika: Weryfikacja kontrahenta

Jakie dane zawiera raport handlowy, który można nabyć u profesjonalnego dostawcy informacji gospodarczej?

Raporty korzystają z wielu źródeł informacyjnych, zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta; począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej) poprzez następujące źródła:

  • informacja o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych),
  • zdarzenia prawne (rejestr upadłości i likwidacji),
  • dane zamieszczone w różnych portalach internetowych,
  • dane prasowe,
  •  informacje od kierownictwa firmy.

 

Dodatkowo dane o podmiotach gospodarczych wzbogacają dwa istotne źródła:

  •  informacje o moralności płatniczej podmiotu oraz
  • powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi.

 

Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska. To daje naszym klientom unikalną wiedzę na temat obecnych i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów i powiązań. Baza liczy w tej chwili ponad 270 mln firm. Dzięki niej badana jest kondycja finansowa spółki matki badanego kontrahenta, nawet gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców świata.