Czym jest firma spółki?

Czym jest firma spółki?

Planując założenie spółki handlowej, powinieneś zastanowić się między innymi nad jej firmą. Czym ona jest? Jakie warunki musi spełniać? Wyjaśniamy w najnowszym wpisie.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest firma spółki;
✔ jakie elementy powinno zawierać;
✔ jak chronić prawa firmy.

Każda spółka prawa handlowego musi funkcjonować pod określoną firmą. Powinna ona być dobrze skonstruowana i odróżnić ją od innych przedsiębiorców działających na rynku, gdyż w ten sposób przyciągnie większą liczbę klientów, a to z kolei zwiększy zyski przedsiębiorstwa.

Zasady tworzenia firmy spółki

Firmę spółki ustalają wspólnicy tworzący dany podmiotu. Co do zasady mają w tym zakresie pewną dowolność, ale muszą brać pod uwagę przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Może ona zawierać nazwiska czy imiona wspólników lub akcjonariuszy albo jednego z nich. Można też zdecydować się na bardziej wyszukaną nazwę (nawet zawierającą zagraniczne słowa), pod warunkiem, że nie jest ona zastrzeżona. Samo określenie formy prowadzenia działalności gospodarczej musi być jednak określone w języku polskim.

Firma każdej spółki prawa handlowego powinna odróżniać się od innych firm podmiotów działających w tej samej branży. Nie można skorzystać z określenia, z którego korzysta już inny, konkurencyjny podmiot, co nowo powstała spółka. Taki zabieg ma na celu przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i złym praktykom rynkowym, taki jak wprowadzanie lub chęć wprowadzenia konsumentów w błąd czy wykorzystanie silnej pozycji innego podmiotu, budowanej przez dłuższy czas.

Dodatkowo niektóre wyrażenia mogą lub muszą używać w swoich firmach tylko i wyłącznie podmioty prowadzące ściśle określoną działalność. Są to określenia takiej jak: bank, kasa, biuro informacji gospodarczej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Firma spółki wprowadzająca w błąd

Tworząc firmę spółki należy mieć wzgląd na to, aby odróżniała się ona dostatecznie od firm innych przedsiębiorstw działających na tym samym rynku, przy czym ciężko jednoznacznie określić, czym jest ten sam rynek. Działając w branży budowlanej, firma nowo zakładanej spółki nie może być taka sama jak firma innej spółki budowlanej. Jednak nie można także używać firmy popularnego przedsiębiorstwa, nawet gdy działa ona w tej samej branży. Złym pomysłem jest na przykład używanie nazwy Apple dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej.

Firma nie może zatem wprowadzać w błąd, zwłaszcza co do:
• osoby przedsiębiorcy, na przykład Firma komputerowa Krzysztof Ibisz S. A.;
• przedmiotu działalności przedsiębiorcy, na przykład Hurtownia artykułów biurowych Zuzanna Nowak Sp. z o. o., która zajmuje się tylko sprzedażą detaliczną;
• miejsca działalności - nie wolno używać nazwy miasta, w którym spółka nie ma siedziby;
• źródeł zaopatrzenia, na przykład Tatrzańskie Oscypki Sp. j., jeśli sprzedawane towary nie pochodzą z tego regionu.

Dodatkowe elementy obligatoryjne firmy spółki

W niektórych, ustawowo przewidzianych sytuacjach, w firmie spółki, oprócz trzonu i dodatkowego elementu wskazującego na formę prawną, muszą znaleźć się także inne dodatki obligatoryjne, takie jak:
• “w organizacji” - przed wpisem do KRS;
• “w likwidacji” - po otwarciu likwidacji spółki;
• “w upadłości” - po ogłoszeniu upadłości spółki;
• “w restrukturyzacji” - po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak może wyglądać firma przedsiębiorstwa po przekształceniu go w spółkę?

Fakt przekształcenia działającego dotychczas przedsiębiorstwa w spółkę i zmiana nazwy musi być widoczna dla kontrahentów.

Co to oznacza? Jeśli na przykład działałeś dotychczas jako “Agencja reklamowa Wawrzyniec Kwiecień”, a zmieniasz nazwę na “Kompleksowe naprawy hydrauliczne Sp. z o. o.” - musisz w nawiasie podawać dawną nazwę przez pierwszy rok po zmianie nazwy. Powinno to wyglądać następująco: “Kompleksowe naprawy hydrauliczne Sp. z o. o. (dawniej Agencja reklamowa Wawrzyniec Kwiecień)”.

Jeśli jednak nazwa nie ulega zmianie, możesz dalej działać jako “Agencja reklamowa Wawrzyniec Kwiecień Sp. z o. o.”.

Firma poszczególnych typów spółek - podsumowanie

W poniższej tabeli uwzględniliśmy wszystkie wymogi oraz zakazy, jakie obejmują przedsiębiorców podczas tworzenia firmy spółki:

Rodzaj spółki Firma POWINNA zawierać Firma NIE MOŻE zawierać
spółka jawna nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników lub jednego z nich
• dodatkowe oznaczenie “spółka jawna” lub skrót “sp. j”
nieodpowiadające prawdzie określenie pokrewieństwa wspólników (na przykład “ojciec i syn”, jeśli jeden ze wspólników nie jest ojcem drugiego)
• oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd
spółka partnerska nazwisko co najmniej jednego partnera
• dodatkowe oznaczenie “i partner”, “i partnerzy”, “spółka partnerska” lub skrótu “sp. p.”
• określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd
spółka komandytowa nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy
• oznaczenie “spółka komandytowa” lub skrót “sp. k.”
• pełne brzmienie nazwy komplementariusza, jeśli jest on osobą prawną
oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd
spółka komandytowo - akcyjna nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy
• dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo - akcyjna” lub skrótu “s. k. a.”
• pełne brzmienie nazwy komplementariusza, jeśli jest osobą prawną
oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowe oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrótów “spółka z o. o.” albo “sp. z o. o.” oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd
spółka akcyjna dodatkowe oznaczenie “spółka akcyjna” lub skrótu “S. A.” oznaczenia formy działalności firmy w języku obcym
• określeń wprowadzających w błąd

Ochrona prawa do firmy

Firma podlega ochronie prawnej na podstawie kodeksu cywilnego. Chodzi tu głównie o następujące środki ochrony:
• roszczenie o zaniechanie naruszeń;
• ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej;
• ochrona dóbr osobistych osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Kolejnymi aktami prawnymi, zapewniającymi ochronę firmie, są: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawo karne.

Podsumowanie

Aby prawidłowo ustalić firmę spółki prawa handlowego, należy znać przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wymaga to bowiem co do zasady podania formy prawnej przedsiębiorstwa i nazwisk wspólników tworzących taki podmiot. Z kolei pozostałe elementy firmy można wybrać dowolnie, jeśli oczywiście nie wprowadzają w błąd konsumentów i pozostają w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jak założyć spółkę akcyjną?

Jak założyć spółkę akcyjną?

Spółka akcyjna jest kolejną omawianą przez nas formą prowadzenia działalności gospodarczej. W najnowszym wpisie wyjaśniamy, jak ją założyć, a także: czym się charakteryzuje, jakie są jej organy oraz jakie są jej zalety i wady. Gorąco zachęcamy do lektury!

Jak założyć spółkę jawną?

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna jest jedną z najczęściej wybieranych spółek osobowych. Ma ona wiele wspólnego ze spółką cywilną, głównie w aspekcie reprezentacji spółki przez wspólników i ich odpowiedzialności za jej zobowiązania. Czy warto wybrać tę formę prowadzenia działalności gospodarczej? Jak założyć spółkę jawną? Wyjaśniamy w najnowszym artykule.

Jak założyć spółkę partnerską?

Jak założyć spółkę partnerską?

Specyfika spółki partnerskiej polega na tym, że mogą ją założyć jedynie przedstawiciele wybranych tak zwanych "wolnych zawodów". Kim są te osoby? Jak założyć spółkę partnerską i jakie są jej zalety oraz wady? Tego dowiecie się z naszego najnowszego artykułu.

Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową?

Kolejnym typem spółki, który omawiamy na naszym blogu jest spółka komandytowa. Jakie są jej najważniejsze cechy? Czy warto rozpoczynać działalność w tej formie? Zapraszamy do lektury!