Jak rozliczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Dni ustawowo wolne od pracy to znakomita okazja do wypoczęcia bez konieczności sięgania po urlop. W kalendarzu co roku mamy 13 wydarzeń tego typu, wobec czego często zdarza się, że wypadają one w sobotę. Czy dzień wolny za święto w sobotę jest płatny? Sprawdźmy!

Z artykułu dowiesz się między innymi:

✔ jak rozliczyć wolny dzień za święto w sobotę;
✔ czy dzień wolny za święto w sobotę jest płatny?;

Dzień wolny za święto w sobotę a wynagrodzenie — jak się je oblicza?

Zasada jest bardzo prosta: pracownikowi za dzień ustawowo wolny od pracy, a wypadający w sobotę przysługuje możliwość skorzystania z dnia wolnego w innym terminie. Nie ma tutaj znaczenia dobra wola pracodawcy.

Wynika to bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 130 Kodeksu Pracy:

Jak widać, nie uda się uzyskać dodatkowego dnia wolnego, jeśli święto wypada w niedzielę.

Pracodawca ma jednak duży wpływ na to, kiedy wypada dzień wolny za sobotę. Zasadniczo może ustalić go dowolnie, nawet osobno dla każdego pracownika. Częstą praktyką jest jednak wybieranie poniedziałku wypadającego tuż po dniu ustawowo wolnym od pracy lub poprzedzającego go piątku, co umożliwia wydłużenie weekendu. Warto jednak podkreślić, że nie jest to jego obowiązkiem. Z pewnością dobrą praktyką jest konsultowanie tej kwestii z załogą, by pracownicy mogli odpowiednio podzielić między siebie zadania.

Jak wykorzystanie przysługującego wolnego wpływa na poziom wynagrodzenia? Zgodnie z literą prawa, nie wpływa na obniżenie pensji. Pracownikom, którzy nie zdążą odebrać 8 godzin wolnego w okresie rozliczeniowym w związku z na przykład zmianą pracy, należy wypłacić ekwiwalent pieniężny obliczany według stawki godzinowej.

Jak wygląda rozliczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę a praca na niepełny etat?

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat również mają możliwość odzyskania dni wolnych przypadających w soboty. W takim przypadku rozlicza się je proporcjonalnie i zależą one od liczby dni do przepracowania w konkretnym tygodniu oraz liczby godzin przeznaczonych na pracę w miesiącu.

Można jednak pomyśleć o jeszcze innej sytuacji: co dzieje się, jeśli zgodnie z grafikiem wypada praca w sobotę, a dzień wolny przypada właśnie na ten dzień? Wówczas pracownik po prostu uzyskuje prawo do dnia wolnego. Jeżeli natomiast z grafiku, w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy, nie wynika praca w sobotę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Wynagrodzenie godzinowe a dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W zamian za święto pracownik otrzymuje inny dzień wolny, wobec tego nie przysługuje mu prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Co ważne: zgodnie z obowiązującym prawem umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie, nie są regulowane przez Kodeks Pracy. W związku z tym zleceniobiorca może wykonywać obowiązki w takim dniu i otrzymać stawkę godzinową za przepracowany czas. Jednocześnie nie przysługuje mu prawo do uzyskania płatnego dnia wolnego w innym terminie.

Inną sprawą jest zaś sama praca w sobotę. Kodeks pracy wskazuje, że w takim przypadku (o ile wiąże się to z przekroczeniem standardowego 5-dniowego dnia pracy, a nie jest np. rezultatem tak skonstruowanego grafiku), przepisy również obligują pracodawcę do wyznaczenia innego dnia wolnego.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/hDFbTW64Dgs

Sprawdź też artykuły na Firmove.pl:
1) Jak uzupełnić PKD dla Twojego biznesu? Pokazujemy!
2) Prezenty dla klientów w kosztach podatkowych – jak je rozliczyć?
3) Działalność bez rejestracji a umowa o pracę, o dzieło i zlecenie

Czytaj także