Umowa B2B vs praca na etat

Umowa B2B vs praca na etat

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem formy zatrudnienia, to nie jesteś sam. Wiele osób poszukuje informacji, a czasem także inspiracji, co do możliwości, jakie oferuje rynek. Zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt, czyli umowa B2B - mają swoje plusy i minusy.

Pisząc artykuł, pytaliśmy wiele osób, co wybrać. Odpowiedź zawsze brzmiała „to zależy”. Czytaj dalej, a dowiesz się, dlaczego nie da się jednoznacznie przechylić szali na jedną ze stron.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jakie elementy musisz wziąć pod uwagę, wybierając umowę B2B lub pracę na etat,
✔ o czym musisz pamiętać, przechodząc na umowę B2B,
✔ jaki jest wpływ formy zatrudnienia na wynagrodzenie netto.

Umowa o pracę – szczegółowa charakterystyka

Umowa o pracę to jedna z najczęstszych form nawiązania stosunku pracy. W tym przypadku pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, pozostając pod jego kierownictwem w wyznaczonym miejscu i czasie. Natomiast pracodawca musi wypłacać mu określone wynagrodzenie.

Praca na etacie jest jedną z bezpieczniejszych form zatrudnienia, ponieważ prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy są określone w Kodeksie Pracy. Etat został dodatkowo obwarowany innymi przepisami np. podatkowymi i społecznymi, które określają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pieniężnych, a także zasady odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wymienione wyżej składki mają wpływ na kwotę netto naszego wynagrodzenia.

 

Składki potrącone z wynagrodzenia pracownika Składki, które dodatkowo ponosi pracodawca, liczone od kwoty brutto na umowie
Emerytalna – 9,76 % Emerytalna – 9,76 %
Rentowa – 1,5 % Rentowa – 6,5 %
Chorobowa – 2,45 % Wypadkowa - ? % (ustalane indywidualnie dla firmy)
Zdrowotna – 9 % (z czego 7,75% podlega odliczeniu od podatku) Fundusz Pracy – 2,45%
  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych – 0,10 %

 

Z tabeli widać, że otrzymamy zaledwie ok. 60% kwoty całego kosztu, który ponosi nasz pracodawca. Oczywiście wyliczanie wartości netto zależy od typu umowy, a także tego, czy mamy standardowe, czy podwyższone koszty uzyskania przychodu (np. doliczamy dojazd do miejsca pracy). Przyjmijmy jednak, że są one standardowe, a kwota brutto naszej pensji to 4 tys. zł miesięcznie.

 

Brutto ZUS Składka zdrowotna Zaliczka Netto Koszt Pracodawcy
emerytalna rentowa chorobowa razem ZUS FP FGŚP Suma
4000 zł 390,40 zł 60 zł 98 zł 548,40 zł 310,64 zł 287 zł 2853,96 zł 722,40 zł 98 zł 4 zł 4824,40 zł

 


Kiedy pracownik dostaje do ręki kwotę 2 853,96 zł, pracodawca ponosi koszt na poziomie 4 824,40 zł. Zaczynamy więc lepiej rozumieć, skąd biorą się narzekania przedsiębiorców na koszty zatrudnienia.

Jeżeli chcemy sprawdzić wartości dla innej kwoty, możemy skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń dostępnych w Internecie, np. na tej stronie: https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wynagrodzen,12.html

Jak widać stosunek kwoty wypłaconej pracownikowi do kosztu ponoszonego przez pracodawcę nie jest mocną stroną umowy o pracę. Kodeks Pracy zapewnia jednak inne, istotne elementy, które warto wziąć pod uwagę:
- urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, urlop bezpłatny,
- płatne zwolnienia lekarskie, których wysokość i sposób wyliczenia regulują odrębne przepisy,
- okres wypowiedzenia umowy,
- gwarancja płacy minimalnej,
- 4-letni okres ochronny przed przejściem na emeryturę.

Ważne jest to, że wszystkie te dodatki są nam zagwarantowane. Jeżeli więc zajdzie taka potrzeba, swoich praw możemy dochodzić przed sądem.

Poza tym pracodawcy często proponują dodatkowe świadczenia pozapłacowe:
- karty multisport,
- ubezpieczenia na życie,
- świąteczne paczki, bony,
- prywatną opiekę medyczną,
- programy emerytalne.

Umowa B2B (samozatrudnienie) – zalety i wady

Kontrakt B2B, czyli samozatrudnienie – osoba, która wybiera tę formę musi założyć działalność gospodarczą, co wbrew pozorom nie jest trudne ani kosztowne. Obecnie można to zrobić online poprzez złożenie wniosku, wykorzystując bankowość, profil zaufany lub podpis elektroniczny (więcej informacji na stronie CEIDG). Przepisy, które regulują ten rodzaj współpracy to Kodeks Cywilny.

Jeżeli zdecydujemy się na kontrakt, to w tym przypadku nie będziemy mówić o nawiązaniu stosunku pracy. Pracodawca (w rozumieniu etatu) to tak naprawdę nasz klient. Z tego powodu nasz zleceniodawca nie może narzucić nam czasu lub miejsca wykonywania pracy. Jednocześnie przestają nas obowiązywać wszystkie benefity charakterystyczne dla pracy na etacie.

W takiej sytuacji zaczynamy się rozliczać, wystawiając faktury. A to nie jedyny obowiązek. Kolejny to odprowadzenie składek na ZUS i US. Możemy to robić samodzielnie, z pomocą księgowej lub biura rachunkowego.

- Należy mieć na uwadze, że obowiązek odprowadzania składek dotyczy nas także w miesiącu, w którym nie zarabiamy. Warto więc wiedzieć, jakie i kiedy przysługują nam zniżki.

Szczegółowe informacje na ich temat możemy znaleźć na stronie:
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne lub, jeżeli właśnie założyliśmy działalność, http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-preferencyjne.

Umowa B2B (samozatrudnienie) – zalety i wady

Koszty firmowe i odliczenie VAT-u

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z prowadzenia działalności jest możliwość wliczenia w koszty firmowe naszych niektórych wydatków. Wszelkie nakłady finansowe, które ponosimy w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła możemy bez przeszkód odliczyć od przychodu. Płacimy wtedy niższy podatek dochodowy.

Dodatkowo jeżeli jesteśmy płatnikami VAT, odliczamy od tych wydatków podatek. W praktyce wygląda to tak, gdy kupujemy np. smartfon, który jest nam potrzeby w prowadzeniu firmy – wydajemy 3 tys. zł, realnie jednak ponosimy koszt 1 976,4 zł. Jak to możliwe?

Do tych obliczeń wybraliśmy podatek liniowy (stała stawka 19%):
VAT: 3000 / 1.23 = 2440 zł podatek dochodowy: 2440 x 0,19 = 463,6 zł

Oczywiście możemy zdecydować się na inny typ opodatkowania. Mamy następujące opcje:
- opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%, 32%),
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - najważniejsze różnice

Jeżeli zdecydujemy się na kontrakt B2B, przed niespodziankami ustrzeże nas świadomość.

Gdy nie przysługuje nam np. urlop, a jednak planujemy wybrać się na rodzinny wyjazd, czy przynajmniej kilkudniową wyprawę – warto spojrzeć na kwestię finansów w kontekście np. rocznym. Inaczej mówiąc, zabezpieczyć na rachunku potrzebną nam kwotę. Ewentualnie wyliczyć wartość, która przysługiwałaby nam za okres urlopu i uwzględnić ją podczas negocjowania warunków umowy cywilnoprawnej. Bo ogólna zasada na B2B to: nie pracujesz – nie zarabiasz.

Podobnie wygląda kwestia urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, czy właśnie chorobowego – samozatrudnienie nam ich nie gwarantuje. Możemy jednak uzyskać do niego prawo, wystarczy że będziemy opłacać składkę chorobową. Nie jest ona obowiązkowa, ale jeżeli planujemy założenie rodziny, bądź przewidujemy, że jesteśmy narażeni na przeziębienia i inne choroby – warto jest ją opłacać. Warunkiem uzyskania zasiłku jest jednomiesięczna składka chorobowa plus nieprzerwane ubezpieczenie przez co najmniej 90 dni. Jeżeli jednak zmienialiśmy formę zatrudnienia z etatu na umowę cywilnoprawną, to przerwa w ubezpieczeniu nie może przekraczać 30 dni.

Sładka chorobowa to składka dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest tożsama z podstawą wymiaru dla składek na ubezpieczenie społeczne. Od tej podstawy liczona jest dzienna wysokość zasiłków.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywa na zwolnieniu lekarskim ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Co więcej, za okres choroby przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS.

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, składka chorobowa musi być opłacana terminowo, a więc do 10 dnia każdego miesiąca (w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie) lub do 15 dnia miesiąca (w przypadku osób będących również płatnikami dla innych osób). Tej zasady należy bezwzględnie przestrzegać, ponieważ nieterminowe opłacenie składki chorobowej powoduje utratę prawa do zasiłku na okres kolejnych 3 miesięcy.

Lata przepracowane na kontrakcie B2B nie wliczają się do emerytury. Osobnym pytaniem pozostaje kwestia czy prognozowana wysokość świadczenia emerytalnego jest dla nas odpowiednia. Dla przykładu średnia wysokość emerytury w marcu 2018 roku w przypadku mężczyzn wyniosła 2 717,09 zł, a kobiet – 1 817,75 zł brutto. Kwoty nie są wygórowane, a warto pamiętać, że na rynku dostępne są liczne programy wspierające odkładanie środków właśnie na ten cel. Jesteśmy więc w stanie zabezpieczyć się sami.

Porównanie wynagrodzenia

Wyliczanie wynagrodzenia zacznijmy od przypadku, kiedy to nasz obecny pracodawca chce zmienić się w naszego klienta. Opcja ta jest możliwa tylko wtedy, gdy zmieniamy obowiązki (muszą różnić się od tych na etacie). Warunki umów mogą być bardzo różne, trudno więc przedstawić w tym miejscu wszystkie z nich.

Wynagrodzenie 10 tys. zł brutto

 
Praca na etacie ETAT
kwota, która wpływa na nasz rachunek to
7 034,39 zł
(przy założeniu, że mamy stosowaną ulgę podatkową oraz podstawowe koszty uzyskania przychodów)
Łączny koszt pracodawcy 12 084 zł
Praca B2B B2B
kwota, która wpływa na nasz rachunek to
8 199,00 zł
(warunki: "ulga na start", bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, brak kosztów związanych z prowadzeniem działalności)
lub
7 263,03 zł
(warunki: podatek liniowy 19%, dobrowolna składka chorobowa, normalna składka ZUS)
Łączny koszt pracodawcy 10 000 zł

W przypadku, gdy nasz pracodawca proponuje nam zmianę obowiązków i przejście z etatu na B2B, nie podnosząc tym samym kwoty brutto, jest to opcja niezwykle korzystna, ale tylko dla niego. Jak widać z wyliczeń ponad 2 tys. zł pozostaje w jego firmie.

Jeżeli wynegocjujemy kwotę brutto na poziomie jego dotychczasowego kosztu w naszej kieszeni zostaje kolejno:

Wynagrodzenie 12 tys. zł brutto
kwota zgodna z kosztem pracodawcy dla 10 tys. zł brutto na etacie

 
Praca B2B B2B
kwota, która wpływa na nasz rachunek to
9711,68 zł
(warunki: "ulga na start", bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, brak kosztów związanych z prowadzeniem działalności)
lub
8922,03 zł
(warunki: podatek liniowy 19%, dobrowolna składka chorobowa, normalna składka ZUS)

Analizując mniejsze kwoty (5 tys. brutto), to B2B (19% podatek liniowy, ze składką chorobową i normalną składką ZUS) wypada gorzej niż etat:

Wynagrodzenie 5 tys. zł brutto

 
Praca na etacie ETAT
kwota, która wpływa na nasz rachunek to
3 550,19 zł
 
Praca B2B B2B
kwota, która wpływa na nasz rachunek to
3 213,03 zł
(warunki: "ulga na start", bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, brak kosztów związanych z prowadzeniem działalności)
lub
3 829,11 zł
(warunki: podatek liniowy 19%, dobrowolna składka chorobowa, preferencyjna składka ZUS)

W tym miejscu powinniśmy postawić sobie dodatkowe pytanie. Czy pieniądze z umowy B2B to środki nasze czy firmy? Ciekawym rozwiązaniem, które pozwoli rozgraniczyć nam te dwie opcje jest wypłata z rachunku firmowego pensji dla siebie. Dlaczego? Prowadzenie firmy bardzo często wiąże się z przeróżnymi wydatkami, niektóre możemy przewidzieć, innych niestety nie. A jak wspomnieliśmy wcześniej, np. składki ZUS opłacamy bez względu na to, czy w danym miesiącu uzyskaliśmy przychód.

B2B a etat – co wybrać?

Na tak postawione pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Wybór rodzaju zatrudnienia powinien być przez nas przemyślany. Jeżeli wiemy, jakie są nasze prawa i jakie przysługują nam dodatki – jesteśmy w stanie wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie. Ustalając warunki kontraktu, możemy wynegocjować opcje, które zrekompensują nam „utracone” przywileje etatu. Jednak to też będzie wymagało umiejętności. Pojawia się bowiem granica. B2B nie może nosić znamion etatu – tego typu kontrakt będzie można zaskarżyć i unieważnić.

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Mikroprzedsiębiorstwo – jaki jest obraz podstawy polskiego biznesu?

Mikroprzedsiębiorstwo – jaki jest obraz podstawy polskiego biznesu?

To, że gospodarka w dużej mierze zależy od działalności mikroprzedsiębiorstw, powtarza się od wielu lat. Jak jednak wygląda sytuacja samych właścicieli...

więcej »

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?

więcej »

Jak zdobyć dotacje na założenie firmy?

Jak zdobyć dotacje na założenie firmy?

Tylko najwięksi optymiści uważają, że założenie firmy bez posiadania odpowiednio dużego budżetu na start może być proste. Z kolei wszelkiego typu pożyczki zawsze są sporym ryzykiem – pieniądze trzeba oddać nawet wtedy, gdy pomysł kompletnie nie wypali. Na szczęście istnieje możliwość finansowania nowej działalności gospodarczej poprzez dotacje na założenie firmy.

więcej »

Ile kosztuje założenie firmy?

Ile kosztuje założenie firmy?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet tego rozwiązania jest wiele, niezależnie od tego, jaką formę prawną przedsiębiorstwa wybierzemy. Osoby, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi zadają sobie jednak jedno, kluczowe pytanie: ile kosztuje założenie firmy?

więcej »