Nieruchomości a ruchomości - podstawowe różnice

Na pierwszy rzut oka różnice między nieruchomością a ruchomością są oczywiste. W naszym najnowszym artykule przyjrzymy się czy faktycznie tak jest. Zapraszamy do lektury.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest nieruchomość
✔ czym jest ruchomość
✔ jakie są różnice między nieruchomością a ruchomością

Nieruchomość i ruchomość jednoznacznie kojarzą się każdemu, jak jednak wyglądają definicje tych pojęć? Obydwie określone są w polskim prawie w kodeksie cywilnym, a my w dalszej części przyjrzymy się tym pojęciom.

Czym jest nieruchomość?

Polski kodeks cywilny(art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego) określa nieruchomość następująco:
nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nie jest to jedyny dokument, który zajmuje się tym pojęciem. Poszczególne regulacje dotyczące nieruchomości znajdziemy także w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Ustawie o Prawie wspóldzielczym, Ustawie o Prawie budowlanym, Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy innych.

Stan prawny nieruchomości określa publiczny rejestr prowadzony przez Sądy Rejonowe – czyli Księga Wieczysta. Dokumenty te także są regulowane prawnie przez ustawę o księgach wieczystych i hipotece.

Kodeks cywilny definiuje kilka rodzajów nieruchomości: gruntową, budynkową oraz część budynków. Co to właściwie oznacza?

Nieruchomość gruntowa – część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Budynki, części budynków i inne urządzenia trwale związane z gruntem oraz zasiane lub zasadzone na nim rośliny(np. drzewa) są częściami składowymi gruntu.

Nieruchomość budynkowa – budynek który nie stanowi części wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, a jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Nieruchomość części budynku/ lokalowa – jest to nieruchomość która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej np. budynkowej i stanowi odrębną własność.

Czym jest ruchomość?

Wyżej wymieniliśmy kilka dokumentów, które definiują i regulują nieruchomość. Jak jest z ruchomością? Kodeks cywilny ani inny akt nie zawierają takiej definicji. Przyjęło się i stosuje, że ruchomość jest przeciwieństwem nieruchomości. Ruchomość jest zatem wszystkim tym, co nie jest nieruchomością oraz rzeczą, którą można fizycznie przenieść.

Domki holenderskie i domy na kółkach

Wydawałoby się oczywistym, że pojazdy na kołach, którymi można się przemieszczać będą ruchomościami. Otóż nie! Ruchome domy różnego typu, w momencie ustawienia ich na gruncie i zaprzestania ich funkcji transportowo-komunikacyjnej, stają się obiektami budowlanymi.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego taki domek będzie tymczasowym obiektem budowlanym czyli nieruchomością(lub jej składową).

Nieruchomości a ruchomości – różnice

Podstawową różnicą, która już zawarta jest w nazwie, jest możliwość przemieszczania. Niesie to ze sobą konsekwencje w sposobie sprzedaży.

Aby sprzedać nieruchomość należy sporządzić akt notarialny, który w konsekwencji powoduje zmianę właściciela nieruchomości w Księdze Wieczystej. Jeśli chodzi o nieruchomość wystarczy umowa kupna-sprzedaży lub umowa ustna.

Własność nieruchomości, np. dziedziczenie w spadku, nie może być od tak przeniesiona jak np. odziedziczony pamiątkowy rodzinny zegarek. Ten proces także wymaga zmian w Księgach Wieczystych czy też zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Kolejną różnicą jest nabycie przez osoby nieuprawnione. O co chodzi? Jeśli zakupimy auto, pochodzące z kradzieży – czyli przez osobę nieuprawnioną do jego sprzedaży – to jeśli nie działamy w złej wierze(nie jesteśmy świadomi, że auto pochodzi z kradzieży) stajemy się jego właścicielem. Nie ma takiej możliwości przy nieruchomości.

Adres URL grafiki tytułowej: https://unsplash.com/photos/FmCSSSGge-0

Czytaj także