Jak założyć szkołę językową?

Znajomość języków obcych to już obowiązkowa pozycja w CV każdej osoby starającej się o pracę. Jakimkolwiek językiem obcym, w lepszym lub gorszym stopniu, posługuje się już zdecydowana większość społeczeństwa. W Europie do kontaktów biznesowych często używa się języka niemieckiego czy rosyjskiego. Coraz większą popularność zyskują hiszpański i francuski, czy ostatnio także języki skandynawskie.

Niezależnie od motywacji zawodowych stojących za decyzją o podjęciu nauki języka obcego stoją powody osobiste. Ludzie kochają podróżować, poznawać świat i nowe kultury – a to sprawia, że nie tylko biura podróży czy producenci walizek nie narzekają na brak klientów. Również rynek nauki języków obcych ciągle rośnie i, mimo że jest już nasycony, z dobrym pomysłem na biznes nadal można znaleźć w nim niszę.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jakie są pierwsze kroki przy zakładaniu szkoły językowej,
✔ jakie są uwarunkowania prawne dla początkujących właścicieli szkół językowych,
✔ jakie szanse i zagrożenia stoją przed osobą myślącą o założeniu własnego językowego biznesu
✔ jakie trudności i wyzwania stoją przed właścicielem szkoły językowej w praktyce – wywiad z Anną Zawadzką prowadzącą Better Academy.

Szkoła językowa dla dzieci czy dla dorosłych? Zacznij od wyboru grupy docelowej

Twoje działania marketingowe i sprzedażowe uzależnione są od tego, kogo chcesz uczyć. Do wyboru masz kilka możliwości: szkoła językowa dla dzieci, dla dorosłych lub szkoła online.

Przeprowadź analizę konkurencji w miejscowości, w której chcesz otworzyć biznes, aby znaleźć niszę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Sprawdź dostępne w Internecie rankingi szkół językowych. Co roku przeprowadzają je największe polskie czasopisma, takie jak chociażby „Newsweek” czy „Gazeta Wyborcza”, a także media regionalne i lokalne.

Wybierz lokalizację najlepszą dla Twojej szkoły

Wybór grupy docelowej w oczywisty sposób wpływa na lokalizację placówki. Jeśli planujesz prowadzić zajęcia dla małych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, znajdź miejsce położone w niewielkiej odległości od nowobudowanych osiedli, w których mieszkają w przeważającej większości młode rodziny z dziećmi. Rodzice powinni być bardziej skłonni posłać dziecko do małej placówki w pobliżu ich miejsca zamieszkania, niż za każdym razem przemierzać miasto, stojąc często w gigantycznych korkach. Z kolei zajęcia dla dorosłych warto prowadzić możliwie jak najbliżej centrum miasta, tak aby ułatwić dojazd do szkoły osobom tam pracującym i często uczęszczającym na lekcje tuż po wyjściu z pracy.

Z pewnością lwią część firmowego budżetu pochłaniać będą opłaty z tytułu zakupu lub wynajmowania pomieszczeń. Najefektywniejszym rozwiązaniem wydaje się wynajem lokalu, na co obecnie decyduje się większość szkół. Wielkość i liczba pomieszczeń zależy przede wszystkim od rozmiarów działalności. Na samym początku wystarczy ich dosłownie kilka, z czego jedno trzeba przeznaczyć na pokój administracyjno-biurowy, a resztę na sale lekcyjne.

Wybór nazwy dla firmy

Istotnym elementem jest również nadanie nazwy Twojej szkole językowej. To dzięki niej Twoja działalność będzie rozpoznawana. Dobierz nazwę ze względu na to, do kogo kierujesz swoje kursy językowe, gdzie znajduje się siedziba lub jakiego języka uczysz. Do tego nazwa powinna być łatwa do zapamiętania i niezbyt długa.

Zanim zdecydujesz się na tę jedną jedyną nazwę, sprawdź, czy nie jest wykorzystywana przez inny podmiot działający już na rynku. Zastanów się też nad zarejestrowaniem jej jako znak towarowy. W innym wypadku ktoś inny może zgłosić do Urzędu Patentowego tę samą lub podobną nazwę.

Formalności prawne na starcie

Prowadzenie działalności możemy rozpocząć od wpisu do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Nauki. Nie jest on obowiązkowy, ale zwiększy wiarygodność i prestiż szkoły.

Zgłoszenie do rejestru powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby zamierzającej prowadzić szkołę, miejsce jej zamieszkania lub siedzibę,
– wskazanie typu szkoły oraz datę rozpoczęcia jej działalności,
– określenie miejsca prowadzenia szkoły oraz warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie,
– statut szkoły,
– informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole.

Wybór formy prawnej

Jeśli chodzi o formę prawną, to tak naprawdę masz szeroki wybór, z czego najkorzystniejsze wydają się: jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pierwsza jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na początku działalności. Nie musisz wnosić kapitału początkowego. Dodatkowo jeśli Twoje przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie osiągną wysokości 1,2 mln euro, będziesz mógł prowadzić uproszczoną księgowość. Gdy osiągniesz wysokie obroty, nie jesteś zobowiązany do zmiany formy prawnej, jednak musisz pamiętać, że przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej za wszelkie zobowiązania odpowiadasz całym swoim majątkiem.

Warto wtedy zastanowić się nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz ją założyć samodzielnie lub z dowolną liczbą wspólników. Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić jednak 5 tys. złotych. Charakterystyczną cechą tej formy prowadzenia działalności jest to, że wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki, a ich odpowiedzialność ogranicza się do wkładu kapitałowego.

Należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego oraz dokonać wpisu do KRS, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie pełnej księgowości, co jest równoznaczne z koniecznością składania sprawozdań finansowych.

Do rejestracji potrzebujesz także kodu klasyfikacji odpowiedniego dla rodzaju Twojej działalności, który ustala się według składającej się z około 400 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Możesz podać wiele kodów, ale ten wpisany jako pierwszy określa główny rodzaj Twojej działalności. Oczywiście w dowolnym momencie i bezpłatnie możesz dodać nowe kody lub usunąć obecne. Pamiętaj jednak, że wystawiając fakturę w związku z działalnością nieuwzględnioną podczas rejestracji, możesz zapłacić grzywnę.

Rejestrując szkołę językową, powinieneś mieć na uwadze następujące kody klasyfikacji:

  • PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
  • PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
  • PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

Rejestracja w CEIDG lub KRS

Jeśli zdecydowałeś się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestruj swoją szkołę w CEIDG. Uzupełnij wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS (rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne), Urzędu Statystycznego (REGON) i Skarbowego (NIP). Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na temat tego rejestru piszemy w naszym artykule CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców.

Pamiętaj, że rozpoczynając działalność gospodarczą, przysługuje Ci prawo do preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (w 2019 roku kwota ta wynosi minimum 675 zł, a więc 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Z ulgi możesz korzystać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że zakładając firmę na początku danego miesiąca, z ulgi korzystasz od następnego pełnego miesiąca i o miesiąc później przejdziesz na składkę w pełnej wysokości. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu terminu obowiązywania ulgi.

Rejestracji spółki należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest to bardziej skomplikowany proces niż w przypadku wpisu do CEIDG. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/.

Zwolnienie z podatku VAT

Nauka języków obcych jest zwolniona z 23% podatku VAT. Nie ma jednak w tym przypadku możliwości odliczania podatku z faktur kosztowych za zakup podręczników i materiałów dydaktycznych czy wyposażenia sal lekcyjnych. Jeśli jednak chcesz być płatnikiem VAT i wykonujesz również inny rodzaj działalności, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności złóż druk VAT-R oraz VAT-UE, jeśli chcesz handlować z kontrahentami z Unii Europejskiej.

Alternatywą franczyza

Jeśli przeraża Cię masa formalności oraz obowiązków, jakimi musisz sprostać na samym starcie własnej działalności albo chcesz najpierw przekonać się, czy jest to na pewno to, czym chcesz się zajmować zawodowo, możesz skorzystać z systemu franczyzowego.

Na podstawie umowy z franczyzodawcą otrzymujesz prawo do korzystania z marki i nazwy danej szkoły, a także sposobu prowadzenia działalności i metod nauczania. Działająca już na rynku szkoła językowa bierze Cię pod swoje skrzydła, dzięki czemu możesz zacząć zdobywać doświadczenia w branży, będąc pod stała kontrolą i pracując zgodnie ze standardami franczyzodawcy.

Reklama restauracji z Coca Colą

„Reklama dźwignią szkoły”

Możliwości reklamy jest wiele i tak naprawdę to, jak powinieneś promować swoją zależy od rodzaju szkoły i lokalizacji, jakie dla niej wybrałeś. Jedno jest pewne: konkurencja nie śpi i nie reklamując swojej firmy, na pewno nie przebijesz się ze swoją ofertą do potencjalnych klientów.

Niezależnie od pomysłu na biznes staraj się szeroko promować w Internecie. Mnóstwo osób rozpoczyna przeszukiwanie rynku szkół językowych od wyszukiwania w Google fraz typu „szkoła językowa” i nazwa miejscowości, w której chcą uczyć się języków obcych. Tak zaprojektuj swoją stronę, aby móc ją pozycjonować na frazy zawierające nazwę miejscowości lub dzielnicy. Zadbaj o pozycjonowanie lokalne w Google Moja Firma. Skorzystaj z Google Ads, aby kierować płatne reklamy do Twoich potencjalnych klientów. Z pomocą mogą Ci również przyjść media społecznościowe i portale ogłoszeniowe dla korepetytorów, na przykład e-korepetycje.pl.

Jeśli chcesz promować się lokalnie, możesz reklamować się w pobliskich szkołach czy firmach. Jeśli dotąd udzielałeś korepetycji, z pomocą mogą przyjść również Twoi dotychczasowi uczniowie. Gdy skutecznie polecą Twoje usługi, możesz zaoferować im jakiś rabat.

A jak to wygląda w praktyce?

Gdy czytasz o zakładaniu własnej szkoły językowej, wydaje się to takie proste, przynajmniej w teorii. Jak to jednak wygląda w praktyce? Z jakimi problemami musi borykać się właściciel tego typu biznesu. O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy Annę Zawadzką, prowadzącą Better Academy.

Aleo: Co skłoniło Cię do założenia szkoły językowej dla dzieci? Czy miałaś wcześniej doświadczenie w tej branży?

Anna Zawadzka: Polskie szkoły wciąż uczą dzieci starymi metodami, tymczasem moje doświadczenia z amerykańskich szkół pokazują, że można przyswajać język angielski szybciej i skuteczniej. W USA uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez native speakerów, którzy używali gier, zabaw, zarażali inspirującymi tematami… i też zapragnęłam mieć taką szkołę. Zrealizowałam ten plan, tworząc Better Academy, gdzie opierając się na metodach zachodniego nauczania języków obcych, realizuję własny, autorski program. Kreując go, chciałam, by zajęcia pozwalały uczniom rozwijać nie tylko umiejętności komunikacyjne i językowe, ale także pomagały kształtować osobowość, poszukiwać odpowiedzi na fascynujące pytania, zdobywać pewność siebie. Stąd pierwszym programem w Better Academy był Leadership skills, którego tematyka oparta jest na poznaniu siebie i stworzeniu planu edukacyjnego na swój rozwój. Wydaliśmy Planer szkolny i na czas wolny, który ma uczyć zmieniać nawyki i skutecznie realizować postawione cele. W swoich zasobach mamy też ponad 300 wyselekcjonowanych gier edukacyjnych dla dzieci, dzięki którym nasi uczniowie mogą aktywnie przyswajać nowe słownictwo i rozumieć kulturę kraju, którego języka się uczą.

Aleo: Jakie trudności czekają osobę, która chciałaby założyć szkołę językową?

A. Z.: Trudności i obaw oczywiście jest wiele, ale największym wyzwaniem jest dotarcie z ofertą do odpowiedniej grupy rodziców dzieci w różnym wieku. Kolejną kwestią, wymagającą dużego zaangażowania, jest dobór kadry pracowniczej. Listę wyzwań kończy stworzenie dobrego, ciekawego i skutecznego programu nauczania.

Nowe metody nauczania

Aleo: Jakie kanały marketingowe są najbardziej efektywne w promowaniu szkoły językowej? Szkoła językowa działa lokalnie, więc jaki kanał reklamy przyniósł Ci najwięcej korzyści?

A. Z.: W środowiskach lokalnych nadal najskuteczniejszą metodą jest polecenie przez zadowolonego klienta. Rekomendacje są też informacją zwrotną, że podążamy w dobrym kierunku. Oczywiście nie bagatelizujemy tradycyjnych form reklamy, jak rzetelna i aktualizowana strona www, dni otwarte czy też współcześnie istotne social media.

Aleo: Dlaczego rodzice posyłają swoje dzieci na prywatne lekcje językowe, mimo że często uczą się tego samego języka w szkole?

A. Z.: Szkoła jest nastawiona na realizowanie narzuconego z góry programu nauczania. W mniejszym stopniu ma możliwość przygotowania ciekawych tematów, wybór nietradycyjnych metod. My staramy się unikać schematów.

Aleo: Czy Twoim zdaniem duże sieci szkół językowych np. Empik – są zagrożeniem dla tych mniejszych?

A. Z.: Myślę, że to jest jak w biznesie. Dobry produkt czy usługa obronią się – nawet stając w szranki z korporacjami. Kameralne zajęcia, indywidualne podejście do uczniów – są to wartości raczej obce podejściu szkół masowych. W edukacji wartością jest bliska relacja nauczyciel – uczeń, a tę można uzyskać w warunkach nienastawionych na podejście masowe.
Dla mnie ważne jest, by nasi uczniowie mieli inspirujące możliwości spędzania czasu, mogli rozwijać się w swoich naturalnych talentach. To zaś zasługa nie tylko moja, ale także nietuzinkowych nauczycieli, z którymi współpracuję.

Aleo: Odniosłaś sukces, prowadzisz wymarzoną szkołę. Gdybyś mogła udzielić rady samej sobie, na początku Twojej przygody z tą branżą – jak by brzmiała?

A. Z.: Moje doświadczenie pokazuje, że warto być odważnym i realizować swoje marzenia. To też przesłanie, którym staram się zarazić moich uczniów.

Aleo: Dziękujemy za rozmowę!

Czytaj także