Jak założyć firmę cateringową?

Jak założyć firmę cateringową?

Polacy coraz częściej jadają poza domem. Zapotrzebowanie na usługi cateringowe stale rośnie. To okazja dla wszystkich pasjonatów gotowania (i nie tylko) na rozpoczęcie dochodowego biznesu. Gotowy przepis na sukces w branży cateringowej to: wiedza o tym, jak przygotowywać posiłki, które będą smakować klientom, i o tym, jak je sprzedawać. W naszym najnowszym wpisie podpowiadamy, od czego zacząć i jak rozkręcić biznes cateringowy.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jak zarejestrować firmę cateringową;
✔ jak wyglądają formalności związane z Sanepidem;
✔ ile można zarobić w biznesie cateringowym.

Własna firma cateringowa to doskonały pomysł na biznes . Jest to bowiem bardzo dochodowe zajęcie, o którym coraz częściej się mówi. Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na zakup gotowych posiłków. Panuje też coraz większa moda na zdrową żywność. Na rynku nie powinno zatem brakować potencjalnych klientów. Za otwarciem tego typu działalności przemawia także dosyć prosty proces rejestracji firmy oraz nieduża, jak na polskie standardy, ilość formalności, jakie należy załatwić.

Przetestuj pomysł na biznes i przygotuj biznesplan

Przed założeniem firmy sprawdź zapotrzebowanie na rynku oraz konkurencję. Sprawdź, jakie oferują produkty, w jakiej cenie. Jeśli już poznasz odpowiedzi na te podstawowe pytania, zastanów się nad biznesplanem.

Po gotowe posiłki sięgają głównie młodzi mężczyźni z dużych miast. Możliwości jest jednak sporo, bo z usług firm cateringowych korzystają także przecież szkoły, korporacje, prywatne instytucje, organizatorzy konferencji i szkoleń, ale także również konkretne grupy odbiorców, na przykład diabetycy, wegetarianie, osoby na diecie, alergicy, sportowcy czy wreszcie kobiety w ciąży.

Pisząc biznesplan, zastanów się nad następującymi kwestiami:

 • środkami finansowymi niezbędnymi do uruchomienia biznesu;
 • szybkość zwrotu z inwestycji;
 • wybór dostawców;
 • menu, lokal i dystrybucja.

Biznesplan jest ponadto jednym z dokumentów wymaganych przy staraniach o pozyskanie finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy to w ramach bezzwrotnej pożyczki z Urzędu Pracy, dotacji unijnej czy kredytu w banku.

Jak zarejestrować firmę cateringową?

Rejestracja firmy jest bezpłatna i bardzo prosta. Sprowadza się do rejestracji w odpowiednim rejestrze, rejestracji do VAT oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli zdecydujesz się na jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz zarejestrować ją w CEIDG , czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić wniosek CEIDG-1 i przesłać go drogą elektroniczną, listem poleconym lub złożyć w formie papierowej w dowolnym Urzędzie Miasta, Gminy czy Dzielnicy. Pamiętaj, że wniosek ten jest równocześniej wnioskiem o nadanie numer REGON, kodu PKD, numeru NIP, a także zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u lub KRUS-u.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować jako czynny płatnik VAT , wypełnić formularz VAT-R i złóż go drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w Urzędzie Skarbowym. Masz na to czas najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

W terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZUA (zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów) lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, gdy jest się dodatkowo zatrudnionym na umowę o pracę, w której zarabia się powyżej minimalnej krajowej).

Firma cateringowa a Sanepid

Firmę cateringową obowiązują wymagania dla zakładów z branży spożywczej:

 • rozporządzenia unijne w ustawie z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności;
 • rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych;
 • rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Działalność związana z usługami cateringowymi uznaje się za produkcję i obrót środkami spożywczymi. Dlatego też nie wolno zapominać o zgłoszeniu do Sanepidu, rejestrującego i zatwierdzające zakłady produkujące żywność.

W tym celu należy złożyć wniosek zawierający między innymi:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • numer NIP;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Wybór lokalu dla firmy cateringowej

Kluczowym elementem przy wyborze lokalu jest to, czy jest on zaadaptowany na potrzeby zakładu produkcyjnego, zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku.

Na rynku często dostępne są oferty już przystosowanych nieruchomości, które służyły wcześniej jako stołówki zakładowe czy szkolne. W niektórych przypadkach wystarczy tylko wyposażyć taki lokal, aby móc rozpocząć działalność.

Przy wyborze miejsca docelowego dla firmy cateringowej powinieneś zatem kierować się kilkoma głównymi zasadami:

 • odpowiedni rozkład pomieszczeń produkcyjnych, przygotowawczych, magazynowych i socjalnych;
 • brudne i czyste ciągi komunikacyjne oraz ciągi dostawy produktów i odbioru gotowych potraw nie mogą się ze sobą przecinać;
 • lokal musi posiadać odpowiednią wentylację i spełniać wymogi przeciwpożarowe;
 • pomieszczenia powinny być wykończone w sposób umożliwiający zachowanie czystości;
 • do obiektu muszą być doprowadzone niezbędne media, w tym woda przebadana przez stację sanitarno - epidemiologiczną i odpływ ścieków.

Aby dopełnić obowiązków w tym zakresie, należy także wykonać projekt technologiczny i przygotować się na odbiór lokalu przez Sanepid. Urzędnik umówi się na wizytę ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

W trakcie wizyty musisz posiadać (najlepiej pod ręką) następujące dokumenty:

 • książkę kontroli (którą można kupić na przykład w sklepie z artykułami biurowymi);
 • ważną książeczkę zdrowia;
 • skoroszyty HACCP (temperatury chłodziarek, daty dostaw, sprzątania i tym podobne);
 • wyniki badania wody z lokalu;
 • egzemplarz umowy na wywóz odpadków.

Dodatkowo konieczne może okazać się wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji miejsca (które można zrobić we własnym zakresie) oraz odbyte szkolenia BHP.

Sama kontrola trwa około godziny. W jej trakcie urzędnicy sprawdzają zgodność z projektem technologicznym i wyposażenie obiektu, a następnie wydają decyzję o odbiorze lokalu.

Prowadząc działalność gastronomiczną należy nie zapominać o wdrożeniu systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMBP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). To instrukcje, które mają zapewnić jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności poprzez określenie zasad postępowania w kuchni podczas przygotowywania i wydawania posiłków oraz utrzymania higieny. Reguły te dotyczą takich elementów, jak między innymi:

 • schemat organizacyjny;
 • plan kuchni;
 • sposób magazynowania surowców i produktów;
 • opis serwowanych potraw;
 • opis opakowań;
 • forma transportu;
 • analiza zagrożeń;
 • zasady gromadzenia i przechowywania odpadów.

Dokumenty te można przygotować samodzielnie albo kupić już gotowe, by następnie dopasować je do własnych potrzeb.

Pamiętaj także, że samochód, z którego będziesz korzystał do rozwożenia posiłków, także musi zostać zatwierdzony przez Sanepid, a wszyscy pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie żywności muszą posiadać aktualne badania w tym zakresie.

Pracownicy firmy cateringowej

Firma musi zdążyć przygotować i dostarczyć posiłek o określonej porze, a klienci oczekują, że danie będzie świeże i gorące lub możliwe do samodzielnego podgrzania. Świadczenie tego typu usług wymaga zatem dużych nakładów pracy. Stąd też bardzo ważny jest odpowiedni dobór pracowników i właściwe rozdzielenie obowiązków pomiędzy nich.

Przy rekrutacji pracowników warto pamiętać, że głównym wyznacznikiem powinno być ich doświadczenie, ale także pasja i zaangażowanie. Każdy pracownik mający kontakt z żywnością (bez względu na to, czy jest to pomoc kuchenna czy kierowca) musi posiadać aktualne badania umożliwiające mu tego typu pracę. Jeśli wybrany kandydat jej nie ma, musisz skierować go na badania, a ich koszt pokryć z budżetu firmy.

Koszty prowadzenia działalności gastronomicznej

Poniższe zestawienie zawiera szacunkowe koszty prowadzenia firmy cateringowej w dużym mieście:

Pozycja Kwota brutto [PLN] Rodzaj wydatku
Wynajem kuchni cateringowej 2000 - 5000 comiesięczny
Wynajem gotowego lokalu na godziny 150 - 400 jednostkowy
Meble (stoliki, krzesła, szafki, stół ze zlewozmywakiem) 1500 - 2000 jednostkowy
Kuchenka gastronomiczna około 2000 jednostkowy
Zamrażarka około 1600 jednostkowy
Lodówka lub witryna chłodnicza około 2200 jednostkowy
Okap około 1800 jednostkowy
Mixer, blender około 400 jednostkowy
Sztućce, chochle, noże, miski, dzbanki, deski, tarki, sitka i talerze około 400 jednostkowy (chyba, że coś się stłucze)
Garnki, rondle, patelnie około 500 jednostkowy
Pojemniki i tacki około 200 (zależne od ilości zamówień) comiesięczny
Samochód do dostaw około 9000 jednostkowy
Ubezpieczenie lokalu, samochodu i towarów około 100 comiesięczny
Zakupy spożywcze około 3500 (zależne od ilości zamówień) comiesięczny
Środki chemiczne około 100 comiesięczny
Internet i abonament telefoniczny około 100 comiesięczny
Media około 800 comiesięczny
Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy o pracę za minimalną krajową 3100 comiesięczny
Księgowość około 50 comiesięczny
Marketing około 1000 comiesięczny
Strona internetowa firmy około 2000 jednorazowy
ZUS Mały ZUS - 945,64
Duży ZUS - 1211,28
comiesięczny
Kasa fiskalna około 1400 jednorazowy
Koszty paliwa ??? comiesięczny

Ceny wynajmu lokali gastronomicznych nie należą do najtańszych. Z tego też powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na wynajem kuchni na godziny, bezpośrednio w restauracjach, pizzeriach czy piekarniach. Jest to znacznie tańsze i wygodniejsze rozwiązanie, gdyż takie lokale mają już zezwolenia od Sanepidu oraz potrzebne do funkcjonowania wyposażenie.

Decydując się na wynajem lokalu gastronomicznego w dużym mieście i jego samodzielne wyposażenie należy liczyć się z wydatkiem powyżej 30 tysięcy złotych. Na dalsze prowadzenie biznesu należy przeznaczyć kwotę około 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Można oczywiście kupić używany sprzęt, czy to na aukcjach internetowych, w komisach czy aukcjach komorniczych. Pozwoli to oczywiście zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy.

Jeśli z kolei przedsiębiorca zdecyduje się wynająć już wyposażony lokalny, będzie potrzebował około 20 tysięcy złotych na start, a do tego około 9 tysięcy złotych co miesiąc (koszty zakupów spożywczych, paliwa, mediów, czynszu, księgowości, marketingu, ZUS, wypłaty wynagrodzenia pracownikowi).

Oczywiście może także zdecydować się na założenie firmy we własnym mieszkaniu, dzięki czemu może zaoszczędzić na czynszu. W takiej sytuacji będzie jednak musiał najprawdopodobniej kupić do mieszkania drugą lodówkę, oddzielne garnki, sztućce i inne wyposażenie.

Jak promować własną firmę cateringową?

Wolne środki finansowe można przeznaczyć na marketing. Zacznij od stworzenia profesjonalnie wyglądającej strony internetowej, na której potencjalni klienci będą mogli sprawdzić menu i cennik, obejrzeć serwowane posiłki i zamówić. Taką stronę możesz wykonać samodzielnie lub zlecić jej przygotowanie profesjonalnej firmie czy freelancerowi.

Zanim zoptymalizujesz stronę pod kątem SEO i odpowiednio wypozycjonujesz, zainwestuj w płatne reklamy w Google Ads. Zastanów się też nad założeniem profilu firmy na Facebooku lub Instagramie.

Pamiętaj też, że istnieje również świat offline. Dobrym pomysłem może okazać się reklama w lokalnej prasie czy śledzenie portali z ogłoszeniami, w których co jakiś czas pojawiają się zlecenia na przygotowanie posiłków na konferencje, szkolenia czy uroczystości. Firmowe wigilie, zamówienia na bankiety czy obsługa imprez plenerowych to ważne źródło dochodów firm cateringowych. Warto zatem nawiązać współpracę z osobami zajmującymi się takich wydarzeń czy firmami z branży MICE (turystyka biznesowa).

Jeśli planujesz skierować usługi do firm lub instytucji, skontaktuj się z nim - wyślij ofertę i zaproponuj darmową degustację. Zostaw także ulotki w miejscach, w których spodziewasz się spotkać swoich potencjalnych klientów, na przykład w biurowcach lub klubach fitness.

Firma cateringowa - czy to się opłaca?

Koszty poniesione podczas zakładania firmy cateringowej mogą się bardzo szybko zwrócić. Co prawda, prowadzenie działalności tego typu wiąże się z wydatkiem nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale w krótkim czasie na pewno zaczniesz zarabiać.

Miej jednak na uwadze, że jest to biznes sezonowy. Najwięcej można zarobić w okresie wielkanocnym, świąteczno - noworocznym czy podczas karnawału. Na brak zamówień nie będziesz też narzekał w okresie wiosenno - letnim, kiedy to odbywają się komunie, imprezy rodzinne, wesela czy różne imprezy integracyjne. Warto ciągle pamiętać, że mogą przydarzyć się gorsze miesiące, podczas których może nawet nie udać się zarobić kwoty wystarczającej na opłacenie kosztów działalności. To właśnie na taką chwilę warto odkładać gotówkę. Oszczędności pozwolą spokojnie przetrwać zastój.

A ile można zarobić na takim biznesie? Koszt cateringu na imprezie, na przykład weselu czy komunii, może wynieść ponad 150 złotych za osobę. Po odliczeniu wydatków związanych z dostawą i zaopatrzeniem w potrzebne produkty, można założyć, że zysk “na czysto” to około 75 złotych od osoby.

Zarobki na cateringu dietetycznym mogą być nawet wyższe. Zainteresowanie zdrowym stylem życia i dietą jest coraz większe. Polacy żyją szybko i dużo pracują, a to sprawia, że coraz częściej decydują się na skorzystanie z możliwości zamawiania jedzenia.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/SiwrpBnxDww

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?


			Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest coraz bardziej popularną formą biznesową w Polsce. Według badania “Index Przedsiębiorczości Tax Care 2019” każdego dnia powstaje ok. 916 tego rodzaju firm. Jakie kroki trzeba podjąć, aby otworzyć jednoosobową firmę?


				Ile kosztuje założenie firmy?

Ile kosztuje założenie firmy?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet tego rozwiązania jest wiele, niezależnie od tego, jaką formę prawną przedsiębiorstwa wybierzemy. Osoby, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi zadają sobie jednak jedno, kluczowe pytanie: ile kosztuje założenie firmy?

Jak otworzyć food truck? Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy

Jak otworzyć food truck? Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy

Jeszcze tak niedawno wydawało się, że monopol popularnych “budek z kebabem” nigdy nie zostanie przełamany. Food trucki systematycznie zyskują jednak coraz większą popularność wśród polskich amatorów fast foodów i jedzenia na mieście. Ten proces tylko przyspieszyła pandemia, w czasie której wiele restauracji było po prostu zamkniętych. W naszym najnowszym wpisie blogowym wyjaśniamy zatem wszelkie tajniki związane z otwarciem biznesu foodtruckowego. Zapraszamy!