Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie za umieszczenie komentarza w sieci?

Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie za umieszczenie komentarza w sieci?

Wolność słowa to standard cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Gwarantuje nam je Konstytucja RP. Ale czy na pewno możemy czuć się bezkarni wyrażając swoje zdanie, zwłaszcza w internecie? Dziś na naszym blogu zajmiemy się trudną kwestią zwolnień dyscyplinarnych w kontekście naszej działalności w sieci.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest zwolnienie dyscyplinarne;
✔ kiedy dochodzi do winy pracownika;
✔ jakie konsekwencje grożą pracownikowi za jego działalność w sieci.

Niemal każdy z nas posiada konta na portalach społecznościowych. Istnieje ich już tyle, że z lupą szukać kogoś, kto pozostaje całkowicie anonimowy w internecie. Często udzielając się w sieci czy to pisząc posty na własnym profilu/koncie albo na forum, nie myślimy o konsekwencjach. Warto pamiętać, że “ w internecie nic nie ginie”. Jednak czy nasze prywatne działania w sieci mogą w jakikolwiek sposób zagrażać naszej pracy zawodowej?

Zwolnienie dyscyplinarne - definicja

Zwolnienie dyscyplinarne to nazwa potoczna. W Kodeksie Pracy jest ono nazywane “rozwiązaniem bez wypowiedzenia z winy pracownika”, a przepis opisuje to dokładnie tak:

Pracodawca może zwolnić pracownika z jego winy w okresie miesiąca od otrzymania informacji o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie umowy dyscyplinarnie ma skutek natychmiastowy, a pracownik musi się zapoznać z jej treścią. Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki, gdy pracownik podejrzewa, że otrzyma “dyscyplinarkę’ i unika zapoznania się z nią na przykład idąc na zwolnienie lekarskie. Co wtedy? Pracodawca wysyła wypowiedzenie pocztą, listem poleconym i, nawet jeśli pracownik unika odbioru listu, umowa ustaje z dniem odmowy przyjęcia przez pracownika korespondencji.

Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy do niego dochodzi?

Punkt drugi i trzeci wyżej wymienionego artykułu są dość oczywiste:

  • Pracownik skazany jest wyrokiem prawomocnym, który uniemożliwia mu wykonywanie dalszej pracy. Przestępstwo i wyrok muszą mieć miejsce w trakcie trwania stosunku pracy.
  • Pracownik traci uprawnienia, dzięki którym wykonuje daną pracę - na przykład kierowca traci prawo jazdy.

Punkt pierwszy z kolei i określenie “ciężkie naruszenie” nie jest takie proste. Niestety, żadne przepisy prawa pracy czy inne nie zawierają katalogu naruszeń, uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne.

Czym zatem jest “ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” ?

Kodeks pracy określa obowiązki pracownika i jest to między innymi rzetelne wykonywanie pracy, wykonywanie poleceń przełożonego czy też przestrzeganie zasad BHP. Niewykonywanie obowiązków pracowniczych, czy też nieprzestrzeganie zasad BHP może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego, jednak zależy to od powagi uchybienia i intencji. Bo oczywiście każdemu zdarza się gorszy dzień i popełnienie błędu, jednak gdy są to działania świadome i umyślne - możemy mówić o ciężkim naruszeniu.

Czy działalność pracownika w sieci można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków?

To, jakie poglądy ma pracownik, nie powinno być elementem decydującym o jego zatrudnieniu lub nie - Kodeks pracy gwarantuje bowiem równość traktowania w zatrudnieniu. Czy kontrowersyjne poglądy i ich wyrażanie w sieci mogą doprowadzić do dyscyplinarnego zwolnienia?
Wszystko zależne jest od sytuacji i konsekwencji takiego postępowania. Jeśli to, co pracownik “wypisuje” w internecie, wpływa na interesy pracodawcy, może on rozważyć to jako uchybienie pozwalające na zwolnienie pracownika z jego winy. Działania konkurencyjne na rzecz pracodawcy czy jego oczernianie mogą powodować poważne szkody w przedsiębiorstwie.
Wszystkie działania pracownika muszą być wyrazem złej woli i umyślne aby rozpatrywać je w charakterze “ciężkiego naruszenia”.

Podsumowanie

Sprawa aktywności pracownika w sieci z reguły nie powinna wpływać na jego zatrudnienie. Jest to oczywiście zależne od wpływu tej aktywności na przedsiębiorstwo. Jeśli godzi ono w interesy firmy czy jej dobre imię - może być to podstawa do zwolnienia pracownika z jego winy - czyli powszechnie nazywanego zwolnienia dyscyplinarnego

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/EpHH_NKwKkE

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Każda osoba pracująca na etacie ma swoje prawa i obowiązki, w tym wykonywanie pracy sumiennie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Wszystkie czynności muszą być zgodne z umową o pracę i Kodeksem pracy. Jak Kodeks reguluje prawa i obowiązki pracownika? Przeczytaj nasz artykuł by dowiedzieć się więcej.

Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym należy wiedzieć??

Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym należy wiedzieć?

Dobry specjalista, który pozostaje w firmie przez długie lata to prawdziwy skarb. Niestety, w praktyce większość pracowników prędzej czy później zmienia miejsce zatrudnienia. Bez względu na to, czy wynika to z ich własnej decyzji, z interesu samej firmy, czy ze względu na okoliczności życiowe, firma powinna przygotować się na możliwość otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Najczęściej mówi się o tym, jakie prawa ma pracownik. A jakie obowiązki powinien spełniać pracodawca i jakich przepisów przestrzegać? Co z prawami pracodawcy? Czy jest to takie oczywiste? Przeczytaj nasz artykuł, by rozwiać swoje wątpliwości.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak liczyć?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak liczyć?

Sytuacja na rynku pracy potrafi być zmienna. Czasem pracodawca decyduje się na wypowiedzenie umowy, a czasem to pracownik chce odejść. Zanim strony zdecydują się na taki ruch, warto poznać zasady, jakie obowiązują podczas wypowiadania umowy o pracę.