W POWIECIE
OPOCZYŃSKIM
DZIAŁA
3946 FIRM
(Styczeń 2022)

W POWIECIE
OPOCZYŃSKIM
DZIAŁA
3946 FIRM
(Styczeń 2022)

Najwięcej firm z powiatu opoczyńskiego zostało zarejestrowanych w Opocznie. Takich firm jest 39%. Na wynik prawie 4 tysięcy firm składają się poza nim mniejsze miejscowości, które znacznie odstają od stolicy powiatu pod względem ilości działających firm, ale wspólnie stanowią ponad 60% wszystkich przedsiębiorstw omawianego obszaru. Drugie miejsce zajmuje Drzewica, a trzecie Żarnów.

Nowo powstałe firmy w powiecie opoczyńskim

i najpopularniejsze branże

62 firmy

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy (październik - grudzień 2021 r.)

15

Usługi dla firm
11

Budownictwo, usługi
i materiały budowlane
6

Ubrania, obuwie
galanteria, biżuteria
5

Medycyna, farmacja i kosmetyki
4

Pojazdy i środki transportu

W badanym przez nas okresie w powiecie opoczyńskim pojawiły się 62 nowe firmy. Największą grupę nowych firm stanowią przedsiębiorstwa, które świadczą szeroko rozumiane usługi dla firm. Powstało ich 15. Drugie miejsce na podium zajmują firmy budowlane, z wynikiem 11 nowych podmiotów. Najniższy stopień podium okupują za to firmy odzieżowe (5 nowych firm).

Konkurencja i ilość firm

w powiecie

Opoczno jest najbardziej zaludnioną miejscowością na badanym przez nas obszarze. Jednak w zestawieniu liczby firm na 1000 mieszkańców zajmuje dopiero miejsce tuż za podium. Wyprzedzają je w tej klasyfikacji mniejsze pod kątem liczby ludności Żarnów, Paradyż oraz Mniszków.

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Ilość firm w powiatach

województwa łódzkiego

Poniższa mapa pokazuje ilość firm poszczególnych powiatów województwa łódzkiego. Zaznaczając pinezki na mapie możemy sprawdzić poszczególne liczby. W skali całego województwa powiat opoczyński zajmuje odległe, 17. miejsce.