Jak otworzyć własny sklep tradycyjny?

Jak otworzyć własny sklep tradycyjny?

W naszym najnowszym wpisie zajmujemy się tematem zakładania własnego sklepu stacjonarnego. Prowadzenie takiego biznesu wymaga posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. Na pewno przydadzą się też duże chęci do pracy i smykałka do interesu. Jeśli zastanawiałeś się nad otwarciem własnego sklepu stacjonarnego, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Podpowiemy Ci, jak w kilku prostych krokach założyć własny sklep tego typu. Zapraszamy do lektury!

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jakie wymagania musi spełnić lokal oraz pracownicy sklepu tradycyjnego;
✔ jak w kilku krokach założyć własny sklep tradycyjny;
✔ czy tego typu biznes się opłaca.

Prowadzenie własnego sklepu tradycyjnego, który przynosi duże zyski, jest marzeniem wielu osób. Największą popularnością cieszą się oczywiście sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną i sklepy dyskontowe. W takich miejscach można sprzedawać dosłownie wszystko: artykuły spożywcze, przemysłowe czy specjalistyczne.

Zacznij od pomysłu na biznes

Najważniejszy jest dobry pomysł na biznes. Może brzmi to banalnie, ale ten sposób myślenia często ułatwia start, a nawet ratuje firmę, gdy ta znajdzie się w tarapatach. Otwarcie małego sklepu spożywczego w pobliżu centrum handlowego może okazać się nienajlepszym pomysłem. Warto zatem najpierw przeprowadzić analizę rynku i sprawdzić, co w danej chwili w danej lokalizacji jest najpotrzebniejsze. Dobrym rozwiązaniem może okazać się otwarcie warzywniaka, jeśli w pobliżu takowego nie ma. Ogromny sukces może także odnieść punkt ksero w pobliżu akademików.

Wymagania dotyczące sprzedaży żywności

Decydując się na otwarcie sklepu spożywczego, należy liczyć się z koniecznością wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy szczebla powiatowego o zatwierdzenie zakładu. Odpowiedni wniosek składa się jeszcze przed rozpoczęciem działalności według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2007 roku w sprawie wniosków dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy zakład, który wprowadza do obrotu żywność, wymaga wpisania do rejestru zakładów z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Żywność, która będzie sprzedawana w sklepie tradycyjnym, musi być odpowiednio oznaczona. Etykiety na niej umieszczone:

 • muszą być widoczne, wyraźne i czytelne;
 • muszą zawierać dane dotyczące składu, dodatków, składników zastępczych i alergenów;
 • powinny informować o wartościach odżywczych.

Wymogi dotyczące lokalu

Aby móc prowadzić sprzedaż żywności, należy odpowiednio przygotować pomieszczenia i ich wyposażenie. Powinny one spełniać następujące wymogi:

 • maszyny i urządzenia technologiczne mające styk ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny;
 • elementy robocze urządzeń, blaty stołów i lady powinny nie mieć uszkodzeń, pęknięć czy zarysowań i być w dobrym ogólnym stanie technicznym;
 • umywalka do mycia rąk powinna być wyposażona w doprowadzenie zimnej i ciepłej wody, mydło, ręczniki jednorazowe lub suszarkę do rąk;
 • w pomieszczeniu powinny znajdować się sprzęty do utrzymania pomieszczenia i wyposażenia w czystości;
 • w wydzielonej szafie należy przechowywać zapas środków do mycia i dezynfekcji w oznakowanych opakowaniach.

Wymagania dla osób mających styczność ze sprzedawaną żywnością

Osoby pracujące przy obrocie żywnością, mające bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi, muszą być przede wszystkim zdrowe i dysponować potwierdzającym ten stan orzeczeniem lekarskim, wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Dodatkowo każda osoba mająca kontakt z żywnością muszą posiadać tak zwaną książeczkę Sanepidu, potwierdzającą dopuszczenie danej osoby do pracy przy żywności.

Uwarunkowania dotyczące sprzedaży alkoholu

Do sprzedaży alkoholu w potrzebne jest zezwolenie, odmienne ze względu na rodzaj sprzedawanego alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu i piwo;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, zezwolenie wydaje:

 • minister właściwy do spraw gospodarki - dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%;
 • marszałek województwa - dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%.

W przypadku sprzedaży detalicznej alkoholu przeznaczonego poza miejscem sprzedaży, zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Dokument wydawany jest na czas określony, nie krótszy niż 2 lat. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.

Pamiętaj, że sklepy specjalistyczne, na przykład te sprzedające broń czy sprzęt medyczny, wymagają dodatkowych zezwoleń i koncesji.

Wybór formy działalności

Podjęcie decyzji dotyczącej formy prawnej własnej działalności jest pierwszym formalnym krokiem do założenia każdego rodzaju firmy. Własny sklep tradycyjny można prowadzić praktycznie w każdej formie prawnej, poza spółką partnerską, którą założyć i prowadzić mogą jedynie osoby wykonuje tak zwane wolne zawody. Do wyboru pozostaje zatem:

Każda z tych form prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje zalety i wady. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od specyfiki działalności, na przykład tego, czy w spółce pojawią się wspólnicy, jaka jest minimalna kapitału zakładowego czy wartość udziału. Wybór formy prawnej determinuje między innymi to, do jakiego rejestru należy złożyć wniosek.

Wybór formy opodatkowania działalności

Po wyborze formy prawnej należy podjąć decyzję dotyczącą opodatkowania dochodów uzyskiwanych w wyniku prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy otwierający działalność w 2022 roku mają do wyboru:

Do końca 2021 roku przedsiębiorcy mogli także korzystać z karty podatkowej. W 2022 roku z tej formy rozliczania z fiskusem mogą korzystać jedynie te osoby, które dotychczas z niej korzystały i kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 roku.

Wybór kodu PKD działalności gospodarczej

Kolejnym krokiem w zakładaniu własnego sklepu tradycyjnego jest wybór odpowiedniego kodu PKD. Zależą one od zakresu handlu prowadzonego w sklepie. Służą one opisaniu działalności dla celów statystycznych i używane we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Do rejestracji działalności sklepu tradycyjnego można użyć następujących kodów PKD:

 • PKD 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.22.Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.23.Z - sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.24.Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.26.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.42.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.43.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.53.Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.59.Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i wyrobów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.77.Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.79.Z- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Księgowość dla sklepu tradycyjnego

Przed dokonaniem rejestracji sklepu tradycyjnego w odpowiednim urzędzie trzeba jeszcze podjąć decyzję na temat formy prowadzonej księgowości w firmie. Można to robić samodzielnie, ale jest to niejednokrotnie czasochłonne zajęcie, które, przy braku odpowiedniej wiedzy, może prowadzić do wielu pomyłek.

Prowadzenie księgowości sklepu można powierzyć usługom biura rachunkowego:

 • tradycyjnego, z którym współpraca polega na dostarczaniu dokumentów określonego dnia w miesiącu, aby je rozliczyć (biuro następnie przechowuje Twoją dokumentację księgową, a także reprezentuje firmę w razie kontroli podatkowej, przed urzędem skarbowym i ZUS-em, składa deklaracje w imieniu podatnika i dokonuje innych czynności, które zostaną mu zlecone);
 • internetowego, do którego, za pomocą programu internetowego, wgrywa się dokumenty księgowe sprawdzane potem przez pracowników biura tradycyjnego (koszt tego typu usług jest niższy niż w przypadku biura "stacjonarnego").

Do prowadzenia księgowości w swoim sklepie tradycyjnym można także zatrudnić księgowego. Takie rozwiązanie jest polecane w szczególności tym firmom, które prowadzą pełną księgowość albo mają wiele dokumentów do rozliczania.

We wniosku o wpis działalności do rejestru podaje się informację o tym, gdzie będą przechowywane dokumenty rachunkowe firmy. Warto zatem jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem firmy dokonać wyboru sposobu prowadzenia księgowości.

Wybór programu do wystawiania faktur należy poprzeć wcześniejszą analizą. Do wyboru są:

 • program, który instaluje się lokalnie na komputerze;
 • program działający online (w chmurze), które coraz bardziej zyskują na popularności.

Warto też pamiętać o tym, że każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy.

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja firmy to obowiązkowy etap prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej. Co prawda obecnie można także prowadzić działalność bez rejestracji, czyli tak zwaną działalność nierejestrowaną, co wiąże się z brakiem konieczności rejestracji firmy, ale jednocześnie trzeba stale monitorować osiągane dochody z wykonywanej działalności, które nie mogą przekroczyć wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (wynoszącego 3010 złotych brutto).

Działalność gospodarczą w Polsce można zarejestrować w dwóch głównych rejestrach (CEiDG lub KRS), w zależności od formy prawnej, w jakiej będzie prowadzona działalność. Rejestracja w CEiDG jest bezpłatna i dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu CEiDG-1. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta;
 • elektronicznie lub listownie.

Z kolei rejestracja w KRS dotyczy spółek handlowych (osobowych i kapitałowych). Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego forma zależy od rodzaju spółki, którą chcesz założyć. Wpis oraz jego ogłoszenie podlega opłacie.

Założenie konta firmowego

Ostatnim krokiem w procesie zakładania sklepu stacjonarnego jest założenie konta firmowego. Co prawda w polskim prawie nie uwzględniono nakazu zakładania specjalnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej, ale w szczególnych przypadkach może to okazać się konieczne:

 • gdy drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca;
 • jednorazowa wartość transakcji nie przekracza kwoty 15 tysięcy złotych, bez względu na ilość płatności.

Za pomocą rachunku bankowego w działalności gospodarczej trzeba także rozliczać podatki. Przepisy podatkowe w tym zakresie nie wskazują jednak, że musi to być obowiązkowo konto firmowe. Płatności takich można zatem dokonywać z konta prywatnego. Posiadanie oddzielnego firmowego konta bankowego ma także zalety. Można dzięki temu łatwiej zapanować nad finansami prywatnymi i firmowymi oraz zyskać nad nimi kontrolę.

Przy zakładaniu konta firmowego banki wymagają najczęściej przedstawienia wpisu działalności do rejestru, dowodu osobistego i pieczątki firmowej. Przedstawiciele spółek handlowych muszą także przedłożyć zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP. Po założeniu konta należy także zaktualizować wpis w rejestrze, gdyż dane w nim znajdujące się muszą być aktualne. Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek aktualizujący wpis.

Jak otworzyć sklep spożywczy na zasadach franczyzy?

Franczyza to, w dużym uproszczeniu, prowadzenie działalności pod szyldem innej marki, w tym przypadku sklepu pod nazwą dużej sieci sklepów. Za prowadzenie i rozliczanie działalności odpowiedzialna jest osoba ją zakładająca.

Znana marka budzi w klientach zaufanie. Prowadząc sklep pod jej szyldem może od początku oznaczać duże obroty. Prowadzenie sklepu na zasadach franczyzy jest dużo prostsze. Zatowarowaniem sklepu, jego wyposażeniem i zwrotem kosztów zajmuje się główna sieć. To marka zajmuje się również reklamą i czasem pomaga w księgowości. Niestety, wiąże się to ze sporą kontrolą ze strony marki, a czasem nalicza ona kary.

Czy prowadzenie sklepu spożywczego jest trudne?

Prowadzenie biznesu, także sklepu spożywczego, pochłania dużo czasu. W szerszym spojrzeniu na całe przedsięwzięcie pomaga z całą pewnością dobrze napisany biznesplan. Oprócz tego należy dopełnić kilku formalności, także już po rozpoczęciu działalności. Należy także pamiętać o księgowości, przestrzeganiu przepisów sanitarnych oraz o prawnych obowiązkach ciążących na pracodawcy zatrudniającym w sklepie ludzi.

Jak otworzyć własny sklep spożywczy w Internecie?

Otwierając sklep internetowy trzeba przede wszystkim pomyśleć o jego promocji. Sklep stacjonarny ma przyciągać przechodniów, za to do sklepu internetowego nikt nie trafi celowo, nie wiedząc o jego istnieniu. Warto pamiętać o tym, że otwarcie własnego sklepu spożywczego w Internecie również wymaga założenia własnej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie wolno zapominać o stworzeniu własnej, unikalnej nazwy sklepu i zakupie domeny. Warto zainwestować we własną stronę internetową lub po prostu zarejestrować się jako firma na popularnych portalach aukcyjnych.

Gdzie najlepiej otworzyć sklep tradycyjny?

Lokalizacja sklepu tradycyjnego ma ogromne znaczenie. Najlepiej otworzyć go tam, gdzie codziennie przemieszczają się ludzie, jak osiedla. Otwarcie sklepu w pobliżu centrum handlowego może wiązać się z niemałymi cenami wynajmu lokalu.

Ile kosztuje otwarcie sklepu tradycyjnego?

Otwarcie każdego rodzaju biznesu wiąże się ze sporymi początkowymi wydatkami. Sumę pieniędzy, jaką należy przeznaczyć na otwarcie sklepu tradycyjnego, na przykład stacjonarnego sklepu tradycyjnego, determinuje liczba przewidywanych klientów, lokalizacja sklepu i liczba zawartych z dostawcami umów. Należy zatem przygotować się na następujące koszty:

 • wynajęcia lokalu - w zależności od metrażu + media około 600 zł miesięcznie;
 • zakup kasy fiskalnej - około 800 złotych;
 • zakup wyposażenia sklepu (lady sklepowe, lodówki, półki) - nawet kilkanaście tysięcy złotych;
 • zakup wagi sklepowej - od 500 do 3 tysięcy złotych;
 • zatowarowanie sklepu - koszt powyżej 20 tysięcy złotych;
 • pozwolenie na sprzedaż alkoholu - około 3 tysięcy złotych;
 • ubezpieczenie i koszty pracowników w zależności od stawki i pakietu ubezpieczenia.

Otwarcie sklepu tradycyjnego - czy to się opłaca?

Otwarcie własnego biznesu to nie decyzja, którą  należy podejmować zbyt pochopnie. Otwarcie sklep to rozwiązanie dobre dla tych, którzy mają dość pracy na etacie i chcą same "być sobie sterem, żeglarzem i okrętem". Mimo coraz większego udziału kanału online w sprzedaży sklepy stacjonarne nigdy nie staną się zbędne. Ludzie lubią robić zakupy, a produkty spożywcze nadal chętnie kupują w sklepach tradycyjnych.

Sklep stacjonarny to zatem okazja do pewnego zarobku. Małe sklepy mogą liczyć na marżę w wysokości 20% - 35% i obrót rzędu 50 - 60 tysięcy złotych. Po odliczeniu wszystkich zobowiązać prowadzący taki biznes może zarobić około 6 tysięcy zł miesięcznie. A taką kwotę można obecnie zarobić w pracy na etacie, zwłaszcza gdy jest się doświadczonym pracownikiem. Wybór drogi zostaje zatem po stronie przedsiębiorcy, który musi rozważyć wszelkie "za" i "przeciw".

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/sq5P00L7lXc

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Ile kosztuje założenie firmy?

Ile kosztuje założenie firmy?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet tego rozwiązania jest wiele, niezależnie od tego, jaką formę prawną przedsiębiorstwa wybierzemy. Osoby, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi zadają sobie jednak jedno, kluczowe pytanie: ile kosztuje założenie firmy?

Księgowość online - kiedy warto z niej korzystać?

Księgowość online - kiedy warto z niej korzystać?

Księgowość online staje się coraz bardziej popularnym sposobem prowadzenia firmowej księgowości i rachunkowości. Korzystają z niej zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Dzisiaj internetowe biura rachunkowe oferują bowiem wiele możliwości – od wygodnego wystawiania faktur VAT, aż po pełną księgowość online dla spółek.

Franczyza - pomysł na biznes, który się opłaca?

Franczyza - pomysł na biznes, który się opłaca?

Wiele osób w życiu codziennym często słyszy słowo “franczyza”, jednak niewiele z nich wie czym tak naprawdę ona jest. Jakie są jej rodzaje? Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w programie franczyzowym? Czy warto “wchodzić” w program franczyzowy? Przeczytaj nasz artykuł, w którym znajdziesz odpowiedź na te i wiele innych pytań.

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?