Czym jest JPK?

Czym jest JPK?

Aby zapobiec wyłudzeniom VAT i innym wykroczeniom oraz przestępstwom podatkowym, wprowadzono narzędzie, które pozwala w łatwy sposób sprawdzać i kontrolować firmy przez organy podatkowe. Mowa o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Czym on jest i kogo dotyczy? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest JPK i jaką ma strukturę?
✔ kogo dotyczy JPK?
✔ kiedy, do kogo i w jaki sposób należy wysłać JPK?

Czym jest JPK?

Jak podaje NIK, w latach 2008-2015 dochody z VAT w Polsce wzrosły o 21%. Jednak przy wzroście nominalnego PKB o 40% jest to wartość zbyt niska. Wynikało to przede wszystkim z luk podatkowych, na które składały się zarówno oszustwa podatkowe, jak i inne nieumyślne działania podatników.

Aby uniknąć takich strat dla państwa wprowadzono JPK - jednolity plik kontrolny. Jest to polski odpowiednik systemu SAFT, który jako pierwszy został wdrożony w Portugali w 2008 roku. Używają go także Francja, Niemcy, Luksemburg czy Austria.

JPK powstało głównie z myślą o przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT czy też unikaniu opodatkowania. Zostało wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 roku, a zmiany weszły w życie 1 lipca 2016 roku.

Wprowadzona zmiana spowodowała, że, niezależnie od programu, w jakim pracuje księgowość, generowany plik jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Kogo dotyczy JPK?

Elektroniczna ewidencja dla wszystkich podatników VAT weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Obowiązek składania jednolitych plików kontrolnych spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Nie ważne jest, czy jest to mikroprzedsiębiorstwo , duża firma czy mała, JPK składa każdy czynny VATowiec. Z kolei firmy, które wykonują wyłącznie czynności podlegające zwolnieniu od podatku VAT - JPK nie składają.

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK w terminie to niedopełnienie obowiązków podatkowych, uwzględnione w kodeksie karnym skarbowym.

Kto podlega karze za niezłożenie JPK? Może ona dotyczyć właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli sami zajmują się swoimi rozliczeniami lub innych osób, które zostały zobowiązane do wysyłki JPK, na przykład umową - może być to księgowa czy też członek zarządu.

Kiedy i jak wysłać JPK?

JPK należy wysłać do odpowiedniego organu podatkowego do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to nawet podatników, którzy deklarują VAT kwartalnie.

JPK zawiera dane identyfikacyjne podatnika oraz dane dotyczące dokumentów sprzedażowych i zakupowych - jest to obraz ewidencji zakupów i sprzedaży przedsiębiorstwa.

Plik JPK można przygotować na kilka sposobów:

 • korzystając z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma;
 • korzystając z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0;
 • utworzyć JPK przy pomocy aktualnego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. ważne jest by program miał funkcję wysyłania plików JPK;
 • skorzystać z e-bramki JPK, która umożliwia przesyłanie plików z różnych systemów operacyjnych.

Wysyłka JPK VAT musi być podpisana elektronicznie, może być to wykonane przy użyciu:

Struktura JPK

Jednolity Plik Kontrolny można podzielić na dwie grupy:

 • JPK obowiązkowo wysyłany co miesiąc;
 • JPK wysyłany na żądanie organu podatkowego.

W związku z wejściem nowych zmian podatkowych od stycznia 2022 roku podatnicy obowiązkowo wysyłają:

 • JPK_V7M/JPK V7K, mający zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od października 2020 roku do końca 2021 roku (w tym do korekt tych okresów);
 • JPK_V7M (2)/JPK_V7K (2), w oparciu o którą dokonywane mają być rozliczenia poczynając od stycznia 2022 roku

Do plików, których nie trzeba obowiązkowo wysyłać co miesiąc, należą:

 • JPK_FA - dane o fakturach sprzedaży VAT;
 • JPK_PKPIR - z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • JPK_EWP - z danymi z ewidencji przychodów;
 • JPK_MAG - dane z magazynów;
 • JPK_SF – sprawozdania finansowe elektroniczne;
 • JPK_WB - dane z wyciągów bankowych;
 • JPK_KR - dane z ksiąg rachunkowych.

Mimo tego, że nie wszystkie pliki ze struktury JPK są obowiązkowe, muszą one być generowane i przechowywane przez przedsiębiorcę, by w przypadku prośby mogły zostać przekazane urzędowi.

Podsumowanie

Składanie jednolitego pliku kontrolnego jest obowiązkowe. Aby uniknąć przykrych konsekwencji należy pamiętać o comiesięcznym jego przesyłaniu. Istnieje wiele komercyjnych programów, które z całą pewnością pomogą w dopilnowaniu terminu. Możesz również skorzystać z usług profesjonalnych firm księgowych. Jedno jest pewne - nie unikniesz tego obowiązku.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/M98NRBuzbpc

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także


  Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT i co należy o niej wiedzieć?

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT i co należy o niej wiedzieć?

Dokonywanie jakichkolwiek transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wystawienia faktury VAT. Dokument ten stanowi potwierdzenie realizacji określonego zlecenia – dostarczenia produktu lub usługi.


  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest coraz bardziej popularną formą biznesową w Polsce. Według badania “Index Przedsiębiorczości Tax Care 2019” każdego dnia powstaje ok. 916 tego rodzaju firm. Jakie kroki trzeba podjąć, aby otworzyć jednoosobową firmę?

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?


  Kontrola skarbowa – jak się na nią przygotować?

Kontrola skarbowa – jak się na nią przygotować?

Kontrola skarbowa to hasło wywołujące szybsze bicie serca u niejednego polskiego przedsiębiorcy. Czy rzeczywiście "taki diabeł straszny"? Czy kontroli skarbowej należy się obawiać? Jak się przygotować, aby przejść ją sprawnie i bezboleśnie?