W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM
DZIAŁA
627 009 FIRM
(Marzec 2021)

W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM
DZIAŁA
627 009 FIRM
(Marzec 2021)

Prym w województwie mazowieckim wiedzie oczywiście stolica regionu - Warszawa. Działa w niej ponad 333 tysiące firm, a więc aż 53,2% wszystkich mazowieckich firm. Dysproporcja w rozkładzie ilości zarejestrowanych firm w tej części kraju jest ogromna - w drugim pod względem przedsiębiorczości mieście Radomiu działa aż o prawie 20 razy mniej firm niż w Warszawie. Na trzecim miejscu klasyfikacji znajduje się Płock. Listę pięciu miast województwa mazowieckiego, w których działa największa liczba firm, zamykają Piaseczno i Pruszków. W tych podwarszawskich miejscowościach zarejestrowanych jest odpowiednio 7485 i 7164 przedsiębiorstwa.


Konkurencja i ilość firm

w województwie

Najbardziej konkurencyjna w województwie jest rzecz jasna Warszawa - wyraźnie przoduje w klasyfikacji pod względem ilości firm, ale także ilości firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz 1 km2. Radom i Płock, zajmujące odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu miast z największą liczbą przedsiębiorstw, spadają w klasyfikacji na niższe miejsca, gdy pod uwagę weźmiemy względne wskaźniki. Dużo mniejsze ośrodki miejskie, jakimi są Piaseczno i Pruszków (mniej zaludnione i mniejsze pod względem powierzchni), mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami liczby firm przypadającej na 1000 mieszkańców (154.5 oraz 117 przedsiębiorstw) oraz 1 km2 powierzchnii (461.47 i 373.32).

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Najpopularniejsze wśród firm formy prawne

462087

Indywidualna działalność gospodarcza
124758

Spółka z o. o.
9461

Stowarzyszenie rejestrowe
8913

Spółka komandytowa
7244

Fundacja

Najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w województwie mazowieckim jest indywidualna działalność gospodarcza. Drugie miejsce w rankingu zajęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Różnica pomiędzy liczbą firm obydwu rodzajów jest duża - na Mazowszczyźnie działa aż 3,7 raz więcej JDG niż spółek z o. o.


Najbardziej popularne wśród firm kategorie działalności

71050

Usługi finansowe
i doradcze
55159

Usługi budowlano-
remontowe
33782

Usługi medyczne
28418

Usługi IT
27999

Usługi dla firm

Największym zapotrzebowaniem w województwie mazowieckim cieszą się firmy świadczące usługi finansowe i doradcze. Nieco niżej w klasyfikacji znajdują się przedsiębiorstwa budowlano - remontowe oraz firmy medyczne.


Najmniej popularne wśród firm kategorie działalności

34

Agencje celne
28

Materiały ścierne
28

Rybołówstwo
19

Transport rurociągowy
14

Ochrona przeciwpożarowa

Wśród firm cieszących się najmniejszą popularnością w województwie mazowieckim wymienić należy te świadczące usługi z zakresu: rybołówstwa, transportu rurociągowego i ochrony przeciwpożarowej.


Nowo powstałe firmy w województwie mazowieckim

8624 firmy

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy
(grudzień 2020 - luty 2021)

W klasyfikacji nowo otwieranych firm w województwie mazowieckim najwyżej plasują się przedsiębiorstwa wytwarzające oprogramowanie. Na kolejnych stopniach podium znajdują się firmy z zakresu doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz sklepy internetowe. Duża ilość firm jednoosobowych może mieć wpływa na wzrost popytu firm konsultingowych, które wspomagają przedsiębiorców przy prowadzeniu biznesu. Z kolei dwie pozostałe pozycje na liście są zapewne poniekąd odpowiedzią rynku na zmieniającą się sytuację gospodarczą. Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu firmach "przeniesienie się do świata online"


Zamykane firmy w województwie mazowieckim

4825 firm

Zamkniętych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy
(grudzień 2020 - luty 2021)

Wśród pięciu najczęściej zamykanych w ostatnim czasie rodzajów firm znajdują się taksówki osobowe oraz zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Są to branże dotknięte bezpośrednio (fryzjerzy) i pośrednio (taksówki) przez restrykcje związane z panującą pandemią COVID-19.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

złożyły w województwie mazowieckim

52 470 firmy