W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM
DZIAŁA
387 558 FIRM
(Marzec 2021)

W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM
DZIAŁA
387 558 FIRM
(Marzec 2021)

Najbardziej przedsiębiorczym miastem regionu jest jego stolica - Łódź, w której działa 18,5%% wszystkich firm województwa. Sytuacja wygląda podobnie również w prawie wszystkich pozostałych regionach kraju - wiodącą rolę koła zamachowego przedsiębiorczości wiodą największe miasta na danym obszarze. Są to serca regionalnej gospodarki, biznesu, ale także administracji publicznej. Dysproporcja w liczbie firm zarejestrowanych w Łodzi oraz pozostałych miastach jest ogromna. W drugim pod względem przedsiębiorczości Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje aż 12,5 raza mniej firm.


Konkurencja i ilość firm

w województwie

Najbardziej konkurencyjnym miastem w województwie jest oczywiście Łódź, zarówno pod kątem ilości firm na 1000 mieszkańców, jak i ilości firm przypadających na 1 km2 powierzchni. Jednak drugi pod względem liczby przedsiębiorstw Piotrków Trybunalski nie plasuje się już tak wysoko, jeśli pod uwagę weźmiemy pozostałe analizowane wskaźniki. Analizując poziom przedsiębiorczości miast regionu w ujęciu względnym (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i powierzchnię) Piotrków wyprzedzają mniejsze miasta - Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, a także najmniej zaludniony spośród analizowanych miejscowości Zgierz.

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Najpopularniejsze wśród firm formy prawne

168393

Indywidualna działalność gospodarcza
14443

Spółka z o. o.
4429

Stowarzyszenie rejestrowe
1990

Spółka jawna
1432

Spółka komandytowa

Najczęściej wybieraną przez łódzkich przedsiębiorców formą prowadzenia działalności jest JDG. Drugą najpopularniejszą formą prawną regionu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale firm tego typu jest aż 11,5 raza mniej niż indywidualnych działalności gospodarczych.


Najbardziej popularne wśród firm kategorie działalności

20669

Usługi budowlano-
remontowe
13681

Usługi medyczne
13215

Usługi finansowe
i doradcze
8951

Sprzedaż detaliczna
8531

Transport i
spedycja drogowa

W województwie łódzkim zdecydowanie największą popularnością cieszą się firmy świadczące szeroko rozumiane usługi budowlano - remontowe. Zaobserwowaliśmy również duże zapotrzebowanie na usługi przedsiębiorstw medycznych i finansowo - doradczych. Na kolejnych miejscach klasyfikacji znajdują się sklepy detaliczne oraz firmy transportowo - spedycyjne.


Najmniej popularne wśród firm kategorie działalności

4

Rybołówstwo
3

Ochrona przeciwpożarowa
3

Agencje celne
1

Transport rurociągowy
1

Kauczuk

Wśród firm cieszących się najmniejszą popularnością w województwie łódzkim wymienić należy: agencje celne oraz "rodzynki" w postaci firm świadczących usługi transportu rurociągowego oraz firmę z branży kauczukowej.


Nowo powstałe firmy w województwie łódzkim

2762 firmy

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy
(grudzień 2020 - luty 2021)

W klasyfikacji nowo otwieranych firm w województwie łódzkim prym wiodą sklepy internetowe. Jest to poniekąd potwierdzenie ogólnopolskich i ogólnoświatowych trendów. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 wiele firm musiało "przenieść się" ze sprzedażą swoich produktów i usług do świata online. Wynikało to z obostrzeń i regulacji związanych z koniecznością utrzymania dystansu społecznego (wiele sklepów stacjonarnych nie mogło prowadzić sprzedaży w dotychczasowym miejscu). Bezpieczeństwo zakupów online - gdzie paczka może trafić do paczkomatu lub zostać dostarczona bezkontaktowo - również wpłynęły na rozwój sprzedaży internetowej.


Zamykane firmy w województwie łódzkim

2059 firm

Zamkniętych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy
(grudzień 2020 - luty 2021)

W gronie 5 kategorii firm najczęściej zamykanych w województwie łódzkim znalazły się również przedsiębiorstwa z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami i restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19. Są to: firmy fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy stacjonarne oraz taksówki osobowe. Wiele z tych firm nie było w stanie przetrwać kolejnych okresów zakazu działalności - ze względu na coraz gorszą sytuacją finansową wielu tego typu firm ich właściciele coraz częściej decydują się na zakończenie działalności.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

złożyły w województwie łódzkim

11 764 firmy