W POWIECIE
ŻYRARDOWSKIM
DZIAŁA
7159 FIRM
(Kwiecień 2022)

W POWIECIE
ŻYRARDOWSKIM
DZIAŁA
7159 FIRM
(Kwiecień 2022)

Na terenie powiatu żyrardowskiego działa ponad 7100 firm. Ponad połowa z nich została zarejestrowana w Żyrardowie. Drugie pod kątem przedsiębiorczości miasto powiatu, czyli Mszczonów, może się pochwalić znacznie gorszym wynikiem. Funkcjonuje tam już tylko 8,6% wszystkich przedsiębiorstw powiatu żyrardowskiego.

Nowo powstałe firmy w powiecie żyrardowskim

i najpopularniejsze branże

124 firmy

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy (luty - kwiecień 2022 r.)

29

Usługi dla firm
19

Budownictwo, usługi
i materiały budowlane
10

IT i telekomunikacja
9

Pojazdy i środki transportu
8

Nieruchomości i usługi powiązane

W badanym przez nas okresie w powiecie żyrardowskim powstały 124 nowe firmy. Najwięcej z nich to szeroko rozumiany firmy usługowe (29) i budowlane (19). Podium tej klasyfikacji zamykają przedsiębiorstwa z branży IT i telekomunikacja.

Konkurencja i ilość firm

w powiecie

Najwięcej firm z powiatu żyrardowskiego to te zarejestrowane w stolicy mikroregionu - Żyrardowie (3774). Prowadzący w tej klasyfikacji Żyrardów spada jednak na ostatnie miejsce wśród omawianych przez nas 5 najbardziej rozwiniętych gospodarczo miejscowości (w ujęciu liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) - wyprzedzają go kolejno: Międzyborów, Sade Budy, Wiskitki i Mszczonów. Są to słabo zaludnione miejscowości, w których jednak funkcjonuje stosunkowo dużo (względem liczby mieszkańców) działalności gospodarczych.

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Ilość firm w powiatach

województwa mazowieckiego

Poniższa mapa pokazuje ilość firm poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego. Powiat żyrardowski zajmuje w tej klasyfikacji odległe, 19. miejsce.