W POWIECIE
WROCŁAWSKIM
DZIAŁA
127 379 FIRM
(Grudzień 2021)

W POWIECIE
WROCŁAWSKIM
DZIAŁA
127 839 FIRM
(Listopad 2021)

Największe miasto badanego przez nas powiatu wrocławskiego, czyli Wrocław, to lider przedsiębiorczości tego obszaru. Działa na nim aż 81,37% wszystkich firm z powiatu. Kolejne miejsca, z wynikiem oscylującym w okolicach 1%, zajmują: Wysoka, Bielany Wrocławskie, Kiełczów oraz Jelcz - Laskowice. Sytuacja ta wygląda podobnie w całym województwie dolnośląskim, w którym obserwujemy można zaobserować zdecydowaną dominację jednego miasta, czyli Wrocławia.

Nowo powstałe firmy w powiecie wrocławskim

i najpopularniejsze branże

2719 firm

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy (wrzesień - listopad 2021 r.)

700

Usługi dla firm
399

Budownictwo, usługi
i materiały budowlane
331

IT i telekomunikacja
174

Edukacja, sport i rozrywka
146

Medycyna, farmacja i kosmetyki

W badanym przez nas okresie w powiecie wrocławskim powstało 2719 nowych przedsiębiorstw. Najbardziej popularne okazały się szeroko rozumiane usługi dla firm. Powstało aż 700 nowych firm zajmujących się tego typu działalnością. Na drugim stopniu podium uplasowały się firmy budowlane, których powstało 399. Na najniższym stopniu podium znalazły się firmy z branży IT - powstało ich 311.

Konkurencja i ilość firm

w powiecie

Motorem napędowym przedsiębiorczości w powiecie wrocławskim jest Wrocław. Działa w nim najwięcej firm, wysokie wyniki odnotowuje też w ujęciu liczby firm na 1000 mieszkańców oraz liczby firm na km2. Jednak to w mniejszych miejscowościach, takich jak Wysoka czy Bielany Wrocławskie, odnotowujemy najwyższe współczynniki liczby przedsiębiorstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Ilość firm w powiatach

województwa śląskiego

Poniższa mapa pokazuje ilość firm poszczególnych powiatów województwa śląskiego. Zaznaczając pinezki na mapie możemy sprawdzić poszczególne liczby. W skali całego województwa Wrocław zajął 14. miejsce, a powiat rybnicki - miejsce 19.