W POWIECIE
RYBNICKIM
DZIAŁA
19 885 FIRM
(Grudzień 2021)

W POWIECIE
RYBNICKIM
DZIAŁA
19 885 FIRM
(Listopad 2021)

Rybnik, czyli stolica powiatu rybnickiego, zdecydowanie dominuje w rankingu najbardziej przedsiębiorczych miast tego obszaru. Działa w nim aż 76,85% wszystkich firm z powiatu. Drugie miejsce, ale ze znaczną stratą zajmuje Czerwionka - Leszczyny, gdzie w badanym okresie zarejestrowanych było tylko 6,52% wszystkich przedsiębiorstw powiatu. Stawkę na podium zamykają Świerklany, w których funkcjonuje co 50 firma z powiatu rybnickiego. Jest to zatem diametralnie inna sytuacja niż w przypadku całego województwa śląskiego, w którym obserwujemy dużą rywalizację, a żadne z miast nie wybija się tak bardzo w rankingu. Przodują Katowice, ale z nieznaczną przewagą.

Nowo powstałe firmy w powiecie rybnickim

i najpopularniejsze branże

345 firm

Nowo zarejestrowanych firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy (wrzesień - listopad 2021 r.)

68

Usługi dla firm
56

Budownictwo, usługi
i materiały budowlane
31

Edukacja, sport i rozrywka
23

IT i telekomunikacja

Pojazdy i środki transportu

W badanym przez nas okresie w powiecie rybnickimpowstało 345 nowych przedsiębiorstw. Najbardziej popularne okazały się szeroko rozumiane usługi dla firm. Powstało 68 nowych firm świadczących tego typu usług. Na drugim stopniu podium uplasowały się firmy budowlane z wynikiem 56 nowych firm. Na najniższym stopniu podium znalazły się firmy zajmujące się edukacją, sportem i rozrywką - powstało ich 31.

Konkurencja i ilość firm

w powiecie

Motorem napędowym przedsiębiorczości w powiecie rybnickim jest Rybnik. Pewną ciekawostką w tym zestawieniu są Książenice w których działa co prawda niespełna 280 firm, ale mała liczba mieszkańców tej miejscowości sprawia, że wysoki współczynnik liczby firm na 1000 mieszkańców plasuje Książenice na 2. stopniu podium tego zestawienia.

Aby przybliżyć zaznacz obszar na wykresie lewym przyciskiem myszy (LPM). Aby oddalić kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy (PPM).

Ilość firm w powiatach

województwa śląskiego

Poniższa mapa pokazuje ilość firm poszczególnych powiatów województwa śląskiego. Zaznaczając pinezki na mapie możemy sprawdzić poszczególne liczby. W skali całego województwa Rybnik zajął 14. miejsce, a powiat rybnicki - miejsce 19.