Minimalna stawka godzinowa 2024

Początek nowego roku przyniósł nam korzystne zmiany w systemie wynagrodzeń na rok 2024. Oprócz wzrostu wynagrodzenia na początku roku, kolejne nastąpi już w lipcu. Od 1 stycznia 2024 r. minimalna godzinowa wynosi 4 242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. będzie to 4 300 zł brutto. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa to 27,70 zł brutto – od 1 stycznia i 28,10 zł brutto – od 1 lipca 2024 roku.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie: ile dokładnie wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 roku przy umowie o pracę i zlecenie oraz jak ją dokładnie obliczyć.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie minimalne nazywamy świadczeniem pieniężnym, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę. Ponadto pensja minimalna jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i niezależna od długości stażu pracy. Jest ona ściśle związana z minimalną stawką godzinową i na jej podstawie wzrasta lub maleje.

Ustanowienie minimalnej pensji dla pracowników ma za zadanie uchronić państwo przed postępującym bezrobociem, nierównościami społecznymi oraz przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

Stawka godzinowa 2024 – ile wynosi?

Zgodnie ze zmianami, minimalna stawka godzinowa w 2024 roku wzrosła z 3.490,00 zł brutto (2 709,49 netto) do 4.242 zł (około 3 221,98 netto) względem roku poprzedniego. Jest to wzrost o 17-18% w porównaniu do roku 2023

Natomiast, najniższa stawka godzinowa od 1 lipca wyniesie 4.300 zł (około 3 261,53 zł netto).

Są jednak wyjątki, w których pracownik nie musi otrzymać dokładnie tyle ile wynosi stawka minimalna.
Wiąże się to z sytuacjami nieobecności pracownika spowodowanej najczęściej: chorobą, sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub urlopem bezpłatnym.

Umowa zlecenie a umowa o pracę -- stawka godzinowa 2024

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie nie są w żaden sposób pominięci. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej dla wynagrodzenia na umowie o pracę, wzrasta również stawka godzinowa.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku również wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić:

  • 27,70 zł brutto – od 1 stycznia 2024 roku,
  • 28,10 zł brutto – od 1 lipca 2024 roku.

Konstruując umowę z pracodawcą, należy pamiętać, że zapłata za każdą przepracowaną godzinę nie może być niższa, niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Jak obliczyć stawkę godzinową w 2024?

Obliczanie wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej jest bardzo proste i oblicza się je w następujący sposób: należy podzielić swoją stałą płacę minimalną przez liczbę przepracowanych godzin pracy w danym miesiącu.

Płaca minimalna 2024 – odprowadzanie składek

W Polsce pensja brutto pracownika składa się z wynagrodzenia netto, składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne), a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyliczając wynagrodzenie minimalne netto musimy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki na ubezpieczenia i podatek PIT.

Poniższa tabela przedstawia kwoty składek pobierane w 2024.


 Nazwa składki 

 Stawka procentowa
 

  Podstawa wymiaru składki w od 1 stycznia 2024 r. - 1272,60 zł  

    Podstawa wymiaru składki w od 1 lipca 2024 r. - 1290 zł    

Emerytalna

19,52%

248,41 zł
251,81 zł

Rentowa

8%

101,81 zł
103,20 zł

Chorobowa
2,45%
31,18 zł
31,61 zł

Wypadkowa
1,67%
21,25 zł 
21,54 zł

SUMA
31,64%
402,65 zł
(bez chorobowego 371,47 zł)

408,16 zł
(bez chorobowego 376,55 zł)

Kto zyska najwięcej po zmianie minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku?

Najwięcej zyskają młode osoby, które nie ukończyły 26 lat, ponieważ są one zwolnione z podatku dochodowego (PIT zerowy), ponadto od swojego wynagrodzenia nie potrącają składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od lipca 2022 roku podatnicy z minimalnym wynagrodzeniem płacą już podatek dochodowy PIT według stawki podatkowej 12% zamiast 17%. W związku z tym, od podstawy opodatkowania, która przekroczy 30 tys. zł będą pobierane zaliczki.

Sprawdź usługi oferowane przez ING księgowość:
1) Odszkodowanie - jak księgować?
2) Opłata wstępna w leasingu operacyjnym - jak księgować?
3) Urlop dla samozatrudnionych

Czytaj także