Minimalna stawka godzinowa 2023

Początek nowego roku przyniósł nam korzystne zmiany w systemie wynagrodzeń na rok 2023. Oprócz wzrostu wynagrodzenia na początku roku, spodziewamy się kolejnego już w lipcu.
Od stycznia 2023 roku płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto (2709,48 netto, czyli na rękę), a od 1 lipca będzie wynosić 3600 zł (2783,86 netto). Jednocześnie minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł (od 1 stycznia) i 23,50 zł (od 1 lipca).W poniższym artykule odpowiemy na pytanie: ile dokładnie wynosi minimalna stawka godzinowa w 2023 roku przy umowie o pracę i zlecenie oraz jak ją dokładnie obliczyć.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie minimalne nazywamy świadczeniem pieniężnym, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę. Ponadto pensja minimalna jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i niezależna od długości stażu pracy. Jest ona ściśle związana z minimalną stawką godzinową i na jej podstawie wzrasta lub maleje.

Ustanowienie minimalnej pensji dla pracowników ma za zadanie uchronić państwo przed postępującym bezrobociem, nierównościami społecznymi oraz przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

Minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę

Zgodnie ze zmianami, minimalna stawka godzinowa w 2023 roku wzrosła z 3.010 zł do 3.490 zł (2.709,48 netto) względem roku poprzedniego. Natomiast od 1 lipca wyniesie 3.600 zł (2.783,86 netto). Przy stawce 3.600 zł wzrost wynagrodzeń jest bardzo duży, bo aż o 590 zł w stosunku do 2022 roku.

Są jednak wyjątki, w których pracownik nie musi otrzymać dokładnie tyle ile wynosi stawka minimalna. Wiąże się to z sytuacjami nieobecności pracownika spowodowanej najczęściej: chorobą, sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub urlopem bezpłatnym.

Umowa zlecenie - stawka godzinowa 2023

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie nie są w żaden sposób pominięci. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej dla wynagrodzenia na umowie o pracę, wzrasta również stawka godzinowa.

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku również wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić:

  • 22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 roku,
  • 23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 roku.

Konstruując umowę z pracodawcą, należy pamiętać, że zapłata za każdą przepracowaną godzinę nie może być niższa, niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Jak obliczyć stawkę godzinową?

Obliczanie wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej jest bardzo proste i oblicza się je w następujący sposób: należy podzielić swoją stałą płacę minimalną przez liczbę przepracowanych godzin pracy w danym miesiącu.

Wynagrodzenie minimalne 2023 - odprowadzanie składek

W Polsce pensja brutto pracownika składa się z wynagrodzenia netto, składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne), a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyliczając wynagrodzenie minimalne netto musimy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki na ubezpieczenia i podatek PIT.

Poniższa tabela przedstawia różnice w pobieraniu tychże składek i podatku PIT na przestrzeni roku 2022 i 2023.

rodzaje składek/podatkuWynagrodzenie minimalne 2022Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2023Wynagrodzenie minimalne od lipca 2023
emerytalna293,78 zł340,62 zł351,36 zł
rentowa45,15 zł52,35 zł54,00 zł
chorobowa73,75 zł85,51 zł88,20 zł
zdrowotna233,76 zł271,04 zł279,58 zł
podatek PIT0 zł31,00 zł43,00 zł

Kto zyska najwięcej po zmianie stawki godzinowej w 2023 roku?

Najwięcej zyskają młode osoby, które nie ukończyły 26 lat, ponieważ są one zwolnione z podatku dochodowego (PIT zerowy), ponadto od swojego wynagrodzenia nie potrącają składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od lipca 2022 roku podatnicy z minimalnym wynagrodzeniem płacą już podatek dochodowy PIT według stawki podatkowej 12% zamiast 17%. W związku z tym, od podstawy opodatkowania, która przekroczy 30 tys. zł będą pobierane zaliczki.

Czytaj także