Czym jest misja i wizja firmy?

Określenie misji i wizji firmy lub planowanego przedsięwzięcia to jeden z pierwszych etapów jego planowania. Wraz z przyjętymi w firmie wartościami stanowią podwaliny do sformułowania celów działania firmy.
W naszym najnowszym wpisie rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest misja firmy;
✔ czym jest wizja firmy;
✔ jakie są przykłady sformułowanych misji i wizji firmy.

Czym jest misja firmy?

Często traktowana jest po macoszemu. Może się bowiem nieraz wydawać, że to po prostu puste frazy, jednak jej określenie jest bardzo ważne dla firmy i przynosi wiele pozytywnych rezultatów.

Misja firmy to odpowiedź na pytanie o to, jaką rolę pełni w swoim otoczeniu: dla kogo działa, jakie są jej wartości i cele. Dzięki jasno i zwięźle określonej misji zwiększa się jakość organizacji pracy w firmie, zaangażowanie i motywacja do pracy osób zatrudnionych w firmie, a także relacje z klientami.

Powinna ona być oczywiście realna. Nie warto wymyślać czegoś, co tylko ładnie wygląda na papierze. Sprawi to jedynie, że klienci nie będą mogli takiej firmie zaufać.

Przykład misji przedsiębiorstwa: Coca – Cola2

• Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy.

• Opisuje cel naszej firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

• Chcemy dawać światu orzeźwienie.
• Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.
• Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Misja firmy może przybierać różne formy. Nie ma jednego, generalnego przepisu na udane sformułowanie misji. Każda firma tworzy ją na podstawie własnych kryteriów. Sama wybiera, jak przedstawić założenia swojej działalności.

Przy jej tworzeniu warto odpowiedzieć sobie na pewne pytania, które ułatwią jej stworzenie i będą stanowiły początkowy zarys misji. Należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:
• czym zajmuje się firma;
• jaka to firma;
• jakie potrzeby klientów zaspokaja;
• dlaczego powstała i działa akurat w tej branży;
• jakie wartości reprezentuje;
• co ją wyróżnia na tle konkurencji;
• w jakim miejscu znajduje się obecnie, a gdzie chce się znajdować.

Czym jest wizja firmy?

Często wraz z misją firmy formułuje się również jej wizję. Czym się od siebie różnią? Misja to coś trwałego, stałego. Niektóre przedsiębiorstwa nie zmieniają jej przez wiele lat. Z kolei wizja to coś, do czego w danym momencie dąży firma. Zmienia się wraz z upływem czasu, gdy osiągane są kolejne cele. Jest to zatem obraz przedsiębiorstwa w przyszłości, swego rodzaju marzenie i cel, do którego realizacji dąży. Angażuje przy tym wszelkie niezbędne zasoby, w tym ludzkie.

Prawidłowe sformułowanie wizji jest związane ze spełnieniem kilku warunków:
• ma wyznaczać kierunek i dotyczyć przyszłości;
• powinna wyrażać marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników;
• proces jej realizowania jest wiarygodny.

Warto zatem odwoływać się do najczęściej preferowanych wartości, na przykład:
• bycia najlepszym w jakiejś branży, wzroście ekonomicznym i rentowności;
• przykładaniu wagi do wysokiej jakości produktów i usług;
• zwiększaniu innowacyjności pracowników.

Przykład wizji przedsiębiorstwa: Coca – Cola

Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności. Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost.
Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.
Portfolio produktów: chcemy oferować marki napojów wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
Planeta: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażując się w budowanie oraz wspieranie społeczności lokalnych.
Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.

Adres URL grafiki tytułowej: https://unsplash.com/photos/bPiuY2ZSlvU

Ten artykuł jest fragmentem e-booka pt. Jak napisać dobry biznesplan? – poradnik. Całość poradnika w formacie PDF jest dostępna pod adresem: https://aleo.com/_fileserver/item/15580/jak-napisac-dobry-biznesplan-poradnik.pdf.

Czytaj także