Czym jest DCF?

Czym jest DCF?

W naszym artykule opisujemy metodę, która pozwala wycenić projekt, spółkę lub jej poszczególne aktywa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jak obliczamy DCF
✔ jakie zalety i wady ma ten model
✔ czym jest DCF i jakie są jego warianty

Czym jest DCF?

Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowane przepływy pieniężne, została użyta już w starożytności. Miało to miejsce przy pierwszych pożyczkach pieniędzy na procent. Badania matematyki starożytnego Egiptu i Babilonu także wskazują na techniki podobne do dyskontowania przepływów pieniężnych.

Po krachu na giełdzie w 1929 roku, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych zyskała popularność jako metoda wyceny akcji. W nowoczesnych terminach ekonomicznych metoda DCF pojawiła się po raz pierwszy w książkach Irvinga Fishera “The Theory of Interest (1930) oraz Johna Burr Williamsa “The Theory of Investment Value”(1938).

Czym dokładnie jest DCF i co tak naprawdę nam prezentuje?

Celem analizy DCF jest oszacowanie pieniędzy, które inwestor otrzymałby z inwestycji, skorygowanych o wartość pieniądza w czasie. Wartość pieniądza w czasie zakłada, że pieniądz dzisiaj jest wart więcej niż pieniądz jutro, ponieważ może on być zainwestowany. Metoda DCF jest odpowiednia w każdej sytuacji, w której inwestor płaci pieniądze w teraźniejszości i oczekuje, że otrzyma ich więcej w przyszłości.

Aby przeprowadzić analizę DCF, inwestor musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne oraz wartość końcową inwestycji, sprzętu lub innych aktywów. Musi również określić odpowiednią stopę dyskontową dla modelu DCF, która będzie się różnić w zależności od rozważanego projektu lub inwestycji, np. profilu ryzyka spółki lub inwestora oraz warunków na rynkach kapitałowych. Jeśli inwestor nie ma dostępu do przyszłych przepływów pieniężnych lub projekt jest bardzo złożony, DCF nie będzie miał dużej wartości i należy zastosować alternatywne modele.

Warianty metody DCF

Metoda DCF występuje w kilku wariantach, które dostosowuje się modelu finansowego danego przedsiębiorstwa:

 • Metoda przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitałów (FCFE ang. Free Cash Flow to Equity) – wolne przepływy pieniężne można określić jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą powstać w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej i inwestycyjnej, po uregulowaniu wszelkich oczekiwań finansowych dawców kapitału.
 • Metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV ang. Adjusted present value) – w przypadku APV zakłada się, że suma kapitału własnego i obcego danej firmy równa się wartości przedsiębiorstwa nieobarczonego długami, do której dodaje się bieżącą wartość netto przepływów, które wzięły się ze zmniejszenia podatku dochodowego pod wpływem spłacania odsetek od kredytu. To metoda zakładająca podejście podmiotowe.
 • Metoda średniego ważonego kosztu kapitału (WACC ang. Weighted Average Cost of Capital) – informuje o przeciętnym koszcie względnym kapitału zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwo.
 • Metoda totalnych przepływów pieniężnych (TCF ang. Total Cash Flow)
 • Metoda przepływów przedsiębiorstwa dla przedsiębiorstwa (FCFF ang. Free Cash Flow to the Firm) – wartość przepływów pozwala na określenie ilości gotówki generowanej przez przedsiębiorstwo.

Jak obliczyć DCF?

Wzór do obliczenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych wygląda następująco:

Wzór DCF

CF (cash flows) - przepływy pieniężne za dany rok, gdzie CF1, CF2, CFn to kolejne brane pod uwagę lata
i - kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji
I0 - wartość nakładów początkowych
r - stopa dyskontowa - stopa procentowa używana w celu określenia bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych

Sprawdźmy na przykładzie:

Zalety i wady DCF

Analizy DCF najlepiej użyć, jeśli ma się pewność co do poczynionych założeń. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych wymaga wielu szczegółów, aby oszacować rzeczywistą wartość akcji, a każdy z tych szczegółów wymaga założenia. Głównymi zaletami tego modelu są:

 • zawarcie wszystkich głównych założeń i przyszłych oczekiwań dotyczących firmy;
 • nadaje się do analizy fuzji i przejęć;
 • może służyć do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji;
 • pozwala na użycie różnych wartości w celu sprawdzenia, który wariant jest najbardziej korzystny.

Jeśli chodzi o wady DCF to główną jest łatwość popełniania błędów, błędnych założeń i nadmiernej pewności co do tego, ile faktycznie „warta” jest firma.

Pozostałe wady modelu DCF to:

 • wymóg dużej liczby założeń;
 • podatność na błędy;
 • wysoki poziom szczegółowości, który może powodować zbytnią pewność;
 • nie bierze pod uwagę względnych wycen konkurentów.

Mimo tego metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych to bardzo powszechnie stosowany sposób przeprowadzania wycen przedsiębiorstw i składnik prowadzenia negocjacji biznesowych z inwestorami.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/XrIfY_4cK1w

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Czym jest Metoda scenariuszy stanów otoczenia?

Czym jest Metoda scenariuszy stanów otoczenia?

Autorzy analizy scenariuszy stanów otoczenia określają siłę wpływu procesów (mierzalnych i niemierzalnych) występujących w makrootoczeniu firmy na jej obecną sytuację oraz oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk w przyszłości. Jest stosowana we wstępnej ocenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, głównie przez kadrę kierowniczą oraz specjalistów.

9 pomysłów na biznes w małym mieście

9 pomysłów na biznes w małym mieście

Każdy, co najmniej raz w życiu, myślał o założeniu własnej firmy i rozpoczęciu pracy “na własny rachunek”. Bardzo często kończy się to jednak tylko na zamiarach - brak odpowiedniego pomysłu na własną działalność, który odpowiadałby możliwościom i przyniósłby oczekiwane efekty, często zniechęca do dalszego działania. W naszym najnowszym wpisie przedstawiamy 9 pomysłów na biznes w małym mieście (i nie tylko).

Czym jest biznesplan i z jakich elementów powinien się składać?

Czym jest biznesplan i z jakich elementów powinien się składać?

W naszym najnowszym wpisie wyjaśniamy, dlaczego dobry biznesplan jest tak ważny i dlaczego warto dobrze przygotować się przed rozpoczęciem prac. Na czym takie prace polegają? Na co zwrócić uwagę? Z jakich elementów powinien składać się biznesplan? Wyjaśniamy w najnowszym artykule.


  Jak sprawdzić, czy pomysł na biznes ma szansę powodzenia?

Jak sprawdzić, czy pomysł na biznes ma szansę powodzenia?

Pomiędzy zapisaniem pomysłu na biznes w notesie, a stworzeniem prawdziwej działalności gospodarczej jest długa droga. Niektórzy decydują się po prostu na gotowe rozwiązanie, takie jak franczyza, dołączając do sieci typu McDonald's czy Żabka. Niezależnie od obranej drogi, warto jednak na niej postawić kilka ważnych punktów, które prawdopodobnie uchronią Cię przed porażką, a także stratą pieniędzy i cennego czasu. Oczywiście pominięcie ich nie oznacza niepowodzenia. Jednak pozwalają one dopracować pomysł, zwiększając szansę na sukces!