Czterodniowy tydzień pracy – jak go wprowadzić i czy się sprawdza?

Nowoczesna organizacja czasu pracy zdobywa na popularności. Ta koncepcja ma zwolenników i przeciwników. Budzi zainteresowanie i kontrowersje. Czy jej wprowadzenie jest możliwe? Jakie korzyści może przynieść czterodniowy tydzień pracy? Dowiedz się więcej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • gdzie testowano już czterodniowy tydzień pracy,
  • z jakimi wynikami spotkali się pracodawcy,
  • co można zyskać dzięki nowej organizacji czasu pracy,
  • na jakie wyzwania należy się przygotować,
  • co należy uwzględnić w planach wdrożeniowych.

Jak wygląda krótszy tydzień pracy w praktyce?

Polska w dużej mierze zakorzeniona jest w kulturze pracy. Nie dziwią więc głosy sprzeciwiające się nowej koncepcji ogarniającej kolejne kraje. Mowa o czterodniowym tygodniu pracy, który różni się tylko jednym dniem mniej od tradycyjnego modelu.

Obecnie koncepcja testowana jest w kilku krajach, w tym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Wyniki wprowadzenia takiej zmiany na rynek przyniosła różne wyniki, przy czym warto zaznaczyć, że więcej opinii było pozytywnych. Korzyści z takiego rozwiązania dostrzegli nie tylko pracujący, ale także pracodawcy.

Krótszy tydzień pracy zapowiada się być raczej obiecującą zmianą, a nie rozczarowaniem jak twierdzą niektórzy. Natomiast wiele osób nadal nie jest przekonanych do wprowadzenia takiej zmiany. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdej firmie czy branży okaże się sukcesem.

Od kiedy obowiązywał krótszy tydzień pracy w Polsce? Niektóre firmy już od jakiegoś czasu testują ten model. Jednak na powszechniejsze wprowadzenie nie można na razie liczyć.

Co na to Kodeks pracy?

W Polsce nie ma konkretnych uregulowań prawnych, które byłyby podstawą do wprowadzenia nowego modelu organizacji pracy. Z drugiej strony nie istnieją też przeciwwskazania do tego. Oznacza to, że krótszy tydzień pracy jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, przez co niewielu przedsiębiorców jest skłonnych przetestować ten model w swojej firmie. Jednak nie zniechęca to też tych gotowych na zmiany.

Czterodniowy system pracy – produktywność i inne zalety

Skrócenie tygodnia pracy w innych miejscach wykazało poprawę produktywności i zwiększenie zadowolenia pracowników. Co więcej, wyniki wskazują też na lepszą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Wiele osób, które wypróbowały czterodniowy system pracy, wymienia wśród zalet również większą motywację, co przekłada się na zaangażowanie pracowników.

Krótszy tydzień pracy – jakie są potencjalne korzyści dla pracowników i pracodawców?

Jedną z głównych korzyści dla pracowników jest więcej wolnego czasu. Dodatkowy dzień, którego nie trzeba przeznaczać na pracę, daje więcej możliwości. Wykorzystasz go dowolnie. Przeznaczysz go na rozwój nowego hobby, odwiedziny u bliskich mieszkających daleko od Twojego domu czy zwykły relaks przy trzech dniach wolnych? Decyzja będzie należeć wyłącznie do Ciebie.

Mniej czasu poza pracą może pozytywnie oddziaływać na samopoczucie pracowników, dzięki niemyśleniu o obowiązkach zawodowych. To z kolei może mieć dobry wpływ na osoby, które gorzej radzą sobie z nadmiarem stresu. Około 1/3 polskich pracowników stwierdziło, że boryka się z wypaleniem zawodowym. Niwelowanie negatywnych objawów w wolnym czasie przełoży się na efektywność zawodową, co dobrze wpłynie również na interes pracodawcy.

Korzyścią dla pracodawców będzie udowodniona w innych krajach produktywność. W niektórych firmach, gdzie obowiązuje czterodniowy tydzień pracy, skuteczność realizowania obowiązków wzrosła aż o 20%, a czasem nawet o 40%. Lepiej wypoczęty pracownik ze „świeżym” umysłem potrafi zrobić więcej niż przemęczony i niezmotywowany do działania.

Skuteczny performance w ciągu 4 dni, zamiast 5, może generować też zyski dla firmy w postaci oszczędności. Mniejsze rachunki w skali miesiąca czy roku staną się dobrym wsparciem dla budżetu.

Czterodniowy system pracy – wyzwania nowego modelu pracowniczego

Czterodniowy czas pracy może oznaczać w różnych firmach coś innego. Istnieją trzy modele, na które pracodawca powinien się zdecydować przed wprowadzeniem zmiany. W każdym wypadku warto rozważyć wszelkie za i przeciw. Warto pamiętać, że nie wiąże się to z tym, że będziemy pracować krócej.

Choć model skondensowany obejmuje cztery dni pracy, to jednak zamiast 8, należy spodziewać się 10 godzin. Wymiar w ciągu tygodnia pozostaje więc taki sam.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku modelu skróconego. Wówczas wymiar tygodniowy nie ma 40 godzin, a tylko 32. Zatem tutaj zmiany mające osiem godzin pracy pozostaną bez zmian.

Model elastyczny może dać więcej swobody pracownikom, którzy sami decydują o wyborze konkretnych dni w czterodniowym czasie pracy. Natomiast muszą realizować ustalony wymiar.

Z jakimi problemami należy się zmierzyć?

Każdy model wiąże się z innymi wyzwaniami. Nie zmienia to jednak faktu, że właściwie w każdym przypadku można spotkać się z następującymi problemami:

  • przejście z tradycyjnego systemu na nowy wymaga akceptacji zespołu i skutecznej adaptacji do innych warunków,
  • zastosowanie skutecznej komunikacji nie tylko między pracownikami, ale i klientami czy wspólnikami,
  • skoordynowanie działań i terminów projektów względem mniejszej ilości dni,
  • dostosowanie się do nowego rytmu pracy, który oddziałuje na intensywność i efektywne zarządzanie.

Skrócony tydzień pracy – jak go wprowadzić?

Efektywność czterodniowego tygodnia pracy zależy od właściwej organizacji w przedsiębiorstwie. Nie wystarczy więc samo wprowadzenie nowego systemu. Cała struktura pracy wymaga modernizacji. Czterodniowy czas pracy wymaga starannego planowania, które uwzględni zarówno specyfikę branży, jak i możliwości danej firmy. W końcu nie jest to rozwiązanie dla wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy nie można narzucić pracownikom, jeśli zatrudnieni są na pełen etat. Decyzja powinna zostać podjęta z uwzględnieniem głosów osób pracujących. To właśnie ich zmiana dotknie w głównej mierze, o czym warto pamiętać.

Należy więc zacząć od zastanowienia się nad potrzebami pracowników. Czy podpisać nowe umowy, a może lepiej jest zawrzeć pisemne porozumienie między obiema stronami? Co więcej, czterodniowy czas pracy nie powinien wpływać negatywnie na wynagrodzenie.

Opracowany plan należy następnie stopniowo wdrażać, a przy okazji monitorować jego wyniki. Prawdopodobnie działania będą wymagały też pewnych modernizacji. Być może czterodniowy tydzień pracy nie wpłynie odpowiednio na rozwój firmy. 

Czterodniowy tydzień pracy może przynieść wiele korzyści, jednak nie sprawdzi się w każdym przypadku. Zmiany, przed którymi stanie przedsiębiorstwo, mogą okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Co więcej, skrócony czas pracy w Polsce nie jest jeszcze na tyle powszechny, aby regulowały go różne postanowienia.

Czytaj także