Pomoc

Przejdź do tematu:

Zakupy

Sprzedaż

Pakiety Premium

Role i uprawnienia

Profil firmy

Wsparcie


Bezpieczeństwo


 

 

Zapytania ofertowe

 

Czym jest zapytanie ofertowe?

Zapytanie ofertowe to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert. Zawiera szczegółowy opis poszukiwanego produktu, warunki zakupu i wymogi, które dla kupującego są kluczowe. W zapytaniu ofertowym oprócz pytań związanych z ceną, możesz stworzyć własną listę pytań. Im więcej danych zawiera Twoje zapytanie, tym lepsze będą odpowiedzi ofertowe. Wypełnienie formularza zapytania ofertowego zajmuje zaledwie 6 minut. Po otrzymaniu odpowiedzi w wygodny i szybki sposób porównasz oferty, w jednym miejscu.

Co powinno zawierać skuteczne zapytanie ofertowe?

Aby dostawcy potrafili odpowiedzieć na Twoje zapytanie należy:

 • dodać wszystkie pozycje (produkty lub usługi), które dostawca ma wycenić;
 • ustawić odpowiednio odległy termin składania ofert (rekomendujemy przynajmniej 7 dni), żeby dać dostawcom czas na zapoznanie się z zapytaniem i przygotowanie dopracowanych ofert;
 • stworzyć listę pytań do dostawców z warunkami zakupu, dzięki temu po otrzymaniu odpowiedzi łatwo porównasz najważniejsze dla Ciebie opcje zapytania;
 • zaprosić dostawców do składania ofert. Można też wysłać zaproszenie na dowolny adres e-mail do firm, które nie mają jeszcze konta w serwisie;
 • w ostatnim kroku należy ustawić zapytanie jako dostępne publicznie. Na tej podstawie wyślemy powiadomienia mailowe do wszystkich dostawców z kategorii branżowej Twojego zapytania.

Jak porównać oferty dostawców?

Funkcjonalność ta zadziała przy minimum 2 ofertach. Wybierz oferty, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk porównania ofert. System przeniesie Ciebie do miejsca, gdzie będziesz mógł wybrać szczegółowe parametry do porównania ofert. Wynikiem działania tej opcji jest tabela, którą łatwo analizować. Możesz ją zapisać i wyeksportować do pliku PDF.

Czy po zakończeniu zapytania ofertowego muszę wybrać dostawcę?

Wybór dostawcy na Aleo nie jest obowiązkowy. Po zakończeniu zapytania ofertowego, jeżeli jego wynik nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, organizator może kontynuować negocjacje poprzez ogłoszenie Dogrywki lub Aukcji (szczegóły w działach o tych tytułach).

Zakończenie zapytania ofertowego

Zalecamy, aby każde zapytanie ofertowe zostało zakończone i ocenione przez jego organizatora. Aby przejść do ocen transakcji, które jeszcze nie zostały ocenione, kliknij na Moje biuro -> Firma -> Reputacja -> Oceń transakcje.

Jakie są najlepsze praktyki zakupowe?

Najlepsze praktyki zakupowe opierają się na świadomym zarządzaniu wolumenem produktów, usług Twojego zapotrzebowania.
Do tych praktyk należą:

 • Agregowanie zapotrzebowań zakupowych w skali Twojej firmy i podmiotów z nią powiązanych. Dzięki temu zwiększysz wartość swoich zakupów oraz polepszysz pozycję negocjacyjną.
 • Planowanie zapotrzebowań. To analiza historycznego zużycia, i na tej podstawie świadome planowanie zakupów na dłuższe okresy, z uwzględnieniem dostaw cząstkowych we wskazanych lokalizacjach Twojej działalności.
 • Narzędzie kontroli procesów zakupowych. Dzięki Aleo możesz zyskać jedno miejsce, gdzie zbierane są dane o zapytaniach ofertowych, aukcjach, wysłanych i otrzymanych ofertach czy zamówieniach. Na profilu Twojej firmy masz dostęp do danych związanych z przeprowadzanymi aukcjami, zapytaniami z wszelkimi dokumentami transakcyjnymi, związanymi ze współpracą z Twoimi dostawcami.

 

Dogrywka

 

Co to jest dogrywka?

Jeśli otrzymane odpowiedzi ofertowe nie spełniają Twoich oczekiwań, możesz kontynuować negocjacje poprzez Dogrywkę. Opcja ta pozwala zaprosić wybranych oferentów oraz doprosić dodatkowych dostawców. Dzięki dogrywce zwiększasz szanse otrzymania dodatkowych ofert.

Gdzie znajdę dogrywkę?

Na karcie Szczegóły zapytania znajdziesz opcję Dogrywka. Po jej wybraniu poproszony zostaniesz o aktualizację następujących danych: termin zakończenia dogrywki oraz komentarz.

Czy można ograniczyć liczbę firm w dogrywce?

Wszystkie firmy, które brały udział w zapytaniu ofertowym, zostają automatycznie wybrane do zaproszenia do dogrywki. Aby ograniczyć liczbę zaproszonych oferentów, wystarczy odznaczyć pola zaproszeń.


 

Oferty i zamówienia

 

Jak złożyć ofertę bez zapytania?

Ofertę możesz stworzyć na swoim profilu w sekcji Sprzedaż -> Wysłane i przygotowywane oferty, a następnie wysłać ją do danego odbiorcy. Możesz również wysłać ofertę produktu z Twojego katalogu, a także tworząc przedmiot oferty opisowo.

Jak zapytać dostawcę o specjalne warunki handlowe? (Np. gdy potrzebujesz wycenę znaczącej ilości produktu)

Jeśli znalazłeś w katalogu ofertowym danego dostawcy interesujący Ciebie produkt lub usługę, możesz poprosić o specjalne warunki handlowe dla tej pozycji. Kliknij przycisk Poproś o ofertę. Określ ilość, termin oczekiwania na odpowiedź oraz opisz dodatkowe uwagi lub wymagania, które mogłyby mieć wpływ na cenę.


 

Monitoring pozycji oferty

 

Jak złożyć ofertę bez zapytania?

To mechanizm, dzięki któremu oferenci, biorący udział w zapytaniach, mogą aktywnie śledzić pozycję ich oferty na tle konkurencji. Pozycja ta wyliczana jest przez system automatycznie, w oparciu o ceny ofert, które biorą udział w zapytaniu. Opcja ta nie jest dostępna dla ofert z wyceną częściową. Monitoring pozycji oferty znajduje się w formularzu zapytania w części Zaawansowane opcje zapytania.


 

Aukcje

 

Na czym polega aukcja zakupowa?

Aukcja zakupowa to negocjacje online, w czasie których dostawcy obniżają swoje oferty cenowe. Aby aukcja się odbyła, należy zaprosić co najmniej dwóch dostawców.

Kiedy warto stosować aukcję?

Aukcję zakupową warto przeprowadzić, gdy:

 • wartość zamówienia jest wystarczająco duża, aby dostawcom zależało na zdobyciu kontraktu,
 • duża liczba dostawców bierze w niej udział,
 • parametry przedmiotu zakupu są precyzyjnie określone.

Jak dobrze przeprowadzić aukcję?

Dla wygody użytkowników system domyślnie proponuje parametry aukcji, które można zmienić w czasie tworzenia aukcji. Kluczowe jest wyczerpujące opisanie przedmiotu licytacji. Dodatkowo polecamy przeprowadzenie pełnego procesu negocjacji, zaczynając od zapytania ofertowego. Następnie, po otrzymaniu odpowiedzi ofertowych i rozeznaniu rynku, można przekształcić zapytanie w aukcję i kontynuować negocjacje.

Czy mogę przeprowadzić aukcję wyprzedażową?

Jeśli jesteś sprzedawcą możesz skorzystać z aukcji wyprzedażowych. To doskonały sposób na szybkie i efektywne wyprzedaże nadwyżek i wsparcie dla wyprzedaży pleasingowych, czy likwidacji. Aukcje wyprzedażowe tworzy się w analogiczny sposób, w jaki przeprowadza się aukcje zakupowe.

Jak przekształcić zapytanie ofertowe w aukcję zakupową?

Tworząc aukcję zakupową z zapytania ofertowego należy jedynie wybrać firmy, które złożyły ofertę w odpowiedzi na zapytanie. System automatycznie wyśle do nich zaproszenie do aukcji. Każdy dostawca rozpocznie licytację od swojej ceny, tej, którą oferował w odpowiedzi na zapytanie. Pamiętaj, że licytacja musi dotyczyć dokładnie tego produktu, którego dotyczyło zapytanie ofertowe, a warunki handlowe nie mogą już być zmieniane.

Jak stworzyć aukcję zakupową, niepowiązaną z zapytaniem ofertowym?

Z poziomu panelu „Moje biuro” możesz stworzyć aukcję zakupową, wybierając zakładkę Zakupy. Pamiętaj, aby precyzyjnie określić przedmiot aukcji i wybrać cenę startową, od której zaproszeni przez Ciebie dostawcy zaczną licytację. Jeśli wybierzesz aukcję otwartą, widoczną dla wszystkich, mogą zgłosić się do niej również inni dostawcy. Przed rozpoczęciem licytacji należy dopuścić graczy do aukcji. Aby zatwierdzić i zaakceptować graczy wejdź w szczegóły aukcji i do zakładki Uczestnicy.

Co to są przebicia w aukcji?

Tworząc aukcje należy określić wartość minimalnego i maksymalnego przebicia. Uczestnicy licytacji będą mogli składać kolejne oferty w wyznaczonych granicach przebicia, co ma zapobiec możliwym błędom popełnionym przez oferenta w trakcie licytacji. System sam proponuje te parametry. Wylicza je na podstawie ceny startowej; parametry są jednakowe dla każdego licytującego.

Jak działają przedłużenia w aukcji?

Aby zapewnić jak najefektywniejszy przebieg aukcji, zastosowaliśmy w naszym systemie opcję przedłużenia. Opcja ta oznacza, że jeśli oferent złoży nową ofertę w ciągu ostatnich 3 minut licytacji, czas zakończenia licytacji wydłuży się ponownie do 3 minut. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której oferent złoży ofertę tuż przed końcem aukcji, jednocześnie ją zamykając. System przedłużeń pomoże osiągnąć najlepszą cenę od każdego z licytujących, ograniczając praktykę zmiany oferowanej ceny tuż przed zakończeniem aukcji.

Jaki czas trwania aukcji ustawić?

Najaktywniejszą częścią licytacji jest moment, kiedy zaczynają się przedłużenia. Sugerujemy, aby podstawowy czas trwania licytacji ustawiany przez organizatora nie był dłuższy niż 20 minut. Zbyt długi czas licytacji może znudzić licytujących i spowodować opuszczenie lub „przespanie” licytacji. W rzeczywistości, ze względu na system przedłużeń, licytacja będzie trwała dłużej niż 20 minut i będzie bardziej efektywna.

Czym jest widoczność w aukcji?

Standardowo w każdej licytacji oferenci widzą najlepszą aktualnie ofertę oraz swój ranking. Dodatkowo organizator może wybrać ustawienia, które pozwalają oferentom widzieć cenę lepszej oferty (w stosunku do przebić, które proponują w czasie aukcji). Oferenci nie widzą, ilu jest licytujących. Oferenci nie mogą zobaczyć, kto bierze udział w licytacji, ani komunikować się ze sobą podczas licytacji. Dzięki temu zwiększa się konkurencyjność w aukcji, co sprzyja osiągnięciu jak najlepszej ceny.

Co oznacza cena startowa?

W aukcji bez zapytania ofertowego należy ustawić cenę startową. Jest to cena poszukiwanego przedmiotu aukcji, od której zaczną licytować zaproszeni przez Ciebie dostawcy. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem ceny startowej. Istotne jest, aby cena nie była zbyt niska, żeby nie odstraszyła dostawców. Wyważona cena startowa zwiększy konkurencję podczas licytacji, i pozwoli na uzyskanie lepszej ceny ostatecznej.

Jak przeprowadzić licytację?

W trakcie licytacji organizator obserwuje kolejne przebicia. W trakcie aukcji organizator może komunikować się z oferentami za pomocą czatu. W przypadku problemów technicznych lub wątpliwości zawsze można użyć przycisku „Wstrzymaj””, co czasowo uniemożliwi składanie ofert. Aby ponowo wznowić aukcję należy wybrać przycisk wznowienia licytację..

Czy wyniki aukcji są wiążące?

Wynik aukcji nie jest wiążący dla jej organizatora. Zgodnie z regulaminem Aleo: ,,Po zakończeniu licytacji organizator aukcji ocenia złożone mu oferty. Organizator aukcji może wybrać najkorzystniejszą ofertę i dokonać Transakcji z Użytkownikiem, który ją złożył, lecz nie jest do tego zobowiązany. Organizator aukcji może dokonać wyboru każdej ze złożonych mu ofert według własnego uznania."


 

Baza dostawców

 

Jak znajdę nowych dostawców?

W wyszukiwarce Aleo znajduje się osobna kategoria Baza dostawców. Dzięki niej znajdziesz informacje o firmach na podstawie danych pobieranych z KRS.

Jak nawiążę nowe relacje biznesowe?

Z Bazą dostawców Aleo masz dostęp do ponad 50 tysięcy aktywnych dostawców z wielu branż. Znajdź dostawcę w wyszukiwarce, a następnie na jego profilu publicznym wyślij mu wiadomość. Możesz też wystawić referencje lub zaprosić dostawcę do listy Twoich kontaktów.

Skąd pochodzą aktualne dane firm dostępne na Aleo?

Dane firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym są automatycznie aktualizowane na platformie Aleo na podstawie zmian w KRS.


Do góry

Sprzedaż

 

 

Przetargi publiczne

 

Czym są przetargi publiczne?

Przetargi lub zamówienia publiczne pierwotnie publikowane są w zewnętrznych źródłach przetargów publicznych. Na Aleo są posortowane według drzewa kategorii (branż) i udostępniane. Jeżeli użytkownik obserwuje daną kategorię, może tym samym otrzymać powiadomienia o najnowszych przetargach publicznych w tej kategorii.

Gdzie znajdę przetargi publiczne?

W wyszukiwarce Aleo znajduje się osobna kategoria Przetargi publiczne. Wystarczy ją wybrać i zatwierdzić wybór lupą. System przekieruje Cię do bazy, która każdego dnia zasilana jest nowymi przetargami.

Publiczne bazy - źródła przetargów publicznych

Przetargi publiczne dostępne na Aleo pochodzą z następujących źródeł: Urząd Zamówień Publicznych, Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), Monitor Urzędowy oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą publikować zapytania ofertowe na Aleo?

Tak, jednostki sektora finansów publicznych mogą przygotowywać zamówienia oraz konkursy za pomocą elektronicznych platform handlowych, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z Ustawą z 29 styczna 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177.))

Chcę otrzymywać powiadomienia o przetargach publicznych w ramach obserwowanych kategorii

Aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o przetargach publicznych w ramach wybranych, obserwowanych kategorii, kliknij w prawym górnym rogu ikonę Koła zębatego a następnie wybierz Ustawienia -> Ustawienia powiadomień. W tym miejscu wybierz obserwowane kategorie. Możesz zawęzić wyniki wyszukiwania, wpisując dodatkowo słowa kluczowe w ramach każdej z wybranych kategorii.

Gdzie znajdę powiadomienia o przetargach publicznych w ramach obserwowanych kategorii?

Powiadomienia o przetargach publicznych w ramach obserwowanych kategorii dostępne są na stronie Moje biuro w sekcji Nowe przetargi publiczne w ramach obserwowanych kategorii. Jeżeli chcesz otrzymywać również powiadomienia email o nowych przetargach publicznych, kliknij w prawym górnym rogu ikonę Koła zębatego a następnie wybierz Ustawienia -> Ustawienia powiadomień. W sekcji Powiadomienia->Nowe przetargi publiczne będziesz mógł określić częstotliwość z jaką będziesz otrzymywał powiadomienia o przetargach publicznych w obserwowanych kategoriach.


 

Aukcje wyprzedażowe

 

Czym są aukcje wyprzedażowe?

Nowe aukcje wyprzedażowe pozwolą użytkownikom Aleo przeprowadzić ważne biznesowo akcje wyprzedażowe, takie jak likwidacje aktywów lub wyprzedaże poleasingowe (pojazdów, maszyn lub wyposażenia).

Główne założenia aukcji wyprzedażowych

 • maksymalnych czas trwania – 14 dni,
 • zainteresowani zakupem mogą przystępować do aukcji wyprzedażowej przez cały czas jej trwania,
 • dogrywka wydłuża aukcję wyprzedażową o 1 godzinę.

Skuteczna aukcja wyprzedażowa

 • przyporządkuj sprzedawane przedmioty do poprawnych kategorii,
 • dodaj zdjęcia. Produkty dobrze opisane, ze zdjęciem zawsze lepiej się sprzedają,
 • limit czasowy – maksymalny to 14 dni. Daj licytującym odpowiedni czas, aby uzyskać najlepszą ofertę,
 • zaproś potencjalnych kupujących.

Do góry

Pakiety Premium  

 

 

Funkcje i opcje pakietów premium

 

Czy rejestracja nowej firmy na Aleo jest płatna?

Rejestracja firmy na Aleo jest bezpłatna. W momencie utworzenia konta firmowego otrzymujesz pakiet Start, pozwalający na obsługę procesów zakupowo-sprzedażowych w podstawowym zakresie. Aby sprawdzić i porównać szczegóły pakietów premium i ich funkcje zaloguj się, przejdź do Zarządzaj pakietami > Funkcje premium.

Czy powiadomienia o przetargach publicznych, które otrzymuję na Moje biuro są bezpłatne?

Funkcja monitoringu przetargów publicznych jest płatna. Dostęp do tej opcji daje pakiet Pro i wyższe pakiety. Monitoring przetargów jest dostępny w sekcji Moje biuro oraz w sekcji powiadomień mailowych. Informacje o nowych przetargach publicznych są automatycznie wysyłane przez system, według obserwowanych branż, słów kluczowych i obszarów zdefiniowanych przez użytkownika. Aby ustawić powiadomienia o przetargach przejdź na: koło zębate > Ustawienia > Ustawienia powiadomień.

Czy powiadomienia o aukcjach i zapytaniach ofertowych, które otrzymuję na Moje biuro są bezpłatne?

Funkcja powiadomień o zapytaniach ofertowych i aukcjach jest bezpłatna. Pakiet Start i wszystkie pozostałe pakiety, dają dostęp do powiadomień o nowych zapytaniach i aukcjach w sekcji Moje biurooraz w sekcji powiadomień mailowych. Informacje o nowych aukcjach i zapytaniach są wysyłane według obserwowanych branż i słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika. Aby ustawić powiadomienia przejdź na: koło zębate > Ustawienia > Ustawienia powiadomień.

Czy liczba zapytań ofertowych jest ograniczona?

Liczba zapytań ofertowych jest nielimitowana i bezpłatna.

Czy składanie ofert jest płatne?

Składanie ofert jest nielimitowane i bezpłatne.

Czy liczba aukcji jest limitowana?

Liczba bezpłatnych aukcji zakupowych w pakiecie Start to 1 aukcja/miesiąc. W pozostałych pakietach liczby dopuszczalnych aukcji zwiększają się. Aby sprawdzić i porównać szczegóły dostępnych limitów w ramach pakietów premium zaloguj się, przejdź do Zarządzaj pakietami > Funkcje premium.

Jak mogę konfigurować zaawansowane uprawnienia użytkowników?

Konfiguracja uprawnień polega na nadaniu użytkownikom różnych ról i poziomów dostępu. Jest to zaawansowana opcja, którą oferują pakiet Pro i wyższe pakiety. Administrator konta firmowego może zarządzać rolami innych pracowników. Konfiguracja ról i uprawnień jest dostępna w zakładce: Firma > Pracownicy.

Czy liczba użytkowników mojego konta firmowego jest limitowana?

Liczba użytkowników zarządzających kontem firmy zależy od aktywnego rodzaju pakietu. W ramach pakietu Start dostępne są 2 konta z automatycznie nadaną rolą administratora. Aby sprawdzić i porównać szczegóły dostępnych limitów zaloguj się, przejdź do Zarządzaj pakietami > Funkcje premium.

Czy dzięki pakietom moja firma jest lepiej pozycjonowana w wyszukiwarce?

W ramach pakietu Pro i wyższych pakietów otrzymujesz odznakę dostawca premium. Wraz z tą odznaką Twoja firma będzie lepiej widoczna i łatwiej znajdywana w wynikach wyszukiwarki Aleo.

Czy oferta sprzedawcy z płatnym pakietem premium ma lepszy ranking w zapytaniach ofertowych?

Pozycja oferty sprzedawcy nie zależy od posiadanego pakietu. Pozycja oferty jest zależna wyłącznie od parametrów oferty na tle innych ofert.

Czy jako Sprzedający ponoszę jakieś opłaty lub prowizje?

Na Aleo nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji od transakcji. Dodatkowo pakiety premium nie są obowiązkowe, a korzystanie z i pakietu Start jest bezpłatne.

Czy informacje o przetargach publicznych w moim regionie są płatne?

Pakiet Pro i wyższe pakiety dają dostęp do powiadomień o nowych przetargach publicznych w określonych regionach i widoczne są w sekcji Moje biuro. Powiadomienia są automatycznie wysyłane według obserwowanych branż, słów kluczowych i obszarów (województw) zdefiniowanych przez użytkownika, jako obserwowane. Aby ustawić powiadomienia, przejdź na: koło zębate > Ustawienia > Ustawienia powiadomień.

Czy wyższy pakiet premium wpływa na lepsze ceny u dostawców?

W ramach pakietów płatnych Aleo udostępnia narzędzia wspierające zarządzanie procesami zakupowo-sprzedażowymi. Pakiety nie mają żadnego wpływu na wynegocjowane ceny dostawców.

 

Kupowanie, zmiana, rezygnacja z pakietów premium

 

Nie kupowałem pakietu premium, a chcę korzystać z Aleo. Co mam zrobić?

W momencie utworzenia konta firmowego na Aleo otrzymujesz bezpłatny i bezterminowy pakiet Start. Pozwala on na obsługę podstawowych procesów zakupowo-sprzedażowych. Zapewnia m.in.: nielimitowany dostęp do zapytań ofertowych oraz składania ofert, dostęp 2 użytkowników (w roli administratora) do konta, a także możliwość promocji 100 produktów i usług w katalogu produktów Aleo.

Jak mam płacić za pakiety premium?

Aleo udostępnia dwa rodzaje płatności za pakiety premium: płatności on-line za pośrednictwem PayU oraz tradycyjny przelew bankowy. Opcje wyboru płatności są dostępne w momencie składania zamówienia na pakiet.

Jak mam zapłacić za kolejny miesiąc ważności mojego pakietu premium?

Dla użytkowników, którzy wybrali subskrypcję 1-miesięczną, wystawiamy fakturę pro forma na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu ważności pakietu.  Faktura pro forma jest dostępna w sekcji Zarządzenie pakietami > Historia płatności.

Jak zapłacić za kolejny rok ważności mojego pakietu premium?

Dla użytkowników, którzy wybrali subskrypcję roczną, wystawiamy fakturę pro forma na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu ważności pakietu. Faktura pro forma jest dostępna w sekcji Zarządzenie pakietami > Historia płatności.

Czy mogę zmienić sposób płatności?

Opcje wyboru metody płatności, jak również subskrypcji, można zmieniać i są dostępne w sekcji Zarządzanie pakietami. Decyzję o wyborze metody płatności można podjąć każdorazowo przed wykonaniem płatności.

Co zyskuję z 30-dniowym okresem testowym PRO?

Okres próbny na pakiet Pro trwa 30 dni, jest bezpłatny i jednorazowy i daje pełny dostęp do funkcji PRO. Użytkownik, który aktywuje okres testowy pakietu Pro ma możliwość weryfikacji zaawansowanych narzędzi zakupowych. Zyskuje dostęp do takich opcji, jak: konfiguracja ról i uprawnień, ranking ofert (czyli możliwość sprawdzenia pozycji wysłanej oferty na tle ofert innych dostawców), powiadomienia o przetargach publicznych, wyższe limity na liczbę produktów firmowych (publikowanych w katalogu publicznym Aleo), aukcji zakupowych czy wyprzedażowych.

Czy mogę nabyć pakiet Pro w trakcie trwania 30-dniowego okresu próbnego?

Aby zakupić pakiet PRO, wystarczy przejść do sekcji Zarządzanie pakietami i złożyć zamówienie. Decyzję taką można podjąć zarówno w trakcie trwania okresu próbnego, jaki i po jego zakończeniu.

Kiedy mogę kupić wyższy pakiet?

W każdej chwili można przejść na wyższy pakiet. Będzie on aktywowany od najbliższego okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu płatności. W przypadku zmiany natychmiastowej, prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem.

Czy niewykorzystane limity przechodzą na następny okres ważności pakietu?

Limity w ramach danego pakietu określane są na okres kalendarzowy i obowiązują tylko w tym czasie. Nie przechodzą na kolejny okres.

Czy Aleo wystawia faktury VAT?

Aleo wystawia faktury VAT, które są dostępne w sekcji Zarządzenie pakietami > Historia płatności.

Gdzie znajdę informacje na temat płatności za pakiet premium?

Wszystkie dostępne informacje związane z płatnościami za pakiety znajdują się w sekcji Zarządzenie pakietami.

Czy będę musiał zapłacić za pakiet PRO, po wykorzystaniu bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego?

Przedłużenie ważności pakietów premium nie jest obowiązkowe. Pakiet próbny nie jest automatycznie przedłużany. Po okresie próbnym użytkownik sam decyduje, czy chce złożyć zamówienie na pakiet płatny, czy wystarczą mu funkcje bezpłatnego pakietu Start.

Czy mogę wykupić pakiet płatny jeśli wcześniej już mi się skończył okres próbny?

W każdej chwili można złożyć zamówienie na pakiet Pro, po wykorzystaniu okresu próbnego. Będzie on aktywowany po otrzymaniu płatności. W przypadku zmiany natychmiastowej, prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem.

Co to znaczy, że pakiety odnawiają się automatycznie?

Chcemy zapewnić naszym użytkownikom możliwość nieprzerwanego dostępu do opcji premium. Dlatego zapewniamy możliwość wyboru automatycznego odnawiania pakietów premium. Użytkownik może zrezygnować z tego sposobu subskrypcji w każdej chwili. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami i obowiązuje od najbliższego okresu rozliczeniowego.

Nie zapłaciłem za pakiet premium za nowy okres rozliczeniowy. Jakie są tego konsekwencje?

W przypadku braku płatności za pakiet premium za nowy okres rozliczeniowy, przywracamy pakiet Start.

Jak zrezygnować z abonamentu?

Rezygnacja z kolejnego/następnego okresu ważności pakietu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Opcja rezygnacji jest dostępna w sekcji Zarządzanie pakietami. W celu rezygnacji z już rozpoczętego okresu rozliczeniowego prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem.

Zmieniam pakiet na niższy - co stanie się z moimi produktami?

Jeśli zdecydujesz się zmienić pakiet na niższy, zmieni się limit na dopuszczalną ilość opublikowanych produktów. Jeżeli posiadasz więcej produktów niż aktualny limit, czyli dopuszczalny w ramach obowiązującego pakietu, Twoje najstarsze produkty (według daty publikacji), zostaną oznaczone jako niewidoczne w katalogu produktów i usług Aleo.

Zmieniam pakiet na niższy - co stanie się z użytkownikami?

Jeśli zdecydujesz się zmienić pakiet na niższy, zmniejszy się limit na dopuszczalną liczbę użytkowników Twojego konta firmowego. To znaczy, że część kont użytkowników, przekraczająca dopuszczalny limit, zostanie zablokowana (według najstarszej daty logowania).

Zmieniam pakiet na niższy - co z dostępami do zaawansowanych konfiguracji uprawnień?

Jeśli zdecydujesz się wrócić do pakietu Start, użytkownikom przypisane zostaną role administratora i nie będziesz mógł ich zmienić.

 

Limity pakietów premium

 

Co się stanie z liczbą użytkowników mojego konta firmowego, po wprowadzeniu pakietów premium?

W dniu wprowadzenia pakietów premium nie usuniemy żadnych użytkowników z Twojego konta firmowego Aleo. Liczba użytkowników pozostanie bez zmian. Aby zwiększyć liczbę użytkowników ponad limit przyznany na dzień wdrożenia pakietów, zachęcamy do zakupu wyższego pakietu.

Co się stanie z liczbą opublikowanych produktów po wprowadzeniu pakietów premium?

W dniu wprowadzenia pakietów premium nie usuniemy żadnych produktów opublikowanych na Twoim koncie firmowym Aleo. Aby zwiększyć liczbę produktów publikowanych na Aleo, ponad limit przyznany na dzień wdrożenia pakietów, zachęcamy do zakupu wyższego pakietu.

Co się stanie z rolami i uprawnieniami przypisanymi do kont użytkowników mojej firmy, po wprowadzeniu pakietów premium?

Role i uprawnienia są płatnymi funkcjami pakietów premium. Na dzień wprowadzenia pakietów premium wszyscy użytkownicy dostaną rolę Administratora konta firmowego na Aleo. Firmy, które chcą korzystać z funkcji zawansowanej ról i uprawnień, zachęcamy do zakupu wyższego pakietu.

Czy po wprowadzeniu pakietów premium nadal będę otrzymywał powiadomienia o przetargach publicznych?

Powiadomienia o przetargach publicznych są płatnymi funkcjami pakietów premium i w dniu wdrożenia pakietów premium zostaną wyłączone dla wszystkich firm posiadających pakiet Start. Firmy, które chcą korzystać z tej zaawansowanej opcji, zachęcamy do zakupu wyższego pakietu.

 

Promocje pakietów premium dla Klientów ING Banku

 

Czy dla Klientów ING Banku dostępne są promocje?

Dla Klientów ING Banku przygotowaliśmy specjalne promocje:
bezpłatny pakiet Pro oraz 50% obniżkę na pakiet Pro Plus.

Otrzymałem bezpłatnie pakiet Pro, w promocji dla Klienta ING Banku. Jak długo będzie ważny mój pakiet Pro?

Pakiet będzie ważny cały rok. Szczegółowe opcje dostępne w ramach pakietów premium znajdują się pod linkiem: Porównanie pakietów premium.

Ile kosztuje pakiet Pro Plus dla Klientów Banku?

Dla Klientów ING Banku przygotowaliśmy specjalną promocję – 50% obniżkę na pakiet Pro Plus. Szczegółowe opcje dostępne w ramach pakietów premium znajdują się pod linkiem: Porównanie pakietów premium.

Jestem Klientem ING Banku, ale nie mam włączonego pakietu Pro. Jak mogę go aktywować?

Oznacza to, że Platforma Aleo nie posiada informacji o tym, że Twoja firma jest aktualnie klientem ING Banku oraz nie może otrzymać tej informacji bezpośrednio z banku. W takiej sytuacji wystarczy, że zalogujesz się na platformę Aleo przechodząc z systemu bankowości internetowej ING BankOnLine lub ING Business, co wymaga udzielenia zgody na przekazywanie danych o kliencie przez ING Banku Śląski do ING Usługi dla Biznesu.

 


Do góry

Role i uprawnienia

 

Role i Uprawnienia, czyli zaawansowana konfiguracja uprawnień Użytkownika. Ta funkcja pozwala Administratorowi konta firmowego na Aleo przypisać konkretne role i uprawnienia pracownikom jego firmy. Role te pokrywają zakres działań zakupowców oraz pracowników sprzedaży. Role i ich uprawnienia – opis:  

Uprawnienia administratora - właściciele konta firmowego na Aleo - zarządzanie kontem firmowym na Aleo i dostępami pracowników. Administrator ma pełny dostęp do edycji wszystkich obiektów publikowanych i tworzonych przez innych pracowników jego firmy (zapytania ofertowe, aukcje, oferty, itd.). Administratorzy mają do dyspozycji 7 dedykowanych ról, które mogą przypisywać pracownikom. Każdemu pracownikowi mogą przypisać wiele ról. A każda pojedyncza rola może być przypisana wielu pracownikom.

 

Role dla kupców

 

Dają firmie możliwość realizacji strategii zakupowych: od budowania relacji z dostawcami po optymalizację kosztów. Trzy poziomy dostępów gwarantują przejrzystość struktury i działania procesów zakupowych.

Kupiec

Użytkownik z rolą Kupca posiada pełny dostęp do funkcji zakupowych i może edytować jedynie stworzone przez siebie zapytania, aukcje oraz zamówienia. Rola ta nie daje dostępu do zapytań i aukcji stworzonych przez innych Kupców z danej firmy.

Kierownik zakupów

Użytkownik z rolą Kierownika zakupów posiada dostęp i prawo edycji wszystkich zapytań, aukcji oraz zamówień stworzonych przez pracowników danej firmy.

Obserwator zakupów

Użytkownik z rolą Obserwatora zakupów posiada dostęp do wszystkich zapytań, aukcji oraz zamówień stworzonych przez pracowników danej firmy, bez możliwości ich edycji.

 

Role dla dostawców

 

Użytkownicy z rolami sprzedażowymi mają uprawnienia do funkcji sprzedażowych Aleo. Na różnych poziomach dostępów mogą obsługiwać kluczowe dla sprzedaży procesy: aukcje (jako organizatorzy i licytujący), zapytania, czy zamówienia otrzymane przez firmę.

Sprzedawca

Użytkownicy z rolą Sprzedawcy mogą składać oferty do wszystkich zapytań ofertowych i aukcji. Mogą edytować złożone przez siebie oferty i zamówienia otrzymane do swoich ofert.

Kierownik sprzedaży

Użytkownicy z rolą Kierownika sprzedaży mogą składać oferty do wszystkich zapytań ofertowych i aukcji. Rola umożliwia dostęp i edycję wszystkich złożonych ofert i zamówień otrzymanych w firmie.

Obserwator sprzedaży

Użytkownik z rolą Obserwatora zakupów posiada dostęp do wszystkich zapytań, aukcji oraz zamówień stworzonych przez pracowników danej firmy bez możliwości ich edycji.


Do góry

Profil firmy

 

 

Profil firmy

 

Jak najlepiej uzupełnić profil swojej firmy?

 • Numer telefonu - wpisz taki numer, pod którym łatwo będzie potencjalnym klientom skontaktować się z odpowiednią osobą w Twojej firmie.
 • Adres e-mail - wpisz taki adres, który jest regularnie obsługiwany przez osobę kontaktową z Twojej firmy, aby klient czekał możliwie najkrócej na odpowiedź.
 • Logo - załącz logo Twojej firmy o maksymalnym rozmiarze 5 MB, w formacie JPG, PNG, JPEG lub GIF. Na Aleo najlepiej sprawdzi się z logo z przezroczystym tłem.
 • O nas - opisz, czym zajmuje się Twoja firma, podkreśl jej atuty, opowiedz o historii firmy.
 • Oferta - opisz, jakie produkty lub usługi oferuje Twoja firma, czym się charakteryzują, dlaczego klienci wybierają właśnie Twoje produkty lub usługi. Dodaj produkty do katalogu.
 • Adres - wpisz adres, a klienci będą mogli zlokalizować Cię na mapie Google dostępnej na Twoim profilu.

Edycja profilu jest możliwa po kliknięciu w nazwę firmy na stronie Moje biuro.

Co mi da uzupełnienie danych o mojej firmie?

Im dokładniej uzupełnisz profil, tym bardziej zachęcisz do siebie potencjalnych odbiorców. Zwróć uwagę na przypisanie firmie odpowiednich kategorii. Dzięki temu będziesz otrzymywał zaproszenia do zapytań ofertowych, aukcji zakupowych oraz prośby o ofertę.

Czy trzeba uzupełniać wszystkie dane firmy?

Uzupełnienie danych firmy nie jest obowiązkowe, jednak kompletny profil przekłada się na więcej kontaktów od potencjalnych klientów.

Jak znajdę profil publiczny mojej firmy?

Aby wyświetlić profil publiczny Twojej firmy, kliknij na Moje biuro » Firma » Profil firmy » Zobacz.

Skąd się wzięły moje dane na Aleo?

Pobieramy dane z ogólnodostępnych i oficjalnych rejestrów KRS i CEIDG.

- CEIDG: zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 roku, a dalej z art. 39b do jawnych danych udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, nawet jeżeli przedsiębiorca obejmuje dane firmowe zakresem danych indywidualnych. Nie ma zatem konieczności legitymowania się określoną podstawą prawną (w szczególności zgodą przedsiębiorcy) do przetwarzania takich danych, czy też obowiązku informowania osób, których dane dotyczą o okolicznościach ich pozyskania.

- KRS: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1203 t.j.), publikowanie informacji zawierających dane rejestrowe przedsiębiorców, w tym m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wymaga zgody podmiotów, których dane dotyczą.

Skąd się wzięły na Aleo dane o rzetelności płatniczej mojej firmy?

Dane o rzetelności płatniczej pochodzą od Bisnode Polska Sp. z o. o. (adres e-mail: custcare.pl@bisnode.com) tj. od podmiotu, który odpowiada za treść tych danych, jak też ich zbieranie i prezentowanie na Aleo. Spółka umożliwia jedynie użytkownikom platformy Aleo pobranie tych danych z Bisnode Polska Sp. z o. o. za pomocą specjalnego narzędzia, natomiast sama Spółka nie decyduje o tym, w jaki sposób i w jakim celu dane te są dalej przetwarzane przez poszczególnych użytkowników platformy Aleo lub Bisnode Polska Sp. z o. o.

Czy można usunąć profil mojej firmy na Aleo z wyników wyszukiwania Google?

Jeśli nie chcesz, aby Twój profil pojawiał się w Google, należy zgłosić to, wypełniając formularz na stronie Google Search Console.

Co się dzieje z profilem mojej firmy, gdy jest ona zawieszona?

Dane na Aleo są zgodne z informacjami dostępnymi w oficjalnych rejestrach CEIDG/KRS. Ze względu na stan przejściowy statusu firmy, do momentu jej zamknięcia, publikujemy dane z oznaczeniem „firma zawieszona”, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

Czym są powiadomienia na Aleo?

Powiadomienia to inaczej informacje o najnowszych zapytaniach, przetargach czy aukcjach, przekazywane użytkownikom Aleo w ramach obserwowanych kategorii i słów kluczowych określonych przez użytkownika. To także powiadomienia o otrzymanej ofercie, zaproszeniu do zapytania czy aukcji.

Sekcje powiadomień

Powiadomienia dostępne na stronie Moje biuro są posegregowane w czterech grupach:

 • Komunikaty (od administratora platformy);
 • Twój biznes na Aleo (zawiera informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach na Aleo);
 • Nowe zapytania ofertowe i aukcje w ramach obserwowanych kategorii;
 • Nowe przetargi publiczne w ramach obserwowanych kategorii i wprowadzonych słów kluczowych.

   

 

 


 

Zarządzanie użytkownikami

 

Jak zarządzać uprawnieniami pracowników Twojej firmy?

Edytowanie profilu pracownika jest możliwe w zakładce Firma -> Pracownicy. Znajdziesz tutaj informacje o osobach mających dostęp do profilu firmy. Pracownicy z uprawnieniami administratora, mogą zarządzać uprawnieniami pozostałych użytkowników.

Co oznacza zgłoszenie dołączenia do firmy?

Zgłoszenie dołączenia oznacza, że niezalogowany użytkownik zgłasza, że jest pracownikiem Twojej firmy i chciałby korzystać z Aleo. Sprawdź czy jest tak w rzeczywistości oraz ustal jakie uprawnienia powinien posiadać. Jako administrator masz możliwość akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia.

Co oznaczają skróty Niepotwierdzony/Potwierdzony/Zablokowany?

Skróty opisują statusy pracowników firmy:

 • niepotwierdzony - pracownik nie zaakceptował jeszcze zaproszenia;
 • potwierdzony - konto pracownika jest aktywne;
 • zablokowany - pracownik jest zablokowany i nie ma możliwości logowania.

Jaki adres e-mail podać?

Aleo nie wprowadza ograniczeń w adresach e-mail. Na platformie możesz posługiwać się firmowym oraz prywatnym adresem mailowym. Ważne jest, aby adres e-mail został wprowadzony poprawnie oraz abyś posiadał dostęp do skrzynki odbiorczej. Pamiętaj, że adres reprezentuje firmę, podanie prywatnej skrzynki może zmniejszyć jej wiarygodność w ocenie innych użytkowników.

Gdzie znajdę dane o aktywności pracowników mojej firmy na Aleo?

Na stronie Moje biuro -> Firma -> Monitoring aktywności znajdują się informacje o działaniach użytkowników Twojej firmy na Aleo, z okresu ostatnich dwóch miesięcy.


 

Potwierdzenie profilu

 

Dlaczego warto potwierdzić profil swojej firmy?

Potwierdzasz w ten sposób dane Twojej firmy. Dzięki temu zwiększasz jej wiarygodność dla potencjalnych kontrahentów na Aleo.

Jak dokonać potwierdzenia profilu?

Najwygodniejszą metodą potwierdzenia profilu jest dokonanie przelewu z konta Twojej firmy na kwotę 1 zł na indywidualny numer konta widoczny na stronie Moje biuro. Po potwierdzeniu profilu zwrócimy tę kwotę na Twoje konto. Warunkiem poprawnego potwierdzenia profilu jest podanie w polu Nadawca nazwy potwierdzanej firmy. Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych status Twojej firmy zmieni się na Profil potwierdzony.


 

Relacja między firmami

 

Jak zapraszać własnych partnerów handlowych do aukcji i zapytań ofertowych?

Tworząc zapytanie ofertowe lub aukcję zawsze możesz zaprosić firmy spoza platformy, wpisując ich adresy e-mail w pole zapraszanych firm. Pamiętaj, że zaproszenie na Aleo firm spoza platformy zwiększa Twoje punkty aktywności.

Co daje zaproszenie innej firmy do kontaktu?

Dzięki dodaniu firmy do listy swoich kontrahentów, możesz otrzymywać informacje o jej aktywności, na przykład o przeprowadzanych przez nią działaniach zakupowych lub sprzedażowych.

Jaka jest różnica pomiędzy referencjami a ocenami transakcji?

Referencje dotyczą ogólnej współpracy z dostawcą i mogą być wystawione danej firmie przez dowolnego kontrahenta. Z kolei ocena transakcji wystawiona jest po zrealizowaniu transakcji (zapytania, aukcji, zamówienia) przez strony biorące w niej udział. Dodatkowe informacje odnośnie ocen znajdziesz w dziale Oceny.

Jak zwiększać listę kontrahentów?

W wyszukiwarce Aleo znajduje się osobna kategoria Baza dostawców. Dzięki niej wyszukasz firmy w interesujących Cię kategoriach i nawiążesz relacje biznesowe, wysyłając wiadomość lub zapraszając do kontaktów.


 

Opinie otrzymane i wystawione

 

Kto wystawia oceny na Aleo?

Ze względu na charakter platformy B2B publikujemy opinie wystawiane wyłącznie w imieniu firmy a nie osoby prywatnej. Oceny są widoczne na publicznych profilach. Możesz wystawiać tylko jedną opinię o danej firmie czy też o transakcji realizowanej na Aleo.

Jak mogę wystawić opinię firmie?

Wejdź na profil firmy, której chcesz wystawić ocenę. Zaznacz odpowiednią liczbę gwiazdek i wpisz opinię o firmie. Musisz się zalogować, aby ją opublikować.

Skala ocen

Oceń firmę w skali od 1 do 5 gwiazdek. 1 to najsłabsza, a 5 to najlepsza ocena.

Kto ponosi odpowiedzialność za treść opinii?

Za treść opinii odpowiada użytkownik wystawiający opinię.

Czy mogę usuwać opinie o mojej firmie?

Opinie mogą zostać usunięte wyłącznie w przypadku, gdy naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach możesz odnieść się do treści opinii poprzez zamieszczenie do niej komentarza.

Gdzie znajdują się referencje o mojej firmie?

Jeśli dawniej otrzymałeś na Aleo referencje, to dziś są one umieszczone na Twoim profilu jako opinia o Twojej firmie.


 

Ocena aktywności firmy

 

Czym są punkty aktywności?

Punkty aktywności przyznawane są użytkownikom Aleo za wszystkie działania podejmowane na platformie. Punktowane jest na przykład stworzenie zapytania ofertowego, aukcji, złożenie oferty lub zaproszenie firmy do platformy. Punkty otrzymuje się także za jakość działań na platformie, jak na przykład stworzenie pełnego katalogu produktów, poprawne zrealizowanie zamówienia lub nawiązanie relacji biznesowych z firmami posiadającymi dobre oceny.

Co daje wysoka aktywność na Aleo?

Każda aktywność na Aleo jest punktowana, a im więcej punktów zbierasz, tym wyższa jest wiarygodność Twojej firmy. Liczba punktów jest sygnałem, że warto uwzględniać Twoją firmę w procesach zakupowych.

Dlaczego zniknęła mi część przyznanych wcześniej punktów?

Punkty aktywności, przyznawane użytkownikom Aleo, zależne są od rodzaju wykonanej akcji. Wyróżniamy punkty wygasające i takie, które nie znikną. Punkty, które nie ulegają przeterminowaniu przydzielane są za: potwierdzenie profilu, pełne uzupełnienie wizytówki firmy oraz otrzymane rekomendacje od innych klientów. Pozostałe punkty wygasają po okresie 30, 60 lub 90 dni. Okres wygasania punktów ustalony został po to, aby premiować aktywnych użytkowników Aleo. System punktowania aktywności ma motywować do efektywnego korzystania z serwisu i zwiększać wiarygodność firm.


 

Powiadomienia

 

Czym są powiadomienia widoczne na stronie Moje biuro?

Są to informacje o najnowszych wydarzeniach Aleo.

Sekcje powiadomień:
Powiadomienia dostępne na stronie Moje biuro i są posegregowane w czterech grupach:

 • Komunikaty (od administratora platformy);
 • Twój biznes na Aleo (zawiera informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach na Aleo);
 • Nowe zapytania ofertowe i aukcje w ramach obserwowanych kategorii;
 • Nowe przetargi publiczne w ramach obserwowanych kategorii i wprowadzonych słów kluczowych.

Jak zarządzać powiadomieniami?

Aby dodać lub usunąć obserwowane kategorie i słowa kluczowe, w ramach których system ma przekazywać Ci informacje o okazjach biznesowych na Aleo, kliknij w prawym górnym rogu na Ustawienia -> Ustawienia powiadomień. Następnie dodaj kategorie do obserwowanych i określ słowa kluczowe. W ten sposób zarządzasz okazjami biznesowymi i śledzisz na bieżąco publikowane na Aleo zapytania ofertowe i aukcje.

Jak zarządzać słowami kluczowymi w powiadomieniach o przetargach publicznych?

Słowa kluczowe mogą spełniać dwie funkcje:

 • ograniczać ilość powiadomień o przetargach publicznych, zawierających dane słowo kluczowe, w ramach obserwowanych kategorii. Aby włączyć ten tryb, należy zaznaczyć checkbox "Ogranicz rezultaty wyszukiwań po słowach kluczowych" w ustawieniach powiadomień,
 • rozszerzać ilość powiadomień o przetargach publicznych, zawierających dane słowo kluczowe, niezależnie od obserwowanych kategorii. Aby włączyć ten tryb, należy odznaczyć checkbox "Ogranicz rezultaty wyszukiwań po słowach kluczowych" w ustawieniach powiadomień.

 

Obserwowane kategorie

 

Czym są kategorie Aleo?

Kategorie to mapa branż. Powstała po to, aby łatwo odnaleźć lub skategoryzować firmy, ich produkty według dziedzin działalności. Aleo posługuje się trzypoziomowym drzewem kategorii, które dzieli branże na główne i przypisuje im ich podkategorie.

Moje kategorie - jak je dodać?

W czasie rejestracji system poprosi o wybranie branży aktywności Twojej firmy. W każdej chwili można przypisać dodatkowe branże. Aby to zrobić, kliknij w prawym górnym rogu ikonę Ustawienia -> Ustawienia powiadomień -> Dodaj kategorie do obserwowanych.

Po co dodawać kategorie do obserwowanych?

W wyniku określenia interesujących Ciebie kategorii, będziesz otrzymywał powiadomienia o wydarzeniach na Aleo, związanych z tymi branżami, które Ciebie interesują najbardziej. Informacje o nowych zapytaniach ofertowych czy aukcjach, widoczne są bezpośrednio na stronie głównej Moje biuro. Dzięki tej funkcji oszczędzasz czas, bo szybciej i sprawniej reagujesz na najnowsze szanse biznesowe Aleo.


 

Katalog produktów i usług

 

Czym jest katalog produktów?

Możesz w każdej chwili wypromować swoją ofertę, tworząc katalog produktów i usług. Będzie on widoczny w wyszukiwarce Aleo oraz na profilu Twojej firmy. Własny katalog produktów pomoże Ci zwiększyć sprzedaż i pozyskać nowych odbiorców.

Jak importować do katalogu wiele pozycji na raz?

Jeśli posiadasz katalog produktów w formacie XML, możesz w prosty sposób zaimportować go do serwisu. W tym celu kliknij Moje biuro -> Sprzedaż -> Katalog produktów -> Import produktów. Możesz także ręcznie dodawać, usuwać i edytować pojedyncze pozycje.

Aktualizacja stanów magazynowych - specyfikacja pliku

Codziennie rano Aleo pobiera listę produktów z ich dostępnością. W ten sposób aktualizują się stany magazynowe produktów Twojej firmy na Aleo.

Do prawidłowej aktualizacji tych danych potrzebne są:

 • ID produktu (takie same jak ID produktu w katalogu Aleo);
 • status dostępności produktu wyrażony tagiem <instock>.

Ustawienia statusu dostępności produktów;

 • jeżeli produkt nie zawiera tagu <instock> - status produktu zmieni się na niedostępy;
 • jeżeli produkt zawiera tag <instock>0 - status produktu zmieni się na niedostępy;
 • jeżeli produkt zawiera tag <instock>1 - status produktu zmieni się na dostępy.

Jak stworzyć katalog dla firmy usługowej?

Jeśli oferujesz usługi, których cen nie da się jasno określić, możesz stworzyć taką pozycję w swoim katalogu. Należy wówczas odpowiednio opisać usługę, nie podając jej stałej ceny, tak, aby potencjalni klienci wysyłali indywidualne zapytania o wycenę.

Jak działają ceny pozycji w katalogu?

Proponujemy kilka formatów cen w Twoim katalogu, dzięki czemu możesz wybrać najbardziej odpowiednią cenę dla danego produktu. Przykładowe opcje cen: zastosowanie przedziału cenowego, pokazywanie lub ukrywanie cen. Te elementy mają na celu uelastycznienie Twojej oferty. A firmy zainteresowane Twoimi produktami same będą wysyłać prośbę o indywidualna wycenę.

Jak zarządzać katalogiem?

W katalogu masz wiele opcji zarządzania produktami. Możesz na przykład ustawiać status dostępności produktu czy uelastycznić jego cenę stosując przedział cenowy. Ważne jest, abyś dla każdej pozycji wybrał kategorie najlepiej do niej pasujące, dzięki czemu potencjalni klienci szybciej znajdą produkt odpowiadający ich potrzebom.

Jak zarządzać cennikami?

W dowolny sposób możesz zarządzać cennikami Twoich produktów. Możesz na przykład ustawić indywidualne cenniki, dedykowane tylko dla wybranych firm czy dla stałych odbiorców. Nie będą one widoczne dla innych firm. To przykład idealnego rozwiązania dla klientów, z którymi wiążą Cię dłuższe umowy współpracy.


Do góry

Wsparcie

 

 

Czat

 

Czym jest Czat?

Jest to narzędzie dodatkowo wspierające komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Zespołem Obsługi Klienta Aleo. Uruchomiliśmy czat, aby zwiększyć jakość obsługi naszych Klientów. Chcemy w ten sposób na żądanie i w każdej chwili służyć pomocą naszym użytkownikom.

Zespół Obsługi Klienta

Konsultanci Aleo to specjaliści wsparcia procesów zakupowych. W każdej chwili odpowiedzą na pytania techniczne, odnoszące się na przykład do tworzenia zapytań ofertowych, aukcji lub ofertowania. Dodatkowo, będziemy pomocni w przypadku pytań związanych z polityką zakupową, strategią negocjacyjną czy doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów i procesów.

Godziny pracy konsultantów Aleo

Konsultanci Aleo pozostają do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 od 17:00. Na wiadomości otrzymane poza wskazanymi godzinami odpowiemy w kolejnym dniu roboczym drogą mailową.


 

Doradztwo zakupowe

 

Jak działa Doradztwo Zakupowe?

W Aleo pracują eksperci zakupowi, którzy pomogą Ci w reorganizacji procesów zakupowych w Twojej firmie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z pracownikami Aleo przez czat lub pod adresem pomoc@aleo.com

W czym mogą mi pomóc konsultanci zakupowi Aleo?

Nasi eksperci mają szeroką wiedzę branżową i chętnie pomogą w określeniu polityki zakupowej, strategii negocjacyjnej, doradzą w zakresie optymalizacji kosztów i procesów zakupowych Twojej firmy.

Czy konsultanci Aleo pomogą mi znaleźć nowych Dostawców?

Na Aleo zarejestrowanych jest ponad 50 tysięcy firm. Zespół Obsługi Klienta oraz Zespół Doradztwa i Rozwoju Biznesu stale pracują nad zwiększeniem liczby dostawców. Dodatkowo, Konsultanci zapraszają dostawców z Aleo i spoza platformy do publikowanych zapytań ofertowych i aukcji.


Do góry

Bezpieczeństwo

 

 

Poufność danych

 

Czy inni oferenci widzą moje oferty, składane w odpowiedzi na zapytanie lub aukcję?

Twoje oferty są widoczne wyłącznie dla organizatora danego zapytania lub aukcji. Tak samo jak pozostali oferenci, nie masz wglądu w oferty konkurencji. Oznacza to, że nie możesz przejrzeć szczegółów ich ofert i załączników do nich. W zapytaniu ofertowym widzisz wyłącznie swoją ofertę, natomiast w przypadku aukcji zakupowej poza wyświetleniem swojej oferty możesz sprawdzić swój ranking, zobaczyć najlepszą cenę w licytacji oraz, jeśli organizator zezwolił, ofertę cenową będącą w rankingu bezpośrednio przed Tobą.

Czy oferenci mogą się ze sobą porozumiewać?

W trakcie zapytania lub aukcji oferenci nie mają możliwości kontaktu z pozostałymi uczestnikami - nie mają oni nawet informacji o tym, kto jeszcze bierze udział w postępowaniu. Takie podejście utrudnia ewentualną zmowę cenową, dzięki czemu organizator zapytania lub aukcji może zebrać najlepsze oferty z rynku.

Jak są chronione moje dane, które podaję w trakcie tworzenia zapytania, aukcji czy oferty?

Sam decydujesz o tym, kto będzie miał wgląd do tworzonego przez Ciebie zapytania i aukcji. Możesz to uczynić, wybierając czy aukcja/zapytanie ma charakter publiczny czy zamknięty, gdzie jednostkowo wskazujesz firmy, które otrzymają dostęp do szczegółów.

Cała komunikacja pomiędzy Tobą a naszymi serwerami odbywa się w bezpieczny i szyfrowany sposób. Używamy do tego 128-bitowego szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo dla Twojego bezpieczeństwa, wykorzystujemy certyfikat SSL typu EV (extended validation), żebyś zawsze wiedział kto jest właścicielem strony. Na pasku adresu swojej przeglądarki, obok zielonej kłódki, zobaczysz dodatkowo nazwę właściciela serwisu, czyli ING Usługi dla Biznesu S.A. Dzięki temu wiesz, że żadna inna strona nie podszyła się pod nas, próbując wyłudzić od Ciebie dane (phising).

Co inni o mnie wiedzą?

Informacje, które podajesz na swoim profilu, są widoczne dla pozostałych użytkowników naszego serwisu. Twoje oferty w katalogu, publiczne aukcje, publiczne zapytania, a także wizytówka Twojej firmy mogą być wyświetlone przez wszystkich odwiedzających serwis. Pamiętaj jednak, że możesz ukryć wiele informacji, publikować wydarzenia zamknięte, które będą widoczne tylko dla tych użytkowników, których zaprosisz. Dodatkowo, zarówno odebrane, jak i wysłane zamówienia są do wglądu wyłącznie dla Ciebie i Twojego kontrahenta.