Faktura korygująca a nota korygująca - różnice

Faktura korygująca a nota korygująca - różnice

Przy wystawianiu faktur zdarzają się pomyłki. W zależności od rodzaju błędu należy wystawić fakturę korygującą lub notę korygującą. Czym różnią się te dwa dokumenty i kiedy należy je wystawić? Sprawdź w naszym tekście.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest faktura korygująca i jak powinna wyglądać;
✔ czym jest nota korygująca;
✔ jakie są różnice między fakturą a notą korygującą.

Faktura korygująca

Fakturę korygującą może wystawić tylko i wyłącznie podmiot uprawniony do jej wystawiania, czyli sprzedawca. Korekta faktury może dotyczyć:

 • danych formalnych, na przykład numeru NIP czy adresu;
 • pozycji na fakturze, na przykład błędnych stawek VAT, błędnych kwot.

Faktura korygująca dane formalne nie jest księgowana, a jedynie podpinana pod oryginalną fakturę. Z kolei korekta pozycji na fakturze obowiązkowo musi zostać zaewidencjonowana.

Pozycje na fakturze, które mogą stać się przedmiotem korekty, to:

 • stawka VAT
 • cena
 • ilość sztuk towaru
 • upusty, zniżki, rabaty - powodują zmianę ceny.

Zmiany pozycji na fakturze powodują zmiany w jej księgowaniu. Często błędy w stawce VAT czy cenie towaru wymagają cofnięcia się do okresu, w którym faktura została wystawiona i ujęta w księgowaniu.

Jeśli natomiast po jakimś czasie wystąpiły okoliczności, takie jak zwrot czy upust, to księgowanie korekty odbywa się w bieżącym okresie.

Dodatkowo wystawienie faktury korygującej wymaga potwierdzenia, że druga strona, czyli odbiorca, jest świadomy korekty i jej warunki uzgodnione są z wystawcą. Potwierdzenie może mieć formę:

 • podpisu na kopii korekty faktury,
 • potwierdzenia przyjęcia listu poleconego z poświadczeniem odbioru,
 • faksu lub e-maila z potwierdzeniem otrzymania korekty faktury,
 • pisma z potwierdzeniem otrzymania korekty faktury.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca to ważny dokument, który, aby rozpatrywać go jako korektę faktury, powinien zawierać określone elementy, takie jak:

 1. oznaczenie KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA
 2. numeracja zgodna z ustalonym systemem numeracji korekt faktur
 3. data wystawienia
 4. dane, które ulegają korekcie
 5. przyczyna korekty
 6. prawidłowa treść po korekcie.

Nota korygująca

W przeciwieństwie do faktury korygującej, notę korygującą może wystawić jedynie nabywca towaru czy też usługi. Błędy, jakie może korygować notą, to:

 • błędny adres
 • błędna data sprzedaży, odbioru, płatności
 • błędny numer NIP
 • błędna nazwa firmy, oznaczenie towaru lub usługi.

Przepisy nie regulują okresu, w jakim nabywca może wystawić notę korygującą. Nota korygująca musi jednak zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury. Forma akceptacji nie jest określona w ustawie, jednak najczęściej przybiera formę podpisu na nocie korygującej.

Po akceptacji nota powinna zostać podpięta pod fakturę, której dotyczy.

Jakie elementy powinna zawierać nota korygująca?

Nota korygująca powinna zawierać:

 1. oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA
 2. numerację zgodną z ustalonym systemem numeracji not korygujących
 3. nazwę i adresy kontrahentów faktury
 4. dane z faktury, których dotyczy nota
 5. wskazanie treści korygowanej oraz jej prawidłowe brzmienie.

Faktura korygująca a nota korygująca - podsumowanie różnic

Choć nazwy tych dwóch dokumentów są zbieżne, to treści jakich dotyczą, są różne. W poniższej tabeli wskazaliśmy najważniejsze różnice, które ułatwią rozróżnienie, kiedy należy wystawić który z dokumentów.

Cecha Faktura korygująca Nota korygująca
kto wystawia? sprzedawca nabywca
czego dotyczy? danych finansowych błędów opisowych faktury
czy wymaga zaksięgowania? tak nie
kiedy jest wystawiana? niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które wymaga korekty (maksymalnie 5 lat) w dowolnym momencie

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/doplSDELX7E

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT i co należy o niej wiedzieć?

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT i co należy o niej wiedzieć?

Dokonywanie jakichkolwiek transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wystawienia faktury VAT. Dokument ten stanowi potwierdzenie realizacji określonego zlecenia – dostarczenia produktu lub usługi.

Jak odzyskać pieniądze od kontrahenta z niezapłaconych faktur?

Jak odzyskać pieniądze od kontrahenta z niezapłaconych faktur?

Skala problemu liczby i wartości niezapłaconych faktur i długów wobec kontrahentów wzrasta, co wyraźnie pokazuje jaki wpływ na gospodarkę oraz na terminowość rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami ma pandemia COVID-19. Dla wielu przedsiębiorców nie jest to, niestety, dobra wiadomość. Jak przeciwdziałać takim praktykom i jak odzyskiwać należności od kontrahentów? Odpowiadamy w najnowszym wpisie.

Refakturowanie – czym jest i kiedy można je stosować?

Refakturowanie – czym jest i kiedy można je stosować?

Choć definicji refakturowania nie znajdziesz w przepisach podatkowych, praktyka ta na dobre zadomowiła się w rzeczywistości polskich przedsiębiorców. Dzięki refakturze możesz przenieść koszty usług na podmiot, który rzeczywiście z nich korzysta, np. przy wynajmie lokalu. Poznaj zasady refakturowania i związane z nim obowiązki podatkowe.

Czym jest prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy?

Czym jest prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy?

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany, które wprowadziły pewne ułatwienia dla przedsiębiorców, między innymi prawo do popełnienia błędu. Czym ono jest i komu przysługuje? Wyjaśniamy w naszym wpisie.