Wyszukiwarka REGON

Skorzystaj z wyszukiwarki REGON i odszukaj działające w Polsce podmioty gospodarcze.

REGON (akronim od wyrażenia Rejestr Gospodarki Narodowej) to rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny w tym rejestrze. Do rejestru wpisane są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne) oraz jednostki lokalne wymienionych wyżej podmiotów. Rejestr REGON jest aktualizowany na bieżąco dzięki danym dostarczanym przez 16 terenowych urzędów statystycznych z całej Polski.

Numer REGON jest przypisany do osoby fizycznej na zawsze. Jeśli na przykład zlikwiduje ona działalność, a po jakimś czasie zacznie nową, to REGON pozostaje niezmienny. Od 1998 roku rejestr REGON jest prowadzony w oparciu o ustawę z 1995 roku o statystyce publicznej. Na podstawie REGON można ustalić nazwę firmy, imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, adres siedziby firmy, formę prawną prowadzonej działalności, formę własności, formę dokonanej rejestracji podmiotu, wykaz rodzajów działalności, liczbę pracujących, datę założenia, zawieszenia oraz zakończenia działalności.

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, aby znaleźć szukaną przez Ciebie firmę:

 
  • Wszędzie
  • Baza Dostawców
  • Zapytania ofertowe
  • Aukcje zakupowe
  • Przetargi publiczne
  • Katalog produktów i usług
  • Aukcje wyprzedażowe
Szukaj