Obserwuj kategorię

Soki i napoje (49)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Zakup i dostawa produktów ogólnospożywczych na potrzeby żywienia w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Przebendowskiego 1, 84200 , Wejherowo, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2: Część I – artykuły sypkie Część II – przetwory owocowo-warzywne, przyprawy, tłuszcze, makarony i inne artykuły spożywcze.

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
ul. Helclów 2, 31148, Kraków, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
ul. Park 4, 42690, Tworóg, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych w 2018 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1, 65186 , Zielona Góra, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2018 rok – pakiety.

Szkoła Podstawowa Nr 50
ul. Czeska 38, 51113 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Sobków.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
ul. Źródłowa 4, 28305 , Sobków, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 38, 41605 , Świętochłowice, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91048 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 63/ZP/WTiZ/17)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobkach nr 56, 58, 58

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02511 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu – 12 części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
ul. Lubomelska 42372, 20704 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Narewce

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odbiór ścieków dla budynku w Poznaniu, przy ul. Dojazd 10 B

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Dojazd 30, 60631 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków będących w trwałym zarządzie MOPR w Bytomiu w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16, 41902 , Bytom, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie – 9 Części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
ul. Lubomelska 42372, 20704 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody do budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Mężeninie, Mężenin 29 18-312 Rutki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15703 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, artykułów sypkich i przetworów spożywczych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27, 61459 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa żywności do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, z podziałem na zadania (liczba zadań 3), odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa.

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Wolska 5, 20411, Lublin, Polska

Data nie została określona

Soki i napoje owocowo-warzywne

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00902 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na statek rybacki Baltica GDY-100

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81332 , Gdynia, Polska

Data nie została określona

Dostawy produktów spożywczych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99200 , Poddębice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w roku 2018

Dom Pomocy Społecznej w Sucharączku
Suchorączek 51, 89410 , Więcbork, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2018

Zespół Szkół
ul. Unicka 5, 21110 , Ostrów Lubelski, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa w 2018 r. artykułów spożywczych dla potrzeb Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46200 , Kluczbork, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48210 , Biała, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej/ mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2018.

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02353 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW PRZETWORZONYCH

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą różnych artykułów spożywczych na rzecz DPS „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego
ul. Cyrana 10, 42700 , Lubliniec, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48210 , Biała, Polska

Data nie została określona

DD/ZP 2232/1/2018

Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16, 57300 , Kłodzko, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody mineralnej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021

Jednostka Wojskowa Nr 6021
Żwirki i Wigury 9/13, 00909, Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz” (nr postępowania ZP-5/OSIR/2017).

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
ul. Potocka 1, 01652 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa soków owocowych i warzywnych.

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110, 04470, Warszawa, Polska

Data nie została określona

BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW Część I postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów i Glina wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości: Dąbrówka, Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Glina, Pogorzel, Jatne gm. Celestynów. Część II postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów, pompowni wody w Ponurzycy wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki gm. Celestynów

Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5, 05430 , Celestynów, Polska

Data nie została określona

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie 2018 rok”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03772 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Warzywa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02-511, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Dostawy w roku 2018 artykułów spożywczych

Śląski Ogród Zoologiczny
ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41501 , Chorzów, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim – 12 części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
ul. Lubomelska 42372, 20704 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – napojów do Restauracji Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu w podziale na 4 części: 1. Kawa, Herbata, 2.Woda, 3 Soki, 4. Napoje orzeźwiające

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
ul. Ratuszowa 6, 58304 , Wałbrzych, Polska

Data nie została określona

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40074 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2, 18200 , Wysokie Mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Woda pitna

Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 65

Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Duracza 7, 85791 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2018 r."

Zespół Szkół w Malawie
Malawa, 36007 , Malawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71, 02903 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MILANÓWKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Piotra Skargi w Milanówku
Królewska 69, 05822, Milanówek, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów żywnościowych do Ewangelickiego Domu Opieki ARKA Parafii Św. Trójcy w Mikołajkach

Ewangelicki Dom Opieki ARKA Parafii Ewangelicko-Augsburskiej im. Św. Trójcy
Plac Kościelny, 11730 , Mikołajki, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Powiatowa Bursa Szkolna
ul. Koszalińska 2, 77300 , Człuchów, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: