Obserwuj kategorię

Inne (235)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z5

Dostawa systemu do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu krwi żylnej i autogennych komórek macierzystych ze szpiku wraz z dzierżawą wirówki.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59, 87100, Toruń, Polska

231 dni 02 godz.

do 2018-12-10 09:30

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z udostęnieniem instrumentarium

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10, 38100 , Strzyżów, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych Cobas b 123. ZP-ZWR/04/18.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Węgrzynowicza 13, 84300, Lębork, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do barwień immunohistochemicznych

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66A, 45060 , Opole, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65046 , Zielona Góra, Polska

Data nie została określona

dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500 oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26, 38500 , Sanok, Polska

Data nie została określona

Dostawy: odczynników, testów,podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów.

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
ul. Szpitalna 13, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65046 , Zielona Góra, Polska

Data nie została określona

Przetargu nieograniczonego 1/PN/D/PL/2018 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73110 , Stargard Szczeciński, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników krwi do analizatorów ABL 90 FLEX oraz AQT 90 dla SOR

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27, 72300 , Gryfice, Polska

Data nie została określona

Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44201 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do aparatury Pentra C 200

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa wapna sodowanego do aparatów do znieczuleń dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80952 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36, 97500, Radomsko, Polska

Data nie została określona

dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawy odczynników do hodowli identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatów.

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Ułańska 28, 99400 , Łowicz, Polska

Data nie została określona

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych do badań histologicznych, formaliny oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35055 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń markerów nowotworowych metodą immunohistochemiczną wraz z dzierżawą aparatów medycznych kompatybilnych z w/w metodą.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85796 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań serologicznych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą aparatury

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 19, 85826, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Zakup i sukcesywną dostawa materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii i wad genetycznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4, 02005 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawy stymulatorów do neuromodulacji

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44, 85667 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10, 38100 , Strzyżów, Polska

Data nie została określona

Dostawa protez stawu biodrowego

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. Schinzla 13, 27600 , Sandomierz, Polska

Data nie została określona

ZP/PN/2017/87 - implanty, artroskopia II

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
ul. Jana Pawła II 2, 57320 , Polanica-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 41400 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego ich wykonanie do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08110 , Siedlce, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatora koagulologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5, 66213 , Skąpe, Polska

Data nie została określona

dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7, 98200 , Sieradz, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej, 39460 , Nowa Dęba, Polska

Data nie została określona

„Sukcesywne dostawy materiałów do prowadzenia badań histopatologicznych z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego do mikrobiologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mossego 17, 62065 , Grodzisk Wielkopolski, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej- wyczerpanie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5, 42141 , Przystajń, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, zużywalnego sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20059 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10719 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4, 22300 , Krasnystaw, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz implantów ortopedycznych do SPZOZ – Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
ul. Kraszewskiego 142, 33380 , Krynica - Zdrój, Polska

Data nie została określona

dostawa sond specyficznych do FISH, sond malujących do FISH wg pakietów 1-3

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa płynów infuzyjnych,płynów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz metronidazolu do wlewów dożylnych wraz z użyczeniem pomp.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14, 34400 , Nowy Targ, Polska

Data nie została określona

Dostawa implantów i innych materiałów ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krakowska 31, 32700, Bochnia, Polska

Data nie została określona

Dostawa testów laboratoryjnych i szczepów bakteryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26A, 15959 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i wzorców do chromatografii jonowej

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85018 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, testów i innych artykułów wraz z dzierżawą analizatorów w rozbiciu na 4 samodzielne części

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
ul. Klonowa 1, 46300 , Olesno, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Materiały medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549, Łódź, łódzkie, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10228, Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z5