Obserwuj kategorię

Maszyny produkcyjne i części (34)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Dwuwrzecionowe urządzenie do wiercenia wysoko precyzyjnych płytek drukowanych

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11, 03450, Warszawa, Polska

Data nie została określona

dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80862, Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05090 , Raszyn, Polska

Data nie została określona

dostawa pompy próżniowo nadciśnieniowej - KC-zp.272-20/18

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30059, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05090 , Raszyn, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawę akcesoriów mechanicznych i mechatronicznych na kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji” – 3 części.

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13, 42217, Częstochowa, Polska

Data nie została określona

Osobiste pompy insulinowe

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka, 01211 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa narzędzi skrawających i oprzyrządowania technologicznego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/101/AL

Politechnika Śląska
Akademicka 2A, 44100, Gliwice, Polska

Data nie została określona

Wiertarko-frezarka do precyzyjnych płytek drukowanych

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11, 03450, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22400 , Zamość, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki i testowania podzespołów silników spalinowych

Łukasz Pakuła Stacja Obsługi Pojazdów Pacar Servis
Szóstaki 20, 26230, Radoszyce, Polska

Data nie została określona

Dostawa płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem.

Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28, 04703 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż urządzeń i osprzętu krawieckiego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego w zwodzie technik mechanik i technik przemysłu mody w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy zlokalizowanym przy ul Słonecznej 19.

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
ul. Słoneczna 19, 85348 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

„Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektów pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 oraz „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w podziale na 7 Części”.

Miasto Kalisz
Główny Rynek 20, 62800 , Kalisz, Polska

Data nie została określona

Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6, 41709 , Ruda Śląska, Polska

Data nie została określona

Dostawa gwoździ krętarzowych, staplerów liniowych oraz suszarki przelotowej z podziałem na 3 części- zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14200 , Iława, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.

Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1, 43155 , Bieruń, Polska

Data nie została określona

Dostawa frezarki CNC dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Dostawa separatora opto - pneumatycznego do wydzielenia frakcji tworzyw sztucznych lub papieru wraz z montażem oraz uruchomieniem

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
ul. Kościelna 7, 32620 , Brzeszcze, Polska

Data nie została określona

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, MJO oraz MBP w Gliwicach

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21, 44100 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA NARZĘDZI I POZOSTAŁEGO SPRZĘTU INFRASTRUKTURY DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2WOG

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102, 50984 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wyposażenia dodatkowego dla budynków komunalnych w Nieboczowach” W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, Komponent A „Budowa przeciwpowodziowego Zbiornika Racibórz”, Podkomponent A2 „Pozyskanie prawa dysponowania gruntami pod planowaną inwestycję”, Kontrakt A2–6 - dostawa wyposażenia dodatkowego dla budynków komunalnych w Nieboczowach ujęty w Planie Realizacji Zamówień Projektu pod pozycją ORFPP- A2-6

Gmina Lubomia
Szkolna 1, 44360 , Lubomia, Polska

Data nie została określona

Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5, 33200 , Dąbrowa Tarnowska, Polska

Data nie została określona

Obrabiarki do obróbki metali

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114, 02-256, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana, 22304 , Siennica Różana, Polska

Data nie została określona

Zakup osprzętu do maszyn i narzędzi – tarcz, wierteł i brzeszczotów

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14, 81213 , Gdynia, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: