Ochrona danych osobowych i publicznych

ALEO.com prowadzona przez ING Usługi dla Biznesu S.A. („my”) to największa polska internetowa baza informacji o firmach. Już ponad 70 tys. z nich założyło w ramach ALEO.com profil i dodało do niego dodatkowe informacje, zyskując bezpłatną reklamę w Internecie.

Jeżeli chcesz zweryfikować obecnego kontrahenta lub nowych partnerów biznesowych na ALEO.com dotarcie do dotyczących ich jawnych danych jest łatwe i szybkie. Już nie musisz przeszukiwać różnych rejestrów i korzystać z wielu stron, aby uzyskać pełny obraz danego podmiotu.

1. Dlaczego na ALEO.com publikujemy dane o firmach?

Publikowanie ogólnodostępnych danych o firmach (przedsiębiorcach i spółkach, w tym spółkach cywilnych) jest zgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego („ustawa o re-use”) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Dane na ALEO.com mają wyłącznie funkcję informacyjną. W jej ramach realizujemy cele takie jak:
» dążenie do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
» weryfikacja wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
» upowszechnianie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Publikując dane dbamy o transparentność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przy spełnieniu warunków legalnego wykorzystania informacji publicznych.

2. Jakie dane publikujemy na ALEO.com i skąd one pochodzą?

W ramach ALEO.com szczególnie dużą wagę przykładamy do wiarygodności publikowanych informacji i ich źródeł. Właśnie z tego powodu dane jakie publikujemy pochodzą z oficjalnych Biuletynów Informacji Publicznej oraz serwisów internetowych prowadzonych przez instytucje publiczne, a także z serwisu dane.gov.pl, będącego Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Publikowane dane (i ich źródła) obejmują:
» informacje rejestrowe pochodzące z bazy online CEIDG prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju,
» informacje rejestrowe pochodzące z bazy online KRS prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
» dokumenty finansowe firm (np. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności) pochodzące z portalu finansowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
» informacje o powiązaniach kapitałowych i osobowych, które prezentujemy dzięki łączeniu ogólnodostępnych informacji pochodzących z bazy KRS,
» informacje o przetargach publicznych, które pozyskujemy z:
- Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych,
- Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – TED (Tenders Electronic Daily) publikowanego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
- strony internetowej Agencji Mienia Wojskowego oraz
- Monitora Polskiego.

3. Czy dane o firmach publikowane na ALEO.com są aktualne?

Obok wiarygodności danych, ich aktualność to jedna z naczelnych zasad, w oparciu o którą funkcjonuje ALEO.com. Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom technologicznym zyskujesz pewność, że informacje, które publikujemy (np. dane rejestrowe) są aktualne względem informacji publikowanych w odpowiednich rejestrach publicznych. Oznacza to, że:
- zostały one wytworzone i ujawnione przez właściwą instytucję publiczną w związku z dokonanym wpisem (np. po ujawnieniu w KRS zmiany siedziby spółki),
- są one przez nas pozyskiwane (pobierane) na bieżąco, dzięki czemu „wizytówki” tworzone w ramach ALEO.com mogą być aktualizowane niezwłocznie po ujawnieniu zmian w rejestrze publicznym.

Pamiętaj jednak, że obowiązek aktualizowania danych wpisanych do rejestrów spoczywa zwykle na podmiocie, którego ten wpis dotyczy (tzn. na przedsiębiorcy). Podobnie jak instytucje publiczne prowadzące właściwe rejestry, tak i my nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że podmioty wpisane do rejestrów wywiązują się ze swoich obowiązków i zgłaszają aktualizacje danych.

4. W jakiej formie prezentujemy dane o firmach?

Na ALEO.com prezentujemy informacje w postaci tzw. „wizytówki” firmy, czyli zestawu danych opracowanych przez nas na podstawie publicznie dostępnych źródeł. Publikowane przez nas informacje sektora publicznego podlegają w związku z tym przetworzeniu. Oznacza to, że prezentując je, możemy w szczególności:
» skracać te informacje (np. posługiwać się skrótami form prawnych podmiotów, prezentować wyciągi ze sprawozdań z działalności, itp.),
» łączyć dane pochodzące z kilku rejestrów (np. prezentując informacje o powiązaniach kapitałowych i osobowych, w tym w postaci graficznej),
» zmieniać kolejność prezentowanych informacji oraz ich formę.

Nie modyfikujemy jednak treści informacji, w sposób który mógłby wpływać na ich wiarygodność.

Zarejestrowani użytkownicy („Użytkownicy”) mają możliwość uzupełnienia najważniejszych informacji w ramach swoich wizytówek, w tym danych kontaktowych, jeżeli w oficjalnych rejestrach nie zostały one podane, a także zamieszczenia logo, oferty czy opisu działalności. Wszystkie te informacje ułatwiają kontakt z firmą i promują jej produkty i usługi.

5. Czy ALEO.com sprzedaje dane?

Nie. ALEO.com nigdy nie sprzedaje danych. Zarówno wizytówki firm, jak i profile uzupełnione przez Użytkowników są bezpłatnie dostępne dla odwiedzających nasze strony internetowe.

6. Czy wykorzystujemy dane w celach marketingowych?

Firmy zarejestrowane na ALEO.com same decydują o możliwości wykorzystania ich danych w celach marketingowych. Użytkownicy mogą w każdej chwili zarządzać udzielonymi zgodami, z wykorzystaniem dostępnego w systemie formularza.

Danych z profili niezarejestrowanych nie wykorzystujemy w celach marketingowych. W szczególności nie wysyłamy spamu, ani nie prowadzimy telemarketingu z wykorzystaniem tych danych.

7. Czy publikujemy dane zastrzeżone w CEIDG?

W oficjalnym rejestrze można zastrzec dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Jeżeli dane te zostały ukryte, po aktualizacji przestaną być one widoczne również na ALEO.com. Natomiast nazwa firmy, jeden z adresów, kody PKD, status i data rozpoczęcia działalności, NIP, REGON, forma prawna – są to informacje, które muszą pozostać jawne i publicznie dostępne.

8. Nie udzielałam / nie udzielałem zgody na wykorzystanie moich danych. Dlaczego dane mojej firmy są na ALEO.com?

Nie musisz udzielać zgody, aby informacje o Twojej firmie były dostępne na ALEO.com, ponieważ są to dane jawne. Zgodnie z RODO oraz ustawą o re-use przetwarzamy te dane na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, co nie wymaga Twojej zgody.

9. Dlaczego dane pojawiają się w wyszukiwarce Google?

Jesteśmy otwartą i bezpłatną internetową bazą informacji o firmach, więc nasze strony są indeksowane w Google.

10. Co zrobić, żeby przestały się tam pojawiać?

Jeżeli nie chcesz, aby link do danych na Aleo.com wyświetlał się w Google, wypełnij formularz dostępny tutaj. My nie możemy zrobić tego w Twoim imieniu.

11. Czy mogę uaktualnić lub zmienić swoje dane?

Jeżeli widzisz element wymagający edycji, wyślij do nas zgłoszenie poprzez poniższy formularz. Alternatywnie, zarejestruj darmowy profil swojej firmy (https://aleo.com/pl/rejestracja) i przejdź do: Moje biuro -> Firma -> Profil firmy. W tym miejscu będziesz mógł zmienić adres e-mail lub telefon.

W przypadku, gdy informacje na ALEO.com są zgodne z danymi w rejestrach, a mimo to chcesz je zmienić, zgłoś się do CEIDG lub KRS lub innego właściwego rejestru / podmiotu publicznego. Po ich poprawieniu, automatycznie zaktualizujemy je na ALEO.com.

12. Dlaczego warto być na ALEO.com?

Upowszechniamy informacje o firmach, a także promujemy ich ofertę. ALEO.com to jednak znacznie więcej. Po rejestracji każdy Użytkownik może korzystać z wielu funkcji serwisu (np. z aukcji, zapytań ofertowych i przetargów publicznych). Tutaj przeczytasz o nich więcej. Udostępniamy również opcję zbierania opinii i ocen od kontrahentów, bo wiemy, że najlepsza reklama, to opinia zadowolonego klienta.

» Nad ochroną danych osobowych w ALEO.com czuwa Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Lilianna Rother-Obrączka.
Możesz się skontaktować z IOD pod adresem: [email protected] lub pisząc na adres: ING Usługi dla Biznesu S.A., ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

» Pamiętaj, zawsze masz prawo do zgłoszenia nam:
- prośby o poprawienie informacji o firmie,
- sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prośby o dostęp do Twoich danych i informację o sposobie ich przetwarzania.
Jak to zrobić? Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz.
Tutaj znajdziesz szczegółową Politykę Prywatności. Zapoznaj się z zawartymi w niej informacjami.

Formularz kontaktowy