Potwierdzenie profilu firmy

Dlaczego to ważne?

Potwierdzone profile zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na ALEO.com

Potwierdzenie profilu na ALEO

Jak potwierdzić profil firmy?

Aby potwierdzić profil firmy, wykonaj przelew na 1zł na indywidualny numer konta. Znajdziesz go w zakładce Moje biuro w lewej kolumnie.

Potwierdzenie profilu na ALEO

Przelewu należy dokonać z konta firmowego - przelew z innego konta nie zadziała. Firma zostanie potwierdzona w ciągu 2 dni roboczych, a przelana złotówka zostanie zwrócona.

Potwierdzenie profilu na ALEO

Klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego

Jeśli jesteś klientem ING, złóż wniosek w ING Business Online i po jego akceptacji przejdź na ALEO.com z automatycznie potwierdzonym profilem firmy.

Potwierdzenie profilu na ALEO