TMM System sp. z o.o.
Rokitnicka 31, 41-936 Bytom
NIP6262988599
TEL+48 602 785 100
Oceń firmę:
TMM System sp. z o.o.
NIP6262988599
KRS0000378776
Kapitał zakładowy55 100,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Rokitnicka 31, 41-936 Bytom

Numer telefonu

+48 602 785 100

O Firmie

Firma TMM SYSTEM Sp. z o.o. zajmuje się od 2011 roku głównie koordynacją inwestycji i wykonawstwem wszelkiego rodzaju nawierzchni, hydroizolacji i pracami remontowo - budowlanymi.

Oferta

Dysponujemy środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz wykwalifikowaną kadrą, umożliwiającymi należyte i terminowe wykonanie podjętych zobowiązań.
Siłą naszej firmy jest doświadczenie, przestrzeganie zasad obowiązujących w budownictwie i handlu oraz rzetelność w świadczeniu usług.
Prowadzona działalność remontowo-budowlana umożliwia nam terminowe i solidne wykonywanie powierzonych nam prac i zadań, w zależności od zapotrzebowania odbiorcy. Zakres wykonywania naszych usług prowadzimy na terenie całego kraju, jak i zagranicą zapewniając kompleksową i fachową obsługę logistyczną.

BUDOWNICTWO

  • projektowanie, nadzory i kierowanie budowami,
  • roboty ziemne,
  • budowa obiektów sportowych, fitnesów i placów zabaw,
  • remonty, wyburzenia i rozbiórki,
  • instalacje teletechniczne i elektryczne,
  • instalacje sanitarne, prace wykończeniowe
  • hydroizolacje

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TMM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ROKITNICKA 31, 41-936 BYTOM

NIP

6262988599
Copy

REGON

241877080
Copy

KRS

0000378776
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-11-21

Adres rejestrowy

UL. ROKITNICKA 31, 41-936 BYTOM

Data rejestracji w KRS

2011-02-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-02-18

Sygnatura akt

RDF/467430/23/273

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Piotr Karol Szczęsny
Preazes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Marek Siwiec

100% 1102 udziałów o łącznej wartości 55.100,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 Spółka TMM SYSTEM prowadziła w roku 2017 działalność gospodarczą

 podobnie jak w roku poprzednim polegającą na robotach budowlanych

 związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.


 Uzyskane przychody netto z tytułu tej działalności wynoszą

 1.745.071,31PLN i są niższe od przychodu osiągniętego w roku 2016 o kwotę

 314.055,39 PLN.

 Suma poniesionych kosztów wynosząca 1.673.260,89 PLN jest niższa od

 kosztów poniesionych w roku 2016 o kwotę 266.426,42 PLN.

 Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 71.810,42 PLN.


 Osiągnięty zysk z działalności podstawowej pomniejsza różnica pozostałych

 kosztów i przychodów operacyjnych oraz różnica kosztów i przychodów

 finansowych. Tym samym spowodowało to, że rok 2017 dla Spółki zamyka się

 kwotą zysku brutto 80.932,66 PLN.

 Występowanie kosztów, których przepisy podatkowe nie pozwalają traktować

 jako koszty uzyskania przychodów zwiększają podstawę opodatkowania. Osiągnięty zysk w wysokości 70.729,66 PLN zostanie przeznaczony w całości

 na pokrycie strat z lat ubiegłych. Przedstawiając powyższe sprawozdanie Zarząd wnosi o:

    zatwierdzeniu bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017r.

    zamykającego się sumą bilansową 600.526,47 PLN,

 -   zatwierdzeniu rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do

    31.12.2017r. wykazującego zysk netto w wysokości 70.729,66 PLN,

 -   osiągnięty zysk w wysokości 70.729,66 PLN zostanie przeznaczony

    w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych,

    udzielenie skwitowania dla Zarządu za rok 2017.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,1
-59,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
2
0,8
0,7
-9,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,3
-0,1
0
101,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,3
-40,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,1
-0,2
-0,2
0,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,1
-48,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
-0,1
0
101,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-15,5
-9,4
0,2
9,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-15,5
-9,4
0,2
9,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-19,1
-47,9
-116,8
-68,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży