TMM System sp. z o.o.
Rokitnicka 31, 41-936 Bytom
TAX ID6262988599
Phone+48 602 785 100
Rate company:
TMM System sp. z o.o.
TAX ID6262988599
KRS0000378776
Share capital55,100.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Rokitnicka 31, 41-936 Bytom

Phone number

+48 602 785 100

About us

This text has been translated automatically

TMM SYSTEM Sp. z o.o. has been dealing since 2011 mainly with the coordination of investments and construction of all kinds of surfaces, waterproofing and renovation and construction works.

Offer

This text has been translated automatically

We have technical and organizational resources as well as qualified staff, enabling due and timely fulfillment of commitments.
The strength of our company is experience, adherence to the principles of construction and trade and reliability in the provision of services.
Renovation and construction activities enable us to carry out the tasks and tasks entrusted to us in a timely and reliable manner, depending on the needs of the recipient. The scope of our services is carried out throughout the country, as well as abroad, providing comprehensive and professional logistics services.

CONSTRUCTION

  • design, supervision and construction management,
  • earthworks,
  • construction of sports facilities, fitness centers and playgrounds,
  • repairs, demolition and demolition,
  • teletechnical and electrical installations,
  • sanitary installations, finishing works
  • waterproofing

Activity type

distributor, service provider

Register Data

Full name

TMM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ROKITNICKA 31, 41-936 BYTOM

NIP

6262988599
Copy

REGON

241877080
Copy

KRS

0000378776
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-11-21

Register Address

UL. ROKITNICKA 31, 41-936 BYTOM

Date of registration in KRS

2011-02-18

Date of commencement of economic activity

2011-02-18

Act signature

RDF/467430/23/273

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.21.Z - Electrical installation

43.29.Z - Other construction installation


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Piotr Karol Szczęsny
President Of The Management Board, 44 years old
shareholders
Marek Siwiec

100% 1102 udziałów o łącznej wartości 55.100,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

 Spółka TMM SYSTEM prowadziła w roku 2017 działalność gospodarczą

 podobnie jak w roku poprzednim polegającą na robotach budowlanych

 związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.


 Uzyskane przychody netto z tytułu tej działalności wynoszą

 1.745.071,31PLN i są niższe od przychodu osiągniętego w roku 2016 o kwotę

 314.055,39 PLN.

 Suma poniesionych kosztów wynosząca 1.673.260,89 PLN jest niższa od

 kosztów poniesionych w roku 2016 o kwotę 266.426,42 PLN.

 Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 71.810,42 PLN.


 Osiągnięty zysk z działalności podstawowej pomniejsza różnica pozostałych

 kosztów i przychodów operacyjnych oraz różnica kosztów i przychodów

 finansowych. Tym samym spowodowało to, że rok 2017 dla Spółki zamyka się

 kwotą zysku brutto 80.932,66 PLN.

 Występowanie kosztów, których przepisy podatkowe nie pozwalają traktować

 jako koszty uzyskania przychodów zwiększają podstawę opodatkowania. Osiągnięty zysk w wysokości 70.729,66 PLN zostanie przeznaczony w całości

 na pokrycie strat z lat ubiegłych. Przedstawiając powyższe sprawozdanie Zarząd wnosi o:

    zatwierdzeniu bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017r.

    zamykającego się sumą bilansową 600.526,47 PLN,

 -   zatwierdzeniu rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do

    31.12.2017r. wykazującego zysk netto w wysokości 70.729,66 PLN,

 -   osiągnięty zysk w wysokości 70.729,66 PLN zostanie przeznaczony

    w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych,

    udzielenie skwitowania dla Zarządu za rok 2017.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,4
0,3
0,1
-59,3
Total operating revenue Indicator description
2
0,8
0,7
-9,4
Gross profit / loss Indicator description
-0,3
-0,1
0
101,9
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,5
0,3
-40,4
Equity Indicator description
-0,1
-0,2
-0,2
0,9
Net profit / loss Indicator description
-0,3
-0,1
0
101,9
Current assets Indicator description
0,4
0,3
0,1
-48,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
18,7
Return on sales (ROS) Indicator description
-15,5
-9,4
0,2
9,6
Gross profit margin Indicator description
-15,5
-9,4
0,2
9,6
Equity ratio Indicator description
-19,1
-47,9
-116,8
-68,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector