Finansowanie Dostawców - terminy składania i realizacji zleceń

W przypadku przeprowadzenia przez Bank Finansowania Dostawców w opcji
Wydłużonego Okresu Finansowania, przekazanie środków na rachunek banku Kontrahenta nastąpi dla faktur potwierdzonych:
Waluta Przed 13:00 Po 13:00
Tryb normalny Tryb pilny lub przyspieszony* Tryb normalny Tryb pilny lub przyspieszony*
Uwaga, liczymy dni robocze dla odpowiedniego kalendarza - PLN i waluty wypłaty!
PLN Tego samego dnia Nie dotyczy Następnego dnia roboczego Nie dotyczy
Przelewy w ramach
ING
Tego samego dnia Nie dotyczy Następnego dnia roboczego Nie dotyczy
EUR w SEPA Tego samego dnia Nie dotyczy Następnego dnia roboczego Nie dotyczy
GBP, USD, EUR
poza SEPA i PLN zagranicę
+2 dni robocze Tego samego dnia +3 dni robocze Następnego dnia roboczego

* Tryb pilny lub przyspieszony wiąże się z dodatkową opłatą zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępnej na stronie ing.pl 

By sfinansować wierzytelność należy wprowadzić i potwierdzić dane faktur na Aleo najpóźniej w Terminie Płatności faktury do godziny 13:00 mając na uwadze, że transakcje zagraniczne lub wyrażone w walucie do innych banków (poza ING Bank Śląski S.A.) potwierdzone z nieodpowiednim wyprzedzeniem mogą nie dotrzeć na czas do banku Kontrahenta.

Sposób realizacji wcześniejszych spłat faktur (limitu) na Finansowanie Dostawców
Sposób spłaty Przed 13:00 Po 13:00
Realizacja Komentarz Realizacja Komentarz
Uwaga, liczymy dni robocze dla PLN, w których Bank wykonuje działalność (tj. z wyłączeniem sobót)
W Ostatecznym Terminie Zapłaty (OTZ) Jeśli na rachunku Klienta są zapewnione środki, tego samego dnia  Rozliczone najpóźniej do 15:00. Bank sam przystępuje do spłaty, jeśli na rachunku Klienta są zapewnione środki. Następnego dnia roboczego Rozliczone najczęściej do godziny 10:00 z datą wsteczną, jeśli środki były zapewnione w OTZ i w momencie spłaty nadal są dostępne.
Wcześniejsza spłata przez Aleo („SPŁAĆ”) W czasie rzeczywistym, tego samego dnia Spłata możliwa najpóźniej do 13:00 dnia poprzedzającego OTZ. Klient zapewnia, że ma środki na spłatę kapitału i odsetek z VAT. Następnego dnia roboczego Środki muszą być dostępne od godziny 7:00, w innym wypadku Bank odrzuca dyspozycję spłaty.
Przelew na rachunek do wcześniejszej spłaty Tego samego dnia Klient wykonuje przelew na rachunek spłat dla danej waluty wskazany na Aleo w Szczegółach umowy. Następnego dnia roboczego Rozliczone najczęściej do godziny 10:00 datą wpływu dyspozycji.
Dyspozycja Wiadomością Wiążącą w ING Business Tego samego dnia Klient zapewnia, że ma dostępne na rachunku środki na spłatę kapitału i odsetek z kwotą VAT. Następnego dnia roboczego Rozliczone najczęściej do godziny 10:00 datą wpływu dyspozycji lub zgodnie życzeniem Klienta.
W przypadku przeprowadzenia przez Bank Finansowania Dostawców w opcji Dyskonta (finansowanie przed Terminem Płatności), przekazanie środków na rachunek banku Kontrahenta nastąpi gdy:
Waluta Zlecenie przed 13:00 Zlecenie po 13:00
Tryb normalny Tryb normalny
Uwaga, liczymy dni robocze dla odpowiedniego kalendarza - PLN i waluty wypłaty! Bank nie ma wpływu na realizację transakcji przez inne banki, w szczególności banki pośredniczące w transakcjach zagranicznych.
PLN Tego samego dnia Następnego dnia roboczego
Przelewy w ramach
ING
Tego samego dnia Następnego dnia roboczego
EUR w SEPA Tego samego dnia Następnego dnia roboczego
GBP, USD, EUR
poza SEPA i PLN zagranicę
+2 dni robocze +3 dni robocze

UWAGA !
Finansowanie na dyskonto możliwe jest na minimum 5 dni roboczych przed Terminem Płatności faktury.