Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI
NIP5432184328
TEL600667555
Oceń firmę:
Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5432184328
KRS0000672330
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

Numer telefonu

600667555

Strona internetowa

www.zipe.pl

O Firmie

Przedsiębiorstwo Z.I.P.E. z Bielska Podlaskiego trudni się realizacją usług z dziedziny instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz systemów zabezpieczeń osób i mienia. Doświadczenie zdobywane od 2009 roku jest gwarancją wysokiej jakości realizowanych usług. Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne, energetyczne, elektryczne, odgromowe i teletechniczne. Świadczymy ponadto usługi z zakresu automatyki bram garażowych i wjazdowych oraz sterowania maszyn. Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy oprócz tego profesjonalne instalacje elektryczne dla budownictwa mieszkaniowego, usługowego oraz przemysłowego. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, oferujemy systemy alarmowe oraz instalację kamer, domofonów i wideodomofonów. Zapraszamy do współpracy. zipe.pl

Oferta

instalacje systemów alarmowych , fotowoltaika , instalacje elektryczne , elektryka , instalacje elektryczne Bielsk Podlaski , elektryka Bielsk Podlaski , fotowoltaika Bielsk Podlaski , instalacje fotowoltaiczne Bielsk Podlaski , inteligentny dom Bielsk Podlaski , smart home Bielsk Podlaski , wideodomofony Bielsk Podlaski , systemy alarmowe Bielsk Podlaski , automatyka bram wjazdowych Bielsk Podlaski , minikoparka Bielsk Podlaski , roboty ziemne Bielsk Podlaski

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

NIP

5432184328
Copy

REGON

366982525
Copy

KRS

0000672330
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2023-01-25

Adres rejestrowy

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

Data rejestracji w KRS

2017-04-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-04-04

Sygnatura akt

RDF/434019/22/36

Strona WWW

www.zipe.pl

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Mariusz Karbowski
Prezes Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
Joanna Karbowska

50% 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

Mariusz Karbowski

50% 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

PROKURA
Joanna Karbowska
samoistna, 37 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIALNOŚCI


1. INFORMACJE OGÓLNE


    Z.I.P.E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka") została utworzona

  dnia 16 luty 2017 roku aktem notarialnym nr 1080/2017

  Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

  Sądowego, pod numerem KRS 0000672330 Spółce nadano numer statystyczny REGON

  36982525, NIP 5432184328 Siedziba Spółki mieści się w Bielsku Podlaskim

  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.2. PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA SPÓŁKI JEST:


  Wykonywanie instalacji elektrycznych

  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

  Handel Roboty Budowlane


3. ORGANY SPÓŁKI


  Organem kierującym spółką jest zarząd

  Zarząd jest dwuosobowy - w skład zarządu wchodzi Mariusz Karbowski — Prezes Zarządu

  Marek Korowaj — Zastępca Prezesa Zarządu

  Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 wynosił — 50000 zł


4. KAPITAŁ SPÓŁKI


  Kapitał Własny spółki w okresie sprawozdawczym wynosił;

  Kapitał podstawowy — 50000 PLN

  Zysk z lat poprzednich — 0

  Zysk z roku 2017 — 48274,69


5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu

bilansowym, czyli po 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania

sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia

dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po

dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego

ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.


6.  POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH


W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie

połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.7.  SYTUACJA GOSPODARCZA


Spółka w okresie sprawozdawczym działała na rynku usług instalatorskich — wszelkiego typu

elektryki. Mimo dużej konkurencji i krótkiego stażu firma ma znaczący udział w rynku

lokalnym. przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Spółki wynik finansowy

został wypracowany na bardzo dobrym poziomie. Zarząd Spółki przewiduje, że firma dalej

będzie się rozwijać i osiągać lepsze wyniki finansowe poprzez wzmacnianie swojej pozycji na

rynku usług instalatorskich.


8.  FINANSOWANIE


W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania działalności gospodarczej były: środki

własne pochodzące z wpływów ze sprzedaży oraz kapitału początkowego.,9.  SZCZEGÓLNE ZDARZENIA


W okresie sprawozdawczym) nie zaistniały żadne istotne zdarzenia.


10. PODSUMOWANIE


Jak wynika z przedstawionych powyżej danych Spółka rozwija się w każdym z

istotnych obszarów działalności. Poszerza obecne i zdobywa nowe rynki Zarząd

optymistycznie patrzy w przyszłość i konsekwentnie realizuje przyjęte strategie, co w

niedługim czasie powinno spowodować dalsze znaczne wzrosty we wszystkich obszarach

działalności.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,9
3,7
7,3
100,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
1,3
1,1
-18,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,8
1,7
121,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,2
2,1
2,8
32,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,8
45,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0
-11,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,2
1
354,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,3
1,1
284
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,8
1,5
2,2
48,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,2
1
350,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,9
381,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
81,1
37,3
-43,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,8
5,2
12,5
7,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
25,4
36,2
60,5
24,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,9
7,5
14,3
6,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,7
6
13,6
7,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
81
97
16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,5
2,7
1,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,6
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży