Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI
TAX ID5432184328
Phone600667555
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Electrical installation Profile of company Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5432184328
KRS0000672330
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

Phone number

600667555

Website

www.zipe.pl

Register Data

Full name

Z.I.P.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

NIP

5432184328
Copy

REGON

366982525
Copy

KRS

0000672330
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2023-01-25

Register Address

UL. 11 LISTOPADA 53A, 17-100 BIELSK PODLASKI

Date of registration in KRS

2017-04-04

Date of commencement of economic activity

2017-04-04

Act signature

RDF/434019/22/36

Website

www.zipe.pl

Pkd codes

61.10.Z - Wired telecommunications activities

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

47.51.Z - Retail sale of textiles in specialised stores

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Mariusz Karbowski
Chairman Of The Board, 36 years old
shareholders
Joanna Karbowska

50% 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

Mariusz Karbowski

50% 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

proxies
Joanna Karbowska
spontaneous, 36 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIALNOŚCI


1. INFORMACJE OGÓLNE


    Z.I.P.E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka") została utworzona

  dnia 16 luty 2017 roku aktem notarialnym nr 1080/2017

  Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

  Sądowego, pod numerem KRS 0000672330 Spółce nadano numer statystyczny REGON

  36982525, NIP 5432184328 Siedziba Spółki mieści się w Bielsku Podlaskim

  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.2. PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA SPÓŁKI JEST:


  Wykonywanie instalacji elektrycznych

  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

  Handel Roboty Budowlane


3. ORGANY SPÓŁKI


  Organem kierującym spółką jest zarząd

  Zarząd jest dwuosobowy - w skład zarządu wchodzi Mariusz Karbowski — Prezes Zarządu

  Marek Korowaj — Zastępca Prezesa Zarządu

  Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 wynosił — 50000 zł


4. KAPITAŁ SPÓŁKI


  Kapitał Własny spółki w okresie sprawozdawczym wynosił;

  Kapitał podstawowy — 50000 PLN

  Zysk z lat poprzednich — 0

  Zysk z roku 2017 — 48274,69


5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu

bilansowym, czyli po 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania

sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia

dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po

dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego

ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.


6.  POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH


W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie

połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.7.  SYTUACJA GOSPODARCZA


Spółka w okresie sprawozdawczym działała na rynku usług instalatorskich — wszelkiego typu

elektryki. Mimo dużej konkurencji i krótkiego stażu firma ma znaczący udział w rynku

lokalnym. przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Spółki wynik finansowy

został wypracowany na bardzo dobrym poziomie. Zarząd Spółki przewiduje, że firma dalej

będzie się rozwijać i osiągać lepsze wyniki finansowe poprzez wzmacnianie swojej pozycji na

rynku usług instalatorskich.


8.  FINANSOWANIE


W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania działalności gospodarczej były: środki

własne pochodzące z wpływów ze sprzedaży oraz kapitału początkowego.,9.  SZCZEGÓLNE ZDARZENIA


W okresie sprawozdawczym) nie zaistniały żadne istotne zdarzenia.


10. PODSUMOWANIE


Jak wynika z przedstawionych powyżej danych Spółka rozwija się w każdym z

istotnych obszarów działalności. Poszerza obecne i zdobywa nowe rynki Zarząd

optymistycznie patrzy w przyszłość i konsekwentnie realizuje przyjęte strategie, co w

niedługim czasie powinno spowodować dalsze znaczne wzrosty we wszystkich obszarach

działalności.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,9
3,7
7,3
100,2
Liabilities and provisions Indicator description
1,7
1,3
1,1
-18,1
Equity Indicator description
0,6
0,8
1,7
121,5
Total assets Indicator description
2,2
2,1
2,8
32,4
Depreciation Indicator description
0
0,1
0
-11,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,6
0,8
45,6
Gross profit / loss Indicator description
0,5
0,2
1
354,5
EBITDA Indicator description
0,5
0,3
1,1
284
Current assets Indicator description
1,8
1,5
2,2
48,1
Net profit / loss Indicator description
0,5
0,2
0,9
381,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,5
0,2
1
350,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
81,1
37,3
-43,8
Return on sales (ROS) Indicator description
7,8
5,2
12,5
7,3
Equity ratio Indicator description
25,4
36,2
60,5
24,3
EBITDA margin Indicator description
8,9
7,5
14,3
6,8
Gross profit margin Indicator description
8,7
6
13,6
7,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
81
97
16
Current ratio Indicator description
1,4
1,5
2,7
1,2
Net debt to EBITDA Indicator description
0,1
0,6
0,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector