Zemar Kody Kreskowe sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 83-304 Załęże
NIP5892019714
TEL48586942660
Oceń firmę:
Zemar Kody Kreskowe sp. z o.o.
NIP5892019714
KRS0000569550
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Długa 1, 83-304 Załęże

Numer telefonu

48586942660

Strona internetowa

www.zemar.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

W naszej ofercie znajdą Państwo etykiety spełniające wymogi BRC, a więc produkty bezpieczne do pośredniego kontaktu z żywnością. Cała nasza produkcja działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Posiadamy ISO 9001:2008. Przez lata byliśmy znani przede wszystkim jako dostawca doskonałych jakościowo białych etykiet do drukarek kodów kreskowych. Obecnie firma rozwinęła dział etykiet do tego stopnia, iż jesteśmy w stanie przygotować naklejki w każdej technologii. Posiadamy maszyny mogące drukować fleksograficznie oraz cyfrowo. Ostatnią nowością jest wprowadzenie sitodruku. Nakłady oraz projekty nie stanowią dla nas bariery. Realizujemy zamówienia już od jednej sztuki do wielomilionowych nakładów. Współpracujemy z największymi koncernami na świecie jak i z małymi rodzinny firmami. Nie dzielimy Klientów na ważnych i mniej ważnych. Z wielką pasją realizujemy wszystkie projekty.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ZEMAR KODY KRESKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DŁUGA 1, 83-304 ZAŁĘŻE

NIP

5892019714
Copy

REGON

362194989
Copy

KRS

0000569550
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-03-24

Adres rejestrowy

UL. DŁUGA 1, 83-304 ZAŁĘŻE

Data rejestracji w KRS

2015-08-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-08-06

Sygnatura akt

RDF/506918/23/470

Strona WWW

www.zemar.pl

Kody Pkd

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Marcin Jaroń
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Marcin Jaroń

100% 10 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

I. Informacje o jednostce

  ZEMAR Kody Kreskowe Sp. z o.o. z siedzibą w Załężu ul. Długa 1, 83-304

Przodkowo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością i posiada osobowość prawną. Podmiot został zawiązany aktem

notarialnym z dnia 17 lipca 2015 r. (Repertorium A nr 543/2015) i wpisany do Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku, VIII

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569550. Spółka została utworzona na

czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego. W roku 2019 r. w skład

Zarządu Spółki wchodzili: Prezes Zarządu — Pan Marcin Jaroń

  Dominującym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pozostałych wyrobów

z papieru i tektury (PKD 17.29Z) oraz świadczenie usług w zakresie pozostałego drukowania

(PKD 18.12.Z).II. Przychody ze sprzedaży

  W roku 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów i produktów

w wysokości 13 061 242,65 zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2 %.III. Personel i świadczenia socjalne

  W roku 2019 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło 37 osób. Nie wypłacono

  świadczeń socjalnych.


IV. Finansowanie

  Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił: 1 419 145,83 zł.

Na tę wartość złożyły się: kapitał podstawowy w kwocie 10.000,00 zł, który dzieli się na 10

równych udziałów po 1 000,00 zł każdy, Kapitał rezerwowy w kwocie 1 384 719,93 zł oraz

zysk netto za 2019 r. w wysokości 24 425,90 zł.

  Na koniec okresu obrachunkowego Spółka nie posiada zobowiązań

długoterminowych, .V.   Przewidywany rozwój jednostki

    W roku 2019 r Spółka osiągnęła zamierzone cele. W 2020 r. Spółka w dalszym ciągu

będzie się starała rozwijać swoją podstawową działalność. Podejmie działania reklamowe

oraz marketingowe, które spowodują umocnienie pozycji na rynku jako dostawcy wysokiej

jakości produktów. Dodatkowo będzie dążyła do pozyskania klientów poza terytorium kraju,

w szczególności zwiększenie sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.VI.  Sytuacja majątkowa i finansowa

    W roku 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto z działalności w kwocie: 24 425,90 zł.

Nastąpił spadek w stosunku do roku ubiegłego. Jest to spowodowane poniesionymi nakładami

na środki trwałe, wyposażenie oraz wzrost kosztów płacy.

    W roku 2020 r. Spółka zamierza kontynuować działalność.

Głównymi celami jakie Spółka stawia sobie na rok 2020 jest:

- rozszerzenie produkcji i świadczenia usług oraz sprzedaży towarów

- rozszerzenie współpracy z kontrahentami zagranicznymi

- osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
14,3
17,5
22,9
30,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3
5,2
4,7
-9,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,3
3,5
7,6
115,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,3
8,8
12,4
40,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,8
2,2
1,1
-50,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,3
31,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,1
1,5
5,1
234,9
EBITDA Opis wskaźnika
1,2
1,8
5,4
206,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,5
7,1
9,2
30,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
1,5
5,1
233,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,9
1,2
4,1
228,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
38,2
35,1
53,6
18,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,1
7,1
17,9
10,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,6
40,3
61,6
21,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,6
10
23,5
13,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,7
8,7
22,2
13,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
63
108
76
-32
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1,4
1,9
0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1
-1,1
-0,2
0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży