XXL Palettenwerk sp. z o.o.
Kościuszki 16 /2, 81-704 Sopot
NIP5851468390
Oceń firmę:
XXL Palettenwerk sp. z o.o.
NIP5851468390
KRS0000499702
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Kościuszki 16 /2, 81-704 Sopot

Strona internetowa

http://www.xxlpalettenwerk.pl

O Firmie

Zajmujemy się produkcją i sprzedażą palet drewnianych, skupem i wymianą oraz obrotem wtórnym.

W naszej ofercie posiadmy nowe i używane palety przemysłowe, jednorazowe, a także typuEUR/EPAL. w wymiarach klasycznych oraz nietypowych na indywidualne zamówienie.

W ramach wynajmu (dzierżawy) palet dostarczamy naszym klientom wyłącznie bezpieczne i sprawdzone rozwiązania. Skupujemy wszelkiego rodzaju palety dobre i uszkodzone a także odbieramy złom paletowy oraz wystawiamy kartę przekazania odpadu, a na życzenie klienta segregacja palet odbywa się na terenie jego magazynu.

Palety uszkodzone jesteśmy w stanie wymienić na takie, które mogą być dopuszczone do obiegu. Wymieniamy również palety przemysłowe na palety EUR i odwrotnie. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, zezwalające na przeprowadzanie kompleksowych napraw płaskich konstrukcji paletowych.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują również wsparcie logistyczno-spedycyjne oraz dostawę palet drewnianych własnymi środkami transportu w każde miejsce w kraju i zagranicą. Zapewniamy odpowiednie warunki transportu, stosując system piętrowania palet, a także inne zabezpieczenia w postaci dodatkowych mocowań.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

XXL PALETTENWORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SMOLNA 1D, 81-877 SOPOT

NIP

5851468390
Copy

REGON

222041636
Copy

KRS

0000499702
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-02-14

Adres rejestrowy

UL. SMOLNA 1D, 81-877 SOPOT

Data rejestracji w KRS

2014-02-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-02-26

Sygnatura akt

RDF/569331/23/34

Strona WWW

http://www.xxlpalettenwerk.pl

Kody Pkd

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

77 - Wynajem i dzierżawa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD DZIAŁA JEDNOOSOBOWO POPRZEZ PREZESA ZARZĄDU
ZARZĄD
Rafał Tadeusz Jackowski
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Rafał Tadeusz Jackowski

100% 100 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES DO 01/STYCZEŃ/2019 DO 31/GRUDZIEŃ/2019

XXL Palettenwerk


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI


Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Zarząd Spółki przedstawia sprawozdanie z działalności jednostki za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019.


 W omawianym okresie Spółka prowadziła działalności w zakresie handlu, naprawy i sprzedaży opakowań drewnianych (głownie palet drewnianych) oraz transportu rzeczy.


 Spółka zatrudniała niezbędną ilość wykwalifikowanych pracowników mogących skutecznie i szybko realizować w ramach stosunku pracy potrzeby Spółki i wymagania klientów.


 W okresie objętym sprawozdaniem, jak również do dnia przyjęcia sprawozdania przez Zgromadzenie Wspólników nie zaistniały żadne szczególne okoliczności mogące mieć bezpośredni

wpływ na wynik finansowy i dalsze funkcjonowanie Spółki.
 W roku 2019 spółka pomimo rosnącej konkurencji w branży osiągnęła spory zysk. Świadczy to o trafnych decyzjach podejmowanych przez Zarząd Spółki. Spółka planuje w 2019 roku dalszy rozwój a co za tym idzie zwiększenie inwestycji oraz zwiększenie zatrudnienia oraz taboru transportowego. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
 Na rok 2020 Zarząd zaplanował pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie wysokiej jakości sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług transportowych. Spółka zachowuje płynność finansową, nie ma zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz ZUS.Szczegóły oraz sytuację finansową Spółki przedstawia załączone sprawozdanie finansowe.Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
22,6
38,6
34,7
-10,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,5
11,1
8,3
-25
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3
8,3
11,1
33,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,5
19,4
19,4
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2
5,9
5,4
-7,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,4
234,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
6,6
3,5
-47,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
6,7
3,9
-41,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
9,3
16,6
16,9
2,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
6,6
3,6
-46,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
5,3
2,8
-47,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,2
63,9
25
-38,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,8
13,8
8
-5,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
25,8
42,9
57,2
14,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,6
17,4
11,3
-6,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1
17
10
-7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
137
97
80
-17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,6
2,2
0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,8
-0,7
-1,2
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży