XXL Palettenwerk sp. z o.o.
Kościuszki 16 /2, 81-704 Sopot
TAX ID5851468390
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company XXL Palettenwerk sp. z o.o.
XXL Palettenwerk sp. z o.o.
TAX ID5851468390
KRS0000499702
Share capital100,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Kościuszki 16 /2, 81-704 Sopot

Website

http://www.xxlpalettenwerk.pl

About us

This text has been translated automatically

We manufacture and sell wooden pallets, purchase and exchange as well as secondary trade.

In our offer we have new and used industrial pallets, disposable ones, as well as EPUR / EPAL types. in classical dimensions and atypical for individual orders.

As part of the rental (lease) of pallets, we provide our clients only with safe and proven solutions. We buy all kinds of good and damaged pallets as well as pick up pallet scrap and issue a waste transfer card, and at the client's request segregation of pallets takes place in his warehouse.

We are able to replace damaged pallets with ones that can be put into circulation. We also exchange industrial pallets for EUR pallets and vice versa. We have appropriate certificates, allowing for comprehensive repairs of flat pallet constructions.

As part of our business, we offer comprehensive services that also include logistic and forwarding support as well as the supply of wooden pallets with our own means of transport to any place in the country and abroad. We provide the right transport conditions, using a pallet stacking system, as well as other security features in the form of additional fasteners.

We address our offer to both entrepreneurs and individual clients.

Register Data

Full name

XXL PALETTENWORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SMOLNA 1D, 81-877 SOPOT

NIP

5851468390
Copy

REGON

222041636
Copy

KRS

0000499702
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-02-14

Register Address

UL. SMOLNA 1D, 81-877 SOPOT

Date of registration in KRS

2014-02-26

Date of commencement of economic activity

2014-02-26

Act signature

RDF/569331/23/34

Website

http://www.xxlpalettenwerk.pl

Pkd codes

16.24.Z - Manufacture of wooden containers

02 - Forestry and logging

16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

33 - Repair and installation of machinery and equipment

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

55 - Accommodation

77 - Rental and leasing activities

81 - Services to buildings and landscape activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
ZARZĄD DZIAŁA JEDNOOSOBOWO POPRZEZ PREZESA ZARZĄDU
MANAGEMENT
Rafał Tadeusz Jackowski
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Rafał Tadeusz Jackowski

100% 100 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES DO 01/STYCZEŃ/2019 DO 31/GRUDZIEŃ/2019

XXL Palettenwerk


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI


Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Zarząd Spółki przedstawia sprawozdanie z działalności jednostki za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019.


 W omawianym okresie Spółka prowadziła działalności w zakresie handlu, naprawy i sprzedaży opakowań drewnianych (głownie palet drewnianych) oraz transportu rzeczy.


 Spółka zatrudniała niezbędną ilość wykwalifikowanych pracowników mogących skutecznie i szybko realizować w ramach stosunku pracy potrzeby Spółki i wymagania klientów.


 W okresie objętym sprawozdaniem, jak również do dnia przyjęcia sprawozdania przez Zgromadzenie Wspólników nie zaistniały żadne szczególne okoliczności mogące mieć bezpośredni

wpływ na wynik finansowy i dalsze funkcjonowanie Spółki.
 W roku 2019 spółka pomimo rosnącej konkurencji w branży osiągnęła spory zysk. Świadczy to o trafnych decyzjach podejmowanych przez Zarząd Spółki. Spółka planuje w 2019 roku dalszy rozwój a co za tym idzie zwiększenie inwestycji oraz zwiększenie zatrudnienia oraz taboru transportowego. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
 Na rok 2020 Zarząd zaplanował pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie wysokiej jakości sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług transportowych. Spółka zachowuje płynność finansową, nie ma zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz ZUS.Szczegóły oraz sytuację finansową Spółki przedstawia załączone sprawozdanie finansowe.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
22,6
38,6
34,7
-10,1
Liabilities and provisions Indicator description
8,5
11,1
8,3
-25
Equity Indicator description
3
8,3
11,1
33,3
Total assets Indicator description
11,5
19,4
19,4
0
Cash and cash equivalents Indicator description
2
5,9
5,4
-7,7
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,4
234,3
Gross profit / loss Indicator description
0,2
6,6
3,5
-47,3
EBITDA Indicator description
0,4
6,7
3,9
-41,4
Current assets Indicator description
9,3
16,6
16,9
2,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
6,6
3,6
-46,1
Net profit / loss Indicator description
0,2
5,3
2,8
-47,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
6,2
63,9
25
-38,9
Return on sales (ROS) Indicator description
0,8
13,8
8
-5,8
Equity ratio Indicator description
25,8
42,9
57,2
14,3
EBITDA margin Indicator description
1,6
17,4
11,3
-6,1
Gross profit margin Indicator description
1
17
10
-7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
137
97
80
-17
Current ratio Indicator description
1,1
1,6
2,2
0,6
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,8
-0,7
-1,2
-0,5
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector