Szlifmar
ul. Jagiellońska 25C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP8771464664
TEL+48 56 474 07 84
Oceń firmę:
Szlifmar
NIP8771464664
KRS0000347378
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Jagiellońska 25C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Numer telefonu

+48 56 474 07 84

Strona internetowa

www.szlifmar.pl

O Firmie

Nasza firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową, vansellingiem, serwisem oraz wynajmem maszyn i urządzeń przeznaczonych do: pracy w lesie, ogrodzie, budownictwie, wyposażenia zakładów produkcyjnych, usługowych, utrzymania zieleni oraz urządzeń do czyszczenia, odkurzania, mycia, odśnieżania.

Naszym klientom oferujemy również: narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy i budowlany, akcesoria meblowe i budowlane, artykuły metalowe, złączne i spawalnicze, materiały ścierne, artykuły BHP, lakiery samochodowe i meblowe, chemię samochodową, siatkę i panele ogrodzeniowe oraz kleje.

Więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SZLIFMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JAGIELLOŃSKA 25C, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

NIP

8771464664
Copy

REGON

280475157
Copy

KRS

0000347378
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-11-21

Adres rejestrowy

UL. JAGIELLOŃSKA 25C, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Data rejestracji w KRS

2010-02-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-02-04

Sygnatura akt

RDF/524569/23/331

Strona WWW

www.szlifmar.pl

Kody Pkd

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Krystian Michał Wandzlewicz
Członek Zarządu, 42 lata
Jan Maciejewski
Członek, 62 lata
Marek Nowiński
Prezes, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Marek Nowiński

91 udziałów o łącznej wysokośći 9.100 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Szlifmar Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność 1 kwietnia 2010r.

Spółka zajmuje się działalnością na obszarze

1. Działalność handlowa

2. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń

Rok 2017 był ósmym rokiem działalności Spółki


DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2017r Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę czterdziestu

pracowników, jednego w ramach umowy zlecenie oraz ucznia klasy II w zawodzie sprzedawca.

Zarząd w roku 2017 był trzyosobowy i składał się z:

Marka Nowińskiego — Prezesa Zarządu

oraz dwóch Członków Zarządu

Agnieszki Strzyżewskiej

oraz Jana Maciejewskiego.


DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka w 2017 roku rozwijała się dynamicznie odnotowując przyrosty sprzedaży i pozyskując nowych

klientów.

W 2017 roku łączna kwota przychodów netto wyniosła 17 102 477,17 zł przy kosztach netto

działalności operacyjnej w wysokości 16 398 687,48 zł. Spółka zakończyła rok obrotowy na dzień

31 grudnia 2017 roku zyskiem brutto w wysokości 703 789,69 zł.

W ciągu roku prowadzono prace dostosowywania wersji programu magazynowo-księgowego.

Rozwijamy sprzedaż urządzeń i materiałów specjalistycznych dla produkcji, praca handlowca

dedykowanego konkretnym markom, daje wymierne efekty.

Przebudowaliśmy o powiększyliśmy sklep na ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lub.


W miejscu gdzie był dział akcesoriów meblowych jest miejsce na traktory i narzędzia o większym

gabarycie. Dział akcesoriów meblowych został przeniesiony do wyremontowanej części magazynu.


Zyskaliśmy przestrzeń, aby wyeksponować posiadany towar, jak również miejsce na nowy

asortyment. Za budynkiem hurtowni i magazynu powstały dwa pomieszczenia, jedno przy kotłowni

na magazyn dla serwisu na sprzęt przeznaczony na garaż i magazyn dla samochodu- sklepu

mobilnego.


Sukcesywnie wymieniamy kostkę brukową wokół budynków magazynu, odprowadzając

odwodnienie.


Zakupiliśmy dwa nowe samochody, jeden osobowy, drugi ciężarowy z przeznaczenie dla

handlowców.


PLANOWANE DZIAŁANIA na 2018 rok


W roku 2018 Spółka będzie nadal prowadziła prace nad dopasowaniem programu magazynowo-

księgowego. Wprowadzi modyfikacje programu w serwisie narzędzi i wypożyczalni. Zakupi kolejne

licencje, niezbędne do rozbudowy sieci komputerowej.


Planujemy zakup samochodu dla handlowca.


W roku 2018 chcemy wymienić stolarkę okienną w budynku hurtowni. Sukcesywnie wymieniać

kostkę na placu wokół budynków hurtowni magazynu. Zburzenie budynku starej portierni pozwoli

otworzyć plac i przestrzeń dla klientów i dostaw towarów.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
19,4
21,2
23,2
9,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,5
5,6
4,8
-14,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,4
5
6,3
27,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
9
10,5
11,1
5,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
2,3
1
-58,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,3
20,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,7
1,9
1,6
-15,8
EBITDA Opis wskaźnika
1
2,2
1,9
-13,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,8
9,5
10,6
11,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
1,9
1,6
-17,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
1,5
1,4
-11,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
15,6
31
21,6
-9,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,8
7,3
5,9
-1,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
38,2
47,2
57
9,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,2
10,3
8,1
-2,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,4
9
6,9
-2,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
92
86
69
-17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,9
2,4
0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,3
-0,5
-0,1
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży