Szlifmar
ul. Jagiellońska 25C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
TAX ID8771464664
Phone+48 56 474 07 84
Rate company:
Szlifmar
TAX ID8771464664
KRS0000347378
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. Jagiellońska 25C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Phone number

+48 56 474 07 84

Website

www.szlifmar.pl

About us

This text has been translated automatically

Our company deals in retail and wholesale, vanselling, service and rental of machinery and equipment intended for: work in the forest, garden, construction, equipment of production plants, service, maintenance of greenery and equipment for cleaning, vacuuming, washing, snow removal.

We also offer our clients: tools, power tools, garden and building equipment, furniture and construction accessories, metal products, fasteners and welding, abrasive materials, health and safety products, car and furniture coatings, car chemistry, mesh and fence panels and adhesives.

More information about our offer can be found on our website.

We invite you to contact us.

Register Data

Full name

SZLIFMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JAGIELLOŃSKA 25C, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

NIP

8771464664
Copy

REGON

280475157
Copy

KRS

0000347378
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-11-21

Register Address

UL. JAGIELLOŃSKA 25C, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Date of registration in KRS

2010-02-04

Date of commencement of economic activity

2010-02-04

Act signature

OL.VIII NS-REJ.KRS/14603/22/108

Website

www.szlifmar.pl

Pkd codes

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.75.Z - Wholesale of chemical products

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

95.22.Z - Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Krystian Michał Wandzlewicz
Member Of The Board, 41 years old
Jan Maciejewski
Member, 61 years old
Marek Nowiński
President, 50 years old
shareholders
Marek Nowiński

91 udziałów o łącznej wysokośći 9.100 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Szlifmar Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność 1 kwietnia 2010r.

Spółka zajmuje się działalnością na obszarze

1. Działalność handlowa

2. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń

Rok 2017 był ósmym rokiem działalności Spółki


DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2017r Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę czterdziestu

pracowników, jednego w ramach umowy zlecenie oraz ucznia klasy II w zawodzie sprzedawca.

Zarząd w roku 2017 był trzyosobowy i składał się z:

Marka Nowińskiego — Prezesa Zarządu

oraz dwóch Członków Zarządu

Agnieszki Strzyżewskiej

oraz Jana Maciejewskiego.


DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka w 2017 roku rozwijała się dynamicznie odnotowując przyrosty sprzedaży i pozyskując nowych

klientów.

W 2017 roku łączna kwota przychodów netto wyniosła 17 102 477,17 zł przy kosztach netto

działalności operacyjnej w wysokości 16 398 687,48 zł. Spółka zakończyła rok obrotowy na dzień

31 grudnia 2017 roku zyskiem brutto w wysokości 703 789,69 zł.

W ciągu roku prowadzono prace dostosowywania wersji programu magazynowo-księgowego.

Rozwijamy sprzedaż urządzeń i materiałów specjalistycznych dla produkcji, praca handlowca

dedykowanego konkretnym markom, daje wymierne efekty.

Przebudowaliśmy o powiększyliśmy sklep na ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lub.


W miejscu gdzie był dział akcesoriów meblowych jest miejsce na traktory i narzędzia o większym

gabarycie. Dział akcesoriów meblowych został przeniesiony do wyremontowanej części magazynu.


Zyskaliśmy przestrzeń, aby wyeksponować posiadany towar, jak również miejsce na nowy

asortyment. Za budynkiem hurtowni i magazynu powstały dwa pomieszczenia, jedno przy kotłowni

na magazyn dla serwisu na sprzęt przeznaczony na garaż i magazyn dla samochodu- sklepu

mobilnego.


Sukcesywnie wymieniamy kostkę brukową wokół budynków magazynu, odprowadzając

odwodnienie.


Zakupiliśmy dwa nowe samochody, jeden osobowy, drugi ciężarowy z przeznaczenie dla

handlowców.


PLANOWANE DZIAŁANIA na 2018 rok


W roku 2018 Spółka będzie nadal prowadziła prace nad dopasowaniem programu magazynowo-

księgowego. Wprowadzi modyfikacje programu w serwisie narzędzi i wypożyczalni. Zakupi kolejne

licencje, niezbędne do rozbudowy sieci komputerowej.


Planujemy zakup samochodu dla handlowca.


W roku 2018 chcemy wymienić stolarkę okienną w budynku hurtowni. Sukcesywnie wymieniać

kostkę na placu wokół budynków hurtowni magazynu. Zburzenie budynku starej portierni pozwoli

otworzyć plac i przestrzeń dla klientów i dostaw towarów.

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
19,4
21,2
23,2
9,6
Liabilities and provisions Indicator description
5,5
5,6
4,8
-14,1
Equity Indicator description
3,4
5
6,3
27,5
Total assets Indicator description
9
10,5
11,1
5,5
Depreciation Indicator description
0,3
0,2
0,3
20,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0
2,3
1
-58,8
Gross profit / loss Indicator description
0,7
1,9
1,6
-15,8
EBITDA Indicator description
1
2,2
1,9
-13,2
Current assets Indicator description
7,8
9,5
10,6
11,8
Net profit / loss Indicator description
0,5
1,5
1,4
-11,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,7
1,9
1,6
-17,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
15,6
31
21,6
-9,4
Return on sales (ROS) Indicator description
2,8
7,3
5,9
-1,4
Equity ratio Indicator description
38,2
47,2
57
9,8
EBITDA margin Indicator description
5,2
10,3
8,1
-2,2
Gross profit margin Indicator description
3,4
9
6,9
-2,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
92
86
69
-17
Current ratio Indicator description
1,6
1,9
2,4
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
1,3
-0,5
-0,1
0,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector